[GOD] Update Mùa Hè Tháng 6

CLASSIC
02/06/2022|Tin tức

Thông tin cập nhật trong tháng vào tháng 6, dự kiến 6/6.

1/ Sự kiện: Kem Hè Mát Lạnh

A/ Kem Hè Mát Lạnh

Thời gian: 6/6 - 20/6

Nội dung: Đánh quái Lv85+ nhận được Chocolate, Cream, Ice, Biscuts tạo thành Sweet Summer Slushie. Mở Sweet Summer Slushie được nhiều phần thưởng giá trị.

Phần thưởng: Gặp Herina tại Giran để tạo Kem "Sweet Summer Slushie". Khi mở "Sweet Summer Slushie" nhận được một trong các phần thưởng bên dưới

Vật phẩm
PA - Art of Seduction
Letter Collector Gift
Venir Talisman
Fire Crystal
Water Crystal
Wind Crystal
Earth Crystal
Holy Crystal
Dark Crystal
Scroll: Enchant Armor R-grade
Scroll: Enchant Weapon R-grade
Gemstone R-grade
Crystal R-grade
Hair Accessory Spirit Stone
Aria Life Stone
Kain Soul Crystal Stage 3
Mermoden Soul Crystal Stage 3
Leona Soul Crystal Stage 3
Lionel Soul Crystal Stage 3
Pantheon Soul Crystal Stage 3
Mystic Soul Fragment
Low Scroll of Blessing Scrap: Weapon R
Low Scroll of Blessing Scrap: Weapon R95
Low Scroll of Blessing Scrap: Weapon R99
Low Scroll of Blessing Scrap: Armor R
Low Scroll of Blessing Scrap: Armor R95
Low Scroll of Blessing Scrap: Armor R99
Talisman Abunance Low-grade
Talisman Abundance Mid-grade
Recipe: Talisman Abundance Lv1-Lv4
Cùng nhiều vật phẩm khác...

B/ Mua Cash Shop nhận Kem

Thời gian: 9h 10/6 - 20/6

Nội dung: Khi mua một số vật phẩm Cash Shop bạn sẽ được tặng kèm Sweet Summer Slushie.

2/ Sự kiện: Mùa Hè Tươi Mát

Thời gian: 6/6 - 20/6

Nội dung: Đánh quái toàn khu vực Aden sẽ nhận được Buff Sweet Summer Slushie tăng Max HP +10%, EXP/SP +20%, hiệu ứng giáp biến thành Blue Zaken.

3/ Tính năng: Aria Bracelet

Chi tiết xem tại Aria Furstmater thị trấn Giran

4/ Tính năng: Abundance Talisman

Đang cập nhật.

Chi tiết về Talisman - Abundance xem tại đây.

5/ Giảm thông số quái khu vực Raider Crossroad và Phantasmal Ridge (Hellbound)

Cập nhật 5h ngày 1/6.

6/ Cập nhật Boss Mimir tại Giant Cave

Cập nhật 5h ngày 6/6. Xem vị trí Boss tại Alt+M.

7/ Cập nhật Hair Accessory 2 Option

Angel Cirlet 1 Option có thể nâng cấp thành 2 Option tại Moe thị trấn Giran.

8/ Nội dung khác:

  • Chuỗi Quest Exalted. Thay thế quest tham gia Olympiad hoặc Festival Chaos bằng nhiệm vụ khác.
  • Mở nhận nhiệm vụ có phần thưởng Bracelet Octavis/Tauti.

 

 

Xem tất cả