23/03/2023

[Classic 2022] Giới thiệu tính năng Pendant

TIN TỨC
CẬP NHẬT
23/03/2023

[Classic 2022] Event Letter Collector

TIN TỨC
CẬP NHẬT
20/03/2023

[Classic 2022] Change Log & Update

TIN TỨC
CẬP NHẬT
14/02/2023

[Classic 2022] Chào mừng chiến binh mới

TIN TỨC
CẬP NHẬT
04/02/2023

[Classic 2022] Event Valentine

TIN TỨC
CẬP NHẬT
04/01/2023

[Classic 2022] Thông Tin Tháng 1

TIN TỨC
CẬP NHẬT
29/12/2022

[Classic 2022] Happy New Year - 7 ngày vàng lên cấp siêu tốc

TIN TỨC
CẬP NHẬT
23/12/2022

[Classic 2022] Event Chúc Mừng Năm Mới

TIN TỨC
CẬP NHẬT
23/12/2022

[Classic 2022] Tính Năng Left Bracelet & Agathion

TIN TỨC
CẬP NHẬT
15/12/2022

[Classic 2022] Hướng dẫn về Runes ép vũ khí

TIN TỨC
CẬP NHẬT
02/12/2022

[Classic 2022] Bảng Phong Thần

TIN TỨC
CẬP NHẬT
25/11/2022

[Classic 2022] Tính Năng Dragon Belt

TIN TỨC
CẬP NHẬT
25/11/2022

[Classic 2022] Tính Năng Sayha Cloak

TIN TỨC
CẬP NHẬT
24/11/2022

[Classic 2022] Tính Năng Heroic Circlet

TIN TỨC
CẬP NHẬT
13/11/2022

[Classic 2022] Chương III 3rd Class Trang bị A 24/11

TIN TỨC
CẬP NHẬT
28/10/2022

[Classic 2022] Cấm chat Macro Ingame spam kênh thế giới

TIN TỨC
CẬP NHẬT
27/10/2022

[Classic 2022] Chứng Nhận VIP

TIN TỨC
CẬP NHẬT
20/10/2022

[Classic 2022] Tính Năng Brooch & Jewelry

TIN TỨC
CẬP NHẬT
15/10/2022

[Classic 2022] Giới thiệu tính năng Bracelet và Talisman

TIN TỨC
CẬP NHẬT
14/10/2022

[Classic 2022] Gợi ý cần thiết để Raid Boss

TIN TỨC
CẬP NHẬT
26/09/2022

[Classic 2022] Open Beta 10:00 ngày 05.10

TIN TỨC
CẬP NHẬT
21/09/2022

[Classic 2022] Thông tin máy chủ Classic 2022

TIN TỨC
CẬP NHẬT
19/09/2022

[Classic 2022] Hướng dẫn download bản Classic 2022

TIN TỨC
CẬP NHẬT
05/09/2022

[GOD] Thông Tin Update Mới

TIN TỨC
CẬP NHẬT
02/08/2022

[GOD] Sự kiện hoàn trả 30% coin tiêu dùng Cash Shop

TIN TỨC
CẬP NHẬT
22/07/2022

[Event] Beer Lạnh Mùa Hè

TIN TỨC
CẬP NHẬT
30/06/2022

[GOD] Danh sách vi phạm quy định của L2VN

TIN TỨC
CẬP NHẬT
28/06/2022

[L2GOD] Hướng dẫn nhiệm vụ diện kiến Rồng

TIN TỨC
CẬP NHẬT
06/06/2022

[GOD] Hướng dẫn nhiệm vụ nhận Bracelet Istina/Tauti/Octavis

TIN TỨC
CẬP NHẬT
05/06/2022

[GOD] Giới thiệu Talisman - Abundance