[Classic 2022] Tính Năng Left Bracelet & Agathion

CLASSIC
23/12/2022|Tin tức

Thân chào những chiến binh,

A/ Left Bracelet

Left Bracelet là Vòng Tay Trái sử dụng ở Slot trên giao diện nhân vật. Vòng Tay này mở các Slot chứa các Agathion.

1/ Bracelet Agathion

Bracelet Agathion mua tại Pona ở Thị Trấn Aden/Giran.

Bracelet Agathion được nâng cấp tại Pona với yêu cầu một số nguyên liệu tương ứng.

2/ Bracelet of Duty

Bracelet of Duty có được qua phần thưởng nhiệm vụ khi gia nhập Gia tộc (Clan).

Bracelet of Dutynâng cấp tại Leo ở Trường Đua Thú với lượng Clan Coin tương ứng.

B/ Agathion

Agathion được đeo vào các Slot của Left Bracelet. Có nhiều loại Agathion mang tính chất thời trang và một số loại tăng sức mạnh nhân vật.

1/ Agathion Fashion

Agathion: Zaken Spirit Sword phần thưởng của tài khoản Premium.

Và nhiều loại Agathion khác.

2/ Agathion Zodiac

Agathion Zodiac gồm 9 Cung Hoàng Đạo được đổi từ Agathion Exchange Ticket tại Pona. Agathion Exchange Ticket có được qua Shop Event, Shop Tính năng Alt+B và Pona. Mỗi Zodiac có Option khác nhau, khi Enchant càng cao thì Option theo loại Zodiac sẽ tăng theo.

Enchant Agathion có được khi đổi Agathion Enchant Scroll Pack tại Pona, có các loại Enchant sau:

  • Agathion Enchant Scroll: Dùng để Enchant Agathion khi Thất bại Agathion sẽ vỡ mất.
  • High-grade Agathion Enchant Scroll: Dùng để Enchant Agathion, Thành công có tỉ lệ lên +1 đến +3, Thất bại Agathion sẽ vỡ mất.
  • Solid Scroll: Enchant Agathion: Dùng để Enchant Agathion, Thất bại giữ nguyên mức Enchant Agathion cũ.

Tỉ lệ Enchant:

Enchant Tỉ Lệ
1 100%
2 100%
3 100%
4 65%
5 50%
6 35%
7 12%
8 9%
9 7%
10 4%

Thuộc tính các loại Agathion Zodiac

Enc Virgo Libra Aquarius Gemini Capricorn Leo Sagittarius Taurus Scorpio
0 M. Def +1% Casting Spd +2 M.Atk +1% XP/SP gain +1% M Critical Rate +1 P.Atk +1% Atk Spd +2 P. Def +1% P. Critical Rate +1
1 M. Def +1.5% Casting Spd +3 M.Atk +1.5% XP/SP gain +2% M Critical Rate +2 P.Atk +1.5% Atk Spd +3 P. Def +1.5% P. Critical Rate +2
2 M. Def +2% Casting Spd +4 M.Atk +2% XP/SP gain +3% M Critical Rate +3 P.Atk +2% Atk Spd +4 P. Def +2% P. Critical Rate +3
3 M. Def +2.5% Casting Spd +5 M.Atk +2.5% XP/SP gain +4% M Critical Rate +4 P.Atk +2.5% Atk Spd +5 P. Def +2.5% P. Critical Rate +4
4 M. Def +3% Casting Spd +10 M.Atk +3% XP/SP gain +6% M Critical Rate +5 P.Atk +3% Atk Spd +10 P. Def +3% P. Critical Rate +5
5 M. Def +4% Casting Spd +15 M.Atk +4% XP/SP gain +9% M Critical Rate +7 P.Atk +4% Atk Spd +15 P. Def +4% P. Critical Rate +7
6 M. Def +5%
Mental Atk +5%
Casting Spd +15
MP Consum M. Skill -2%
M.Atk +4%
Hold/Sleep Atk +5%
XP/SP gain +9%
Max HP/MP +2%
M Critical Rate +7
M. Cooldown Skill -1%
P.Atk +4%
Paralysis Atk +5%
Atk Spd +15
MP P. Skill Consum -1%
P. Def +5%
Stun Atk +5%
P. Critical Rate +7
P Cooldown Skill -1%
7 M. Def +6%
​Mental Atk +8%
Casting Spd +25
MP Consum M. Skill -4%
M.Atk +5%
Hold/Sleep Atk +8%
XP/SP gain +12%
​Max HP/MP +4%
M Critical Rate +7
M. Cooldown Skill  -3%
P.Atk +5%
Paralysis Atk +8%
Atk Spd +30
MP P. Skill Consum -3%
P. Def +6%
Stun Atk +8%
P. Critical Rate +7
​P Cooldown Skill -3%
8 M. Def +7%
​Mental Atk +14%
Casting Spd +35
MP Consum M. Skill -6%
M.Atk +6%
Hold/Sleep Atk +14%
XP/SP gain +16%
​Max HP/MP +5%
M Critical Rate +8
M. Cooldown Skill  -5%
P.Atk +6%
Paralysis Atk +14%
Atk Spd +40
MP P. Skill Consum -5%
P. Def +7%
Stun Atk +14%
P. Critical Rate +8
​P Cooldown Skill -5%
9 M. Def +8%
​Mental Atk +22%
Casting Spd +45
MP Consum M. Skill -8%
M.Atk +7%
Hold/Sleep Atk +22%
XP/SP gain +20%
​Max HP/MP +7%
M Critical Rate +12
M. Cooldown Skill  -7%
P.Atk +7%
Paralysis Atk +22%
Atk Spd +50
MP P. Skill Consum -7%
P. Def +8%
Stun Atk +20%
P. Critical Rate +12
​P Cooldown Skill -7%
10 M. Def +12%
​Mental Atk +30%
Casting Spd +60
MP Consum M. Skill -12%
M.Atk +10%
Hold/Sleep Atk +30%
XP/SP gain +25%
​Max HP/MP +10%
M Critical Rate +18
M. Cooldown Skill  -10%
P.Atk +10%
Paralysis Atk +30%
Atk Spd +70
MP P. Skill Consum -10%
P. Def +12%
Stun Atk +30%
P. Critical Rate +18
​P Cooldown Skill -10%

3/ Upgrade Advance Zodiac: Cập nhật sau

L2VN TEAM,

Xem tất cả