[Classic 2022] Chương III 3rd Class Trang bị A 24/11

CLASSIC
13/11/2022|Tin tức

Chào những chiến binh,

Classic 2022 giới thiệu một số thông tin về Chương III sắp cập nhật vào ngày 24/11 - 26/11.

Chương III với những trãi nghiệm về mốc level mới, chuyển Class 3rd mốc Level 76 như chuyển class 1st, 2rd không cần làm nhiệm vụ. Một số kỹ năng 3rd cần Sách để học, các bạn cần 31 Magic Table để đổi 1 Sách 3rd, Magic Table có thể farm ở Đảo Quỷ và một số map khác. 

Trang bị mới A-grade gồm 4 set, mỗi set chia làm 3 loại Heavy / Light / Robe: Tallum / Dark Crystal (Low A), Nightmare / Majestic (Best A). Giáp / Trang sức A cần các Cloth Piece để giải phong ấn tại các thợ rèn. Cloth Piece có thể farm ở Đảo Quỷ và một số máp khác.

Nhiều tính năng mới được cập nhật tại Shop L2VN Coin, L2 Coin, Adena .v.v.

Đóng hộp Jewelry Level 3 - Level 4 - Level 5, hộp này giao dịch được.

Upgrade Super Rune từ Lv8 lên Level 9 .... tương tự đến Level 13 với tỉ lệ thành công nhất định và kèm theo nguyên liệu cần thiết.

Nhân vật bị Quái đánh chết sẽ không rớt items, PK bị giết vẫn rớt bình thường.

1/ Khu vực mới 

Thị trấn Goddard 

Forge of the Gods - Level 76~80: Khu vực Quái hệ Lửa để farm thuộc tính, không drop adena/items.

Wall of Argos - Level 76~80: Khu vực Quái hệ Đất để farm thuộc tính, không drop adena/items.

Imperial Tomb - Level 78~85: Khu vực Lăng mộ rớt Adena/ Trang bị A-grade.

Hot Springs - Level 80~82: Khu vực farm Solo rớt Adena/ Trang bị A-grade.

Ketra Orc Outpost - Level 80~82: Khu vực farm Solo rớt Adena/ Trang bị A-grade.

Varka Silenos: Khu vực farm Solo rớt Adena/ Trang bị A-grade.

Khu vực Oren

Catacomb of Dark Omens - Level 76~80: Khu vực Quái phân bố từng Room, rớt Adena/ Recipe/ Trang bị A-grade.

Катакомбы Темного Пророчества

Khu vực Aden

The Disciple Necropolis - Level 76~80: Khu vực Quái phân bố từng Room, rớt Adena/ Recipe/ Trang bị A-grade.

Некрополь Апостолов

Giant Cave - Level 76~80: Khu vực Solo/Party, Quái phân bố từng Room lớn, nhỏ, rớt Adena/ Recipe/ Trang bị A-grade.

Пещера Гигантов

 

2/ Tính năng mới:

Speed Talisman: Enchant Từ 1 đến 10 có Option tăng dần. Sử dụng ở Slot Talisman.

Talisman of Fate: Enchant Từ 1 đến 10 có Option tăng dần. Sử dụng ở Slot Talisman.

Talisman Dimensional: Upgrade từ 1 đến 10 có Option tăng dần. Upgrade tại Alchemist. Sử dụng ở Slot Talisman.

Sayha Cloak Black - White - Red: Áo Choàng, Enchant từ 1 đến 10 có Option tăng dần. 

Heroic Circlet: Trang sức tóc, Enchant từ 1 đến 10 có Option tăng dần.

Dragon Belt: Dây lưng, Enchant Từ 1 đến 10 có Option tăng dần.

 

 

L2VN TEAM,

Xem tất cả