Thân chào những chiến binh,

L2VN giới thiệu tính năng Bracelet và Talisman.

 • Bracelet là Vòng tay có các Slot chứa Talisman.
 • Talisman là những vật đeo vào các Slot của Bracelet. Talisman có những thuộc tính đặc biệt giúp nâng cao sức mạnh nhân vật.

A/ Bracelets

1/ Bracelet of Duty

 • Bracelet of Duty gồm 6 Level. Bracelet of Duty Level 1 nhận được khi tham gia Gia tộc (Clan) bất kỳ.
 • Bracelet of Duty nâng cấp bằng Clan Coin tại Leo ở Trường Đua Thú. Clan Coin có được qua phần thưởng săn quái vật mỗi ngày ở giao diện clan.
  • Bracelet of Duty Level 1: Mở 1 Slot Talisman.
  • Bracelet of Duty Level 2: Mở 1 Slot Talisman. CON +1.
  • Bracelet of Duty Level 3: Mở 2 Slot Talisman. CON/MEN +1.
  • Bracelet of Duty Level 4: Mở 2 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT +1.
  • Bracelet of Duty Level 5: Mở 3 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT/STR/INT +1.
  • Bracelet of Duty Level 6: Mở 4 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT/STR/INT +1.

2/ Bracelet Talisman

 • Bracelet Talisman gồm 6 level. Bracelet Talisman Level 1 mua tại Pona ở Thị trấn Giran.
 • Nâng câp Bracelet Talisman bằng cách Coumpound 2 Bracelet Talisman cùng cấp. Thất bại sẽ mất một Talisman cùng cấp.
Compound Level Tỉ Lệ
Bracelet Talisman Lv2 mở 2 Slot Talisman. 25%
Bracelet Talisman Lv3 mở 3 Slot Talisman. 25%
Bracelet Talisman Lv4 mở 4 Slot Talisman. HP/MP recovery +7%. 25%
Bracelet Talisman Lv5 mở 5 Slot Talisman. HP/MP recovery +15%. 25%
Bracelet Talisman Lv6 mở 6 Slot Talisman. HP/MP recovery +15%.  

B/ Talismans

1/ Aden Talisman

 • Aden Talisman là loại Talisman thiên hướng về tăng đều các chỉ số từ Phòng thủ đến Tấn công.
 • Aden Talisman mua tại shop L2 Coin.
 • Aden Talisman Enchant Scroll mua tại shop L2 Coin.
Tỉ lệ Enchant P.Atk M.Atk P.Def M.Def Atk Spd Cast Spd Max HP Max MP XP/SP
100% 1 0 0 5 5 10 10 100 30 0
80% 2 0 0 10 10 12 12 120 50 0
70% 3 0 0 15 20 15 15 150 70 0
60% 4 0 0 20 30 20 20 180 100 +10%
40% 5 50 100 30 40 25 25 220 130 +15%
30% 6 80 150 40 60 40 45 260 160 +20%
24% 7 135 250 60 80 70 75 520 320 +50%
16% 8 180 360 80 120 80 95 640 360 +50%
10% 9 225 420 120 160 90 110 910 430 +50%
10% 10 270 490 160 200 100 125 1120 530 +50%

2/ Eva Talisman

 • Eva Talisman là loại Talisman thiên tăng phòng thủ phép thuật, Tăng Max Mana và Hồi Mana.
 • Eva Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
 • Enchant Scroll Eva Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
Tỉ lệ Enchant M. Def Max MP MP Recovery Bonus All Critical Damage Received
MP Consumption
  0 20 50    
60% 1 30 100 1 -1%
50% 2 50 150 2 -2%
40% 3 80 200 3 -3%
35% 4 120 300 5 -4%
30% 5 170 400 10 -5%
28% 6 230 500 15 -7%
26% 7 300 600 20 -9%
24% 8 380 700 25 -11%
22% 9 470 800 30 -13%
20% 10 600 1000 40 -15%

3/ Speed Talisman

 • Speed Talisman là loại Talisman thiên về Speed chuyên dùng cho Chiến binh.
 • Speed Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
 • Enchant Scroll Speed Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
Tỉ lệ Enchant P. Def M. Def Max HP Speed Energy of Speed (Active Skill 5s)
  0 5 5 - - Atk Speed +5
60% 1 10 10 30 1 Atk Speed +10
50% 2 20 20 80 1 Atk Speed +20
45% 3 30 30 150 1 Atk Speed +30
40% 4 40 40 230 1 Atk Speed +40, P Skill Critical Damage +30, M Skill Critical Damage +20
33% 5 50 50 300 1 Atk Speed +50, P Skill Critical Damage +60, M Skill Critical Damage +50
30% 6 60 60 500 2 Atk Speed +60, P Skill Critical Damage +100, M Skill Critical Damage +80
25% 7 80 80 1000 3 Atk Speed +80, P Skill Critical Damage +200, M Skill Critical Damage +100
20% 8 200 200 1300 4 Atk Speed +100, P Skill Critical Damage +500, M Skill Critical Damage +200
10% 9 250 250 1800 6 Atk Speed +150, P Skill Critical Damage +800, M Skill Critical Damage +500
5% 10 300 300 2500 8 Atk Speed +300, P Skill Critical Damage +1200, M Skill Critical Damage +1000

4/ Venir Talisman

L2VN giới thiệu loại Talisman Venir đây là loại Talisman mới của Lineage 2 Classic, loại Talisman này có thuộc tính Passive tăng Stats và thuộc tính khác chỉ cần đeo vào là có tác dụng.

 • Talisman Venir gồm 12 Stage, chỉ nên sử dụng Stage cao nhất, đeo 2 Stage cùng lúc sẽ không có tác dụng.
 • Venir Talisman - Stage 1 và Venir Talisman Piece mua từ Pona tại Thị trấn Giran hoặc Cash Shop
 • Nâng cấp: Bạn cần Venir Talisman và Venir Venir Talisman Piece để nâng lên Stage cao hơn với tỷ lệ thành công nhất định.

Tỉ lệ Nâng cấp

Venir Talisman Level

Nguyên Liệu

Tỉ Lệ

Thành Công

Thất Bại

Venir Talisman - Stage 1

Venir Talisman Piece

50%

Venir Talisman - Stage 2

Venir Talisman - Stage 1

Venir Talisman - Stage 2

Venir Talisman Piece

45%

Venir Talisman - Stage 3

Venir Talisman - Stage 1

Venir Talisman - Stage 3

Venir Talisman Piece

40%

Venir Talisman - Stage 4

Venir Talisman - Stage 1

Venir Talisman - Stage 4

Venir Talisman Piece

35%

Venir Talisman - Stage 5

Venir Talisman - Stage 1

Venir Talisman - Stage 5

Venir Talisman Piece

50%

Venir Talisman - Stage 6

Venir Talisman - Stage 1

Venir Talisman - Stage 6

Venir Talisman Piece

45%

Venir Talisman - Stage 7

Venir Talisman - Stage 6

Venir Talisman - Stage 7

Venir Talisman Piece

40%

Venir Talisman - Stage 8

Venir Talisman - Stage 6

Venir Talisman - Stage 8

Venir Talisman Piece

35%

Venir Talisman - Stage 9

Venir Talisman - Stage 6

Venir Talisman - Stage 9

Venir Talisman Piece

30%

Venir Talisman - Stage 10

Venir Talisman - Stage 6

Venir Talisman - Stage 10

Venir Talisman Piece

25%

Venir Talisman - Stage 11

Venir Talisman - Stage 6

Venir Talisman - Stage 11

Venir Talisman Piece

50%

Venir Talisman - Stage 12

Venir Talisman - Stage 6

Venir Talisman - Stage 12

 

 

 

 

Thông tin Option các Stage:

Stage 

Option

Talisman Venir - Stage 1

CON+1

Talisman Venir - Stage 2

CON, MEN+1

Talisman Venir - Stage 3

CON, MEN, DEX+1

Talisman Venir - Stage 4

CON, MEN, DEX, WIT+1

Talisman Venir - Stage 5

CON, MEN, DEX, WIT, STR+1

Talisman Venir - Stage 6

CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+1

Talisman Venir - Stage 7

CON+2
MEN, DEX, WIT, STR, INT+1

Talisman Venir - Stage 8

CON, MEN+2
DEX, WIT, STR, INT+1

Talisman Venir - Stage 9

CON, MEN, DEX+2
WIT, STR, INT+1

Talisman Venir - Stage 10

CON, MEN, DEX, WIT+2
STR, INT+1

Talisman Venir - Stage 11

CON, MEN, DEX, WIT, STR+2
INT+1

Talisman Venir - Stage 12

CON, MEN, DEX,WIT,STR,INT+2

Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.

 

L2VN TEAM,