[Classic 2022] Tính Năng Brooch & Jewelry

CLASSIC
20/10/2022|Tin tức

 

Brooch là gì? Brooch là Huy hiệu cài ngực được đeo ở Slot mặc trang bị của nhân vật. Brooch chứa những viên Jewelry và kích hoạt những Option của Jewelry. Số Slot của Brooch quyết định số Jewelry mang được.

Làm thế nào để có được Brooch? Brooch có thể mua tại Pona.

Nâng cấp Brooch bằng cách Compound (Alt+V < Compound) 2 Brooch cùng cấp.

Tỉ lệ Compound Brooch:

  • Brooch Lv1 mua tại Pona. Mở 2 Slot Jewelry, Tăng 5 Slot hành trang.
  • Brooch Lv2 = 25%. Mở 3 Slot Jewelry, Tăng 9 Slot hành trang.
  • Brooch Lv3 = 25%. Mở 4 Slot Jewelry, Tăng 12 Slot hành trang.
  • Brooch Lv4 = 25%. Mở 5 Slot Jewelry, Tăng 12 Slot hành trang.
  • Brooch Lv5 = 25%. Mở 6 Slot Jewelry, Tăng 15 Slot hành trang.

Jewelry là gì? Jewelry là những viên ngọc quý với những Option đặc biệt được sử dụng ở các slot của Brooch. Khi gắn vào Brooch, Jewelry cùng loại sẽ có Option của loại cao nhất.

Những Jewel được mua tại Pona với giá 2,000,000 Adena.

Nâng cấp Jewelry bằng cách Compound (Alt+V> Compound) 2 viên cùng loại, cùng cấp. Ví dụ: Để nâng cấp Ruby Lv2 bạn cần Compound 2 viên Ruby Lv1.


Tỉ lệ Compound Jewelry:

  • Jewelry Lv2 = 65%
  • Jewelry Lv3 = 40%
  • Jewelry Lv4 = 20%
  • Jewelry Lv5 = 10%
  • Greater Lv1 (Tương đương Jewelry Lv6) = 10%

Thành công sẽ tăng cấp. Thất bại sẽ mất một viên Jewelry.

 

Option của từng loại Jewelry

  Level Jewel Effect
Ruby ruby-1.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +2%
ruby-2.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +3%
ruby-3.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +5%. 
ruby-4.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +8%.
ruby-5.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +16%. 
ruby-1.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +17%. P.Atk +1%

 

  Level Jewel Effect
Sapphire sapph-1.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot / Blessed Spiritshot +2%.
sapph-2.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot / Blessed Spiritshot +3%.
sapph-3.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot / Blessed Spiritshot +5%.  
sapph-4.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot / Blessed Spiritshot +8%. 
sapph-5.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot / Blessed Spiritshot +16%. 
sapph-1.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot / Blessed Spiritshot +17%. M.Atk +2%

 

  Level Jewel Effect
Diamond diamond-1.jpg

Tăng P.Def +150.

diamond-2.jpg

Tăng P.Def +180.

diamond-3.jpg

Tăng P.Def +220.

diamond-4.jpg

Tăng P.Def +280 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -4%.

diamond-5.jpg

Tăng P.Def +400 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -10%.

diamond-1.jpg Tăng P.Def +500 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -11%.

 

  Level Jewel Effect
Pearl pearl-1.jpg

Tăng M.Def +85.

pearl-2.jpg

Tăng M.Def +100.

pearl-3.jpg

Tăng M.Def +125.

pearl-4.jpg

Tăng M.Def +160 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -4%.

pearl-5.jpg

Tăng M.Def +250 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -10%.

pearl-1.jpg Tăng M.Def +300 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -11%.

 

  Level Jewel Effect
Aquamarine

aqua-1.jpg

Khi dùng kỹ năng có 1% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-2.jpg

Khi dùng kỹ năng có 2% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-3.jpg

Khi dùng kỹ năng có 4% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-4.jpg

Khi dùng kỹ năng có 9% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-5.jpg

Khi dùng kỹ năng có 17% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-1.jpg Khi dùng kỹ năng có 19% cơ hội nhận 136 MP. Max MP +2%.

 

        Level Jewel Effect
Jade

Tăng Atk Spd/Cast Spd +1%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +2%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +4%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +7%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +14%.

Tăng Atk Spd/Cast Spd +15%, Speed +1%.

 

       Level Jewel Effect
Garnet

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +3%.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +5%.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +8%.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +11%.
Thêm kỹ năng kháng Debuff 5s.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +20%.
Thêm kỹ năng kháng Debuff 15s.

Pull/ Silence/ Paralysis/ Fear/ Stun Resistance +22%.
Thêm kỹ năng kháng Debuff 16s.

 

       Level Jewel Effect
Red Cat Eye

Tăng P Critical Damage +2%.

Tăng P Critical Damage +4%.

Tăng P Critical Damage +6%.

Tăng P Critical Damage +8%.

Tăng P Critical Damage +15%.

Tăng P Critical Damage +16%. Skill Power +1%.

 

       Level Jewel Effect
Blue Cat Eye

Tăng M Skill Critical Damage +2%.

Tăng M Skill Critical Damage +4%.

Tăng M Skill Critical Damage +6%.

Tăng M Skill Critical Damage +8%.

Tăng M Skill Critical Damage +15%.

  Tăng M Skill Critical Damage +16%. Magic Skill Power +1%.

 

       Level Jewel Effect
Emerald

CON/MEN +1.

CON/MEN/DEX/WIT +1.

CON/MEN/DEX/WIT/STR/INT +1.

CON/MEN +2,DEX/WIT/STR/INT +1.

CON/MEN/DEX/WIT +2. STR/INT +1.

CON/MEN/DEX/WIT/STR/INT +2. Damage Reflect Resistance +2%.

 

       Level Jewel Effect
Vital Stone

XP/SP +5%.

XP/SP +10%.

XP/SP +20%.

XP/SP +35%.

XP/SP +60%.

XP/SP +80%. Khi dùng skill nhận XP/SP +110% trong 15s.

 

L2VN TEAM,

Xem tất cả