[Classic 2022] Tính Năng Sayha Cloak

CLASSIC
25/11/2022|Tin tức

Chào những chiến binh,

Sayha Cloak là loại Áo choàng được ban phước bởi Thần gió Sayha, được dùng ở Slot Cloak trong giao diện hành trang nhân vật.

Sayha Cloak khi Enchant càng cao thì Option càng nhiều tăng nhiều cho sức mạnh nhân vật.

  • Sayha Cloak có nhiều loại. 3 loại Có Cánh được bán ở Shop L2VN Coin, Còn lại ở Pona Shop.
  • Sayha Cloak Enchan Scroll bán ở Shop L2VN Coin và Pona Shop.
  • Life Stone Kingdom bán ở Shop L2VN Coin và Pona Shop. 

1/ Option khi Enchant

Tỉ lệ Enchant Level Max HP/MP XP/SP P. Def M. Def P/M Critical Damage P/M Critical Damage Received
  0 3% - - - - -
95% 1 4% - - - - -
85% 2 5% 3% - - - -
75% 3 6% 5% - - - -
60% 4 7% 7% 2% - - -
55% 5 8% 10% 4% - - -
40% 6 9% 15% 6% - - -
30% 7 10% 20% 8% - 5% -
20% 8 11% 25% 10% 2% 7%  
10% 9 12% 30% 10% 4% 10% -5%
1% 10 15% 30% 10% 6% 15% -10%

2/ Option khi Augment

Các chiến binh có thể coi trực tiếp trong lúc Augment bằng cách click vào nút Option.

Xem tất cả