[Classic 2022] Gợi ý cần thiết để Raid Boss

CLASSIC
14/10/2022|Tin tức

Thân chào những chiến binh L2VN,

Raid Boss ở phiên bản Classic 2022 này được thêm một ít trí thông minh. Thay mặt tổng quản Aden gợi ý điểm cần lưu ý khi Raid Boss.

1/ Boss Level 21 đến Level 49

Đặc điểm: Boss yếu

Nhóm: Giai đoạn này thì damage phép raid sẽ nhanh hơn chiến. Raid nhanh thì nên trang bị C-grade.

Lưu ý: Lúc Boss ở chế độ Berserker thì tất cả thông số của Boss đều tăng bạn hãy nằm chết và đợi hết Berserker hồi sinh rồi tiếp tục Damage Boss.

2/ Boss Level 50 trở lên

Đặc điểm: Boss yếu

Boss vẫn có Berserker

Nhóm: Tối thiểu 2 Party Full không tính Support. Class tùy chọn, đầy đủ Debuff thì sẽ Raid nhanh.

Lưu ý: Khi Boss ở thời điểm 90% HP, 60% HP, 30% HP thì sẽ được buff Shield tác dụng 20 giây. Trong 20 giây này bạn cần gây đủ 500 hit đánh vào Boss để làm Vỡ Shield và tiếp tục Raid bình thường. Nếu bạn không gây đủ 500 hit Boss sẽ hồi full HP.

L2VN TEAM,

Xem tất cả