12-08-2019
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

Circlets of Power là vật phẩm trang trí tóc giúp tăng sức mạnh cho nhân vật với những kỹ năng bị động, mức Enchant càng cao thì option tăng càng nhiều. Bạn có thể mua các Circlet, Enchant, Life Stone và nâng cấp chúng tại Merchant of Mammon hoặc Cash Shop.

1/ Giới thiệu Circlet of Power:

A/ Gồm có 3 loại Circlet, mỗi loại có Lv1 - Lv2 - Lv3.

 • Warrior of Circlet: Tăng P.Atk, STR, P Crit Rate và P Crit Damage.
 • Wizard of Circlet: Tăng M.Atk, INT, M Crit Rate và M Crit Damage.
 • Knight of Circlet: Tăng CON, P/M.Def và giảm sát thương nhận vào.

B/ Option: 

Warrior of Circlet

Circlet Enchant P.Def. Passive effects
Common Lv1 0 Basic effect: LUC/CHA +1
+1 1 STR +1
+2 2 STR +2
+3 3 STR +3, Atk. Attribute +10
+4 6 STR +4, Atk. Attribute +30
+5 9 STR +5, Atk. Attribute +50.
Noble Lv2 0 Basic effect: LUC/CHA +1, STR +5, Atk. Attribute +50.
+1 1 P.Atk. +1%
+2 2 P.Atk. +2%
+3 3 P.Atk. +3%, P. Critical Rate +10
+4 6 P.Atk. +5%, P. Critical Rate +30
+5 9 P.Atk. +7%, P. Critical Rate +50, acquired XP/SP +10%
Radiant Lv3 0 Basic effect: acquired XP/SP +10%, P.Atk. +7%, P. Critical Rate +50, LUC/CHA +1, STR +5, Atk. Attribute +50
+1 1 P. Critical Damage / P. Skill Critical Damage +1%
+2 2 P. Critical Damage / P. Skill Critical Damage +3%
+3 3 P. Critical Damage / P. Skill Critical Damage +5%, P. Skill Power +1%
+4 6 P. Critical Damage / P. Skill Critical Damage +7%, P. Skill Power +3%
+5 9 P. Critical Damage / P. Skill Critical Damage +10%, P. Skill Power +5%, Max. HP/MP/CP +5%

Wizard of Circlet

Circlet Enchant P.Def Passive effects
Common Lv1 0 Basic effect: LUC/CHA +1
+1 1 INT +1
+2 2 INT +2
+3 3 INT +3, Atk. Attribute +10
+4 6 INT +4, Atk. Attribute +30
+5 9 INT +5, Atk. Attribute +50
Noble  Lv2 0 Basic effect: LUC/CHA +1, INT +5, Atk. Attribute +50
+1 1 M. Atk. +1%
+2 2 M. Atk. +4%
+3 3 M. Atk. +6%, M. Critical Rate +10
+4 6 M. Atk. +10%, M. Critical Rate +30
+5 9 M. Atk. +14%, M. Critical Rate +50, acquired XP/SP +10%
Radiant Lv3 0 Basic effect: acquired XP/SP +10%, M. Atk. +14%, M. Critical Rate +50, LUC/CHA +1, INT +5, Atk. Attribute +50
+1 1 M. Critical Damage +1%
+2 2 M. Critical Damage +3%
+3 3 M. Critical Damage +5%, M. Skill Power +1%
+4 6 M. Critical Damage +7%, M. Skill Power +3%
+5 9 M. Critical Damage +10%, M. Skill Power +5%, Max. HP/MP/CP +5%

Knight of Circlet

Circlet Enchant P.Def. Passive effects
Common Lv1 0 Basic effect: LUC/CHA +1
+1 1 CON/MEN +1
+2 2 CON/MEN +2
+3 3 CON/MEN +3, Attribute Resistance +10
+4 6 CON/MEN +4, Attribute Resistance +30
+5 9 CON/MEN +5, Attribute Resistance +50
Noble Lv2 0 Basic effect: CON/MEN +1, LUC/CHA +5, Attribute Resistance +50
+1 1 P. / M. Def. +1%
+2 2 P. / M. Def. +2%
+3 3 P.Def. +3%, M. Def. +4%, Debuff Resistance +1%
+4 6 P. / M. Def. +5%, Debuff Resistance +3%
+5 9 P. / M. Def. +7%, Debuff Resistance +5%, acquired XP/SP +10%
Radiant Lv3 0 Basic effect: acquired XP/SP +10%, P. / M. Def. +7%, Debuff Resistance +5%, LUC/CHA +1, CON/MEN +5, Attribute Resistance +50
+1 1 P. / M. Critical Damage Received -3%
+2 2 P. / M. Critical Damage Received -5%
+3 3 P. / M. Critical Damage Received -7%, Damage Received -3%
+4 6 P. / M. Critical Damage Received -10%, Damage Received -7%
+5 9 P. / M. Critical Damage Received -15%, Damage Received -10%, Max. HP/MP/CP +5%

2/ Hướng dẫn Nâng cấp Circlet of Power:

A/ Enchant:

Bước 1: Mua Blessed Circlet Enchant Scroll và Circlet tại Merchant of Mammon.

Bước 2: Chuột phải vào Enchant và kéo Circlet vào để Enchant.

Bước 3: Đợi kết quả thành công hoặc thất bại.

Note: Enchant thất bại thì Circlet sẽ trở về +0.

Tỉ lệ Enchant:

 1. Từ 0 lên 1 = 50%
 2. Từ 1 lên 2 = 40%
 3. Từ 2 lên 3 = 30%
 4. Từ 3 lên 4 = 20%
 5. Từ 4 lên 5 = 10%

B/ Augment: 

Life Stone mua tại Merchant of Mammon hoặc Cash Shop. Augment tại thợ rèn.

 

C/ Upgrade Circlet of Power

Phần 1: Đổi đá Upgrade tại Paddy ở Giran.

- Dùng 1 Circlet Lv1 +5 bất kỳ để đổi Noble Circlet Upgrade Stone

- Dùng 1 Circlet Lv2 +5 bất kỳ để đổi Radiant Circlet Upgrade Stone.

Phần 2: Upgrade Circlet tại Merchant of Mammon ở Giran.

- Circlet Lv1 cần 4 Noble Circlet Upgrade Stone để nâng cấp thành Circlet Lv2.

- Circlet Lv2 cần 4 Radiant Circlet Upgrade Stone để nâng cấp thành Circlet Lv3.

L2VN TEAM,

 

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf