Hướng dẫn Chaos skill , Subclass, Dualclass

Thảo luận trong 'Thư viện' bắt đầu bởi darkprince, 20 Tháng chín 2015.

 1. darkprince

  darkprince Lãng khách

  Bài viết:
  11
  I -Revelation skills ( Skill Chaos)

  Bạn có thể học skill Chaos tại NPC Monk Of Chaos tại Lăng mộ những linh hồn sau khi hoàn thành chuyển class lần 4 và awake thành công.

  Để học skill Chaos bạn cần Chaos Pomander hoặc Chaos Pomander (Dual Class). Sau khi awake bạn sẽ nhận đuợc Chaos Pomander nếu là main class và Chaos Pomander (Dual Class) nếu bạn là dual class.

  Các skill Chaos bạn có thể học:


  [​IMG]Unbind: Cancels all debuffs and renders immune for 10 seconds.
  [​IMG]Prevision: For 15 sec., P. Evasion/ M. Evasion + 90, and Speed + 50.
  [​IMG]Disparition: Cancels all your debuffs. For 5 seconds, you cannot be targeted.
  [​IMG] Savage: For 60 sec., P. Atk. + 10%, M. Atk. + 20%, Atk. Spd., + 10%, and Casting Spd. + 10%. P. Def. / M. Def. - 10%. Duration: 60 sec.
  [​IMG] Undying Will: When receiving damage while HP is below 30%, becomes invincible for 5 seconds. 1 time every 5 minutes only.
  [​IMG]Endurance: For 5 sec., reflects 50% of received damage to attacker and recovers 460 HP every second.
  [​IMG]Earth Tremor: Knocks Down nearby enemies for 3 sec. and decreases their P. Def./ M. Def. by 50%
  [​IMG]Soul Protection: For 60 seconds, blocks debuff attacks 2 times.
  [​IMG] Hurricane Shackle : For 60 seconds, bloks target from using escape items and skill.
  [​IMG] Gravity Exile: For 30 seconds, blocks target from being resurrected by another charater.
  Bạn có thể xóa skill Chaos và học lại tại NPC Monk Of Chaos, chi phí là [​IMG]100,000,000 adena.

  II- Subclass skills
  Để học Subclass skill truớc tiên bạn phải hoàn thành Quest "More than meets the eyes" nhận tại Npc Hardin trong Học viện Hardin.

  Để học skill subclass bạn cần có [​IMG]subclass certificate nhận tại NPC Trandon tại làng Đảo đối thoại. Chỉ có thể nhận đuợc khi bạn đang ở subclass.

  Bạn có thể nhận đuợc 4 cuốn [​IMG]subclass certificate tại 4 mốc level 65 70 75 80. Như vậy với 3 class sub bạn có thể nhận tối đa 12 cuốn [​IMG]subclass certificate. Các skill subclass bạn có thể học gồm:

  Sub class bản Lindvior k cần phải lựa class như H5 vì hệ thống Skill Sub class đã thay đổi nên chọn sub nào cũng được miễn là nó lên lvl nhanh :

  [​IMG] Sub - P. Atk./M. Atk. Increase: P. Atk. + 1%, M. Atk. + 1% Max skill lv 4.
  [​IMG]Sub - P. Def./M. Def. Increase: P. Def. + 1%, M. Def. + 1% Max skill lv 4.
  [​IMG] Sub - Atk. Spd./Casting Spd. Increase: Atk. Spd. + 1%, Casting Spd. + 1% Max skill lv 4
  [​IMG]Sub - Critical Rate Increase: P. Critical Rate/ M. Critical Rate + 10 Max skill lv 4.
  [​IMG] Sub - P. Accuracy/ M. Accuracy Increase: P. Accuracy + 2, M. Accuracy + 2 Max skill lv 4.
  [​IMG] Sub - P. Evasion/ M. Evasion Increase: P. Evasion + 2, M. Evasion + 2 Max skill lv 4.

  Như vậy với 12 cuốn sách bạn có thể học 3 skill lv 4. Lưu ý các skill subclass đều là skill nội tại để học skill bạn phải chuyển về main class. Bạn cũng có thể xóa và học skill subclass và tốn [​IMG]10,000,000 adena.


  [​IMG]
  III- Dualclass skill
  Lựa chọn Dual class cũng rất quan trọng vì nếu k xài đồ như nhau thì đâu tư sẽ rất tốn kém
  Main + Dual có thể dùng đồ chung :
  -Main Yul/Dual Wynn : xài chung set giáp với Bow , ngược lại Main Wynn/Dual Yul
  -Main Wynn/Dual Feoh : xài chung set giáp với vũ khí , ngược lại Main Feoh/Dual Wynn
  -Main Yul/Dual Othell : xài chung set giap nhưng khác op , đầu tư 2 vũ khí , ngược lại Main Othell/Dual Yul
  -Main ISS/Dual Tyrr duelist : sự lựa chọn hoàn hảo chung set đồ chung vũ khĩ , ngược lại Main Tyrr/Dual ISS
  -Main Tyrr/Dual Sigel(tank) : chung set giáp khác vũ khí , tiết kiệm thì xài kiếm khiên cho Tyrr cũng được[​IMG], ngược lại Main Sigel/Dual Tyrr
  -Main Othell/Dual Wynn : chung set giáp khác vũ khí , ngược lại Main Wynn/Dual Othell
  -Main Feoh/Dual Heal : chung giáp khác op chung vũ khí , ngược lại Main Heal/Dual Feoh
  -Main ISS/Dual Sigel : chung set giáp , vũ khí 1 kiếm 1 khiên ISS cầm buff cũng dc , ngược lại : Main Sigel/Dual ISS.
  1 số lựa chọn khác : ISS/heal , sigel/heal , tyrr/sigel ...
  Để học đuợc Dualclass skill các bạn cũng tới gặp NPC Trandon tại làng Đảo đối thoại nhận [​IMG]Certificate - Dual Class. Bạn có thể nhận 4 mảnh [​IMG]Certificate - Dual Class tại các mốc lv 85 90 95 99.

  Để nhận [​IMG]Certificate - Dual Class bạn phải ở dạng dualclass và phải chuyển về mainclass để học skill. Các skill dualclass bạn có thể học được:

  Skill Passsive[​IMG]Dual - P. Atk./M. Atk. Increase: P. Atk./M. Atk. Increase. Max lv 4 và tốn 1 certificate.
  [​IMG]Dual - P. Def./M. Def. Increase: P. Def./M. Def. Increase. Max lv 4 và tốn 1 certificate.
  [​IMG]Dual - Atk. Spd./Casting Spd. Increase: Atk. Spd./Casting Spd. Increase. Max lv 4 và tốn 1 certificate.
  [​IMG]Dual - Max HP Increase: Max HP Increase. Max lv 4 và tốn 1 certificate.
  [​IMG]Dual - Max MP Increase: Max MP Increase. Max lv 4 và tốn 1 certificate.
  [​IMG]Dual - Max CP Increase: Max CP Increase. Max lv 4 và tốn 1 certificate.

  [​IMG]
  Skill Active :
  [​IMG]Dual - HP Drain: Has a chance of absorbing 5% of damage inflicted upon the enemy as HP during an attack. Max lv 1 và tốn 2 certificate.
  [​IMG]Dual - MP Drain: Has a chance of recovering your own MP during an attack. Max lv 1 và tốn 2 certificate.
  [​IMG]Dual - Specialized for P. Atk: P. .Atk. + 9%, P. Def./ M. Def. - 9%. Max lv 1 và tốn 2 certificate.
  [​IMG]Dual - Specialized for M. Atk: M. Atk. + 13%, P. Def./ M. Def. - 9%. Max lv 1 và tốn 2 certificate.
  [​IMG]Dual - Physical Trait Increase: Increases success rate for physical attacks and physical defense by 20%. Max lv 1 và tốn 2 certificate.
  [​IMG]Dual - Mental Trait Increase: Increases success rate for mental attacks and mental defense by 20%. Max lv 1 và tốn 2 certificate.
  [​IMG]Dual - Berserker's Rage: Has a chance of P. Atk. + 27% during an attack. Max lv 1 và tốn 3 certificate.
  [​IMG]Dual - Master's Rage: Has a chance of Skill Power + 27% during skill use. Max lv 1 và tốn 3 certificate.
  [​IMG]Dual - Light of Protection: Has a chance of P. Def./ M. Def. + 27% when attacked. Max lv 1 và tốn 3 certificate.
  [​IMG]Dual - Light of Blessing: Has a chance of restoring HP when attacked. Max lv 1 và tốn 3 certificate.
  [​IMG]Dual - Shackles of the Giants: Blocks the target's Physical Skills for 5 sec. Can only use on PCs. Max lv 1 và tốn 4 certificate.
  [​IMG]Dual - Silence of the Giants: Blocks the target's Magical Skills for 5 sec. Can only use on PCs. Max lv 1 và tốn 4 certificate.
  [​IMG]Dual - Yoke of the Giants: Decreases the target and nearby enemies' Spd. by 90% for 5 sec. Can only use on PCs. Max lv 1 và tốn 4 certificate.
  [​IMG]Dual - Shield of the Giants: Damage Reflect Resistance becomes 100% for 30 sec. Max lv 1 và tốn 4 certificate.

  [​IMG]
  Bạn cũng có thể xóa skill dualclass và tiêu tốn [​IMG]20,000,000 adena.
  Khi Main Dual cùng 85 hoặc cao hơn bạn có thể học skill Dual Maximum HP , chú ý Main + Dual phải bằng lvl nhau mới học được skill lvl 2 3 4 nhé.

  [​IMG]
  Gặp Raina ở làng human mua đồ cho main/dual class , tương tự main/dual cùng lvl mới mua được đồ nhé.

  [​IMG]
  Last edited by a moderator: 22 Tháng chín 2015
 2. L2VN

  L2VN Quản trị diễn đàn Staff Member

  Bài viết:
  844
  Chào bạn,

  Thông tin của bạn còn thiếu Chaos của Ertheia, bạn bổ sung luôn nhé.

  Bạn gửi mail vào [email protected] để ứng cử làm cộng tác viên của L2VN nhé, sẽ có lương Ncoin theo bài viết hoặc hàng tuần tùy vào thỏa thuận của bạn.

  Cám ơn về bài viết
  darkprince thích bài này.
 3. darkprince

  darkprince Lãng khách

  Bài viết:
  11
  Cám ơn admin đã góp ý, do mình ko tìm thấy nút edit nên bổ sung ở đây 2 skill của Ertheia nhé :

  [​IMG] Hurricane Shackle : For 60 seconds, bloks target from using escape items and skill.

  [​IMG] Gravity Exile: For 30 seconds, blocks target from being resurrected by another charater.

Chia sẻ trang này