[Classic 2022] Cấm chat Macro Ingame spam kênh thế giới

CLASSIC
28/10/2022|Tin tức

Thân gửi các bạn,

Tình trạng người chơi máy chủ Classic 2022 macro chat, mua bán trong game kênh thế giới khiến cho việc giao lưu người chơi gặp khó khăn.

Bắt đầu từ ngày Thứ Bảy, 29/10/2022, hành vi macro chat, mua bán liên tục, tần suất nội dung giống hệt nhau spam trên kênh ! sẽ bị xử lý khóa chat. Các trường hợp tái vi phạm nhiều lần, qua nhiều nhắc nhở có thể tiến hành khóa ID tùy theo mức độ vi phạm.

Rất mong các bạn cùng hợp tác và lan truyền thông tin. 

Trân trọng,

L2VN Team

Xem tất cả