[Classic 2022] Event Letter Collector

NEWS
23/03/2023|Tin tức

Thân chào các chiến binh,

Event Letter Collector

Thời gian: 25/03 đến 10h 10/4

Nội dung: Khi săn quái Level 70+ bạn sẽ nhận được các mảnh Letter. Thu thập đủ bộ Letter "LINEAGEIICLASSIC" sẽ đổi được Lucky Letter Box tại Dimensional Merchant.

Phần Thưởng: Khi mở Lucky Letter Box sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

 • Scroll: Enchant Weapon D-grade
 • Scroll: Enchant Armor D-grade
 • Scroll: Enchant Weapon C-grade
 • Scroll: Enchant Armor C-grade
 • Scroll: Enchant Weapon B-grade
 • Scroll: Enchant Armor B-grade
 • Scroll: Enchant Weapon A-grade
 • Scroll: Enchant Armor A-grade
 • Venir Fragment
 • Accessory Life Stone
 • Life Stone Weapon Lv2
 • Life Stone Armor Lv2
 • Weapon Supply Box (B-grade)
 • B-grade Armor Pack
 • Scroll: XP/SP 30% 20 phút
 • A-grade Weapon Supply Box
 • A-grade Armor Supply Box
 • A-grade Accessor Pack
 • Weapon Enhancement Stone
 • Armor Enchancement Stone
 • Battle Scroll
 • Special Fruit Buff
 • Crystal A-grade
 • Gemstone A-grade
 • Enchant Aden Talisman
 • Aden Talisman
 • Enchant Eva Talisman
 • Eva Talisman
 • Sealed Rune - Stage 1
 • Sealed Rune - Stage 2
 • Sealed Rune - Stage 3
 • Sealed Rune - Stage 4
 • Sealed Rune - Stage 5
 • Queen Ant Ring
 • Core Ring
 • Orfen Earring
 • Zaken Earring

L2VN TEAM,

Xem tất cả