Chủng tộc

Lựa chọn chủng tộc và lớp nhân vật của bạn là một trong những điểm đặc biệt, điều này sẽ giúp bạn có được những trải nghiệm ban đầu khi bạn bắt đầu chơi Lineage II.

Lineage2: Goddess of Destruction Background