Quy định xử phạt người chơi tại máy chủ Classic 2022 khi dùng phần mềm Thứ 3 can thiệp vào game.

Khóa tài khoản các trường hợp dùng BOT Andrenaline và L2 BOT Farm Operation. Các trường hợp liên quan trục lợi từ các nhân vật BOT cũng được xử lý.

Chú ý:

Thời gian điều tra không tính vào ngày nghỉ cuối tuần Thứ 7 và Chủ Nhật.

- Chúng tôi có quyền từ chối hỗ trợ với các trường hợp chủ tài khoản không thừa nhận hành vi sai trái, chủ tài có thái độ và ngôn từ giao tiếp không tôn trọng L2VN khi làm việc. 

-----------------------------------------------

Danh sách tài khoản - nhân vật bị khóa tại Classic 2022

Ngày 1/12/2022

Khóa tài và xử lý các đối tượng. Lý do: Dùng BOT can thiệp game.

  • Tài khoản: cyrax_vn4
  • Tài khoản: cyrax_vn5
  • Tài khoản: cyrax_vn6
  • Tài khoản: honda_cb (Nhận Adena từ các nhân vật dùng BOT)

 

L2VN TEAM,