[Classic 2022]Thời gian tiếp nhận khiếu kiện xử lý bug ép cộng

NEWS
04/01/2023|Tin tức

Thân gửi các bạn,

L2VN sẽ tiếp tục nhận khiếu kiện liên quan tới xử lý nhân vật sự cố bug ép cộng thời gian qua. Theo đó:

1/ Hạn cuối nhận khiếu kiện: Hết ngày 5/1/2023

2/ Nội dung tiếp nhận: Các trường hợp thiệt hại sau xử lý sự cố bug enchant, vui lòng liên lạc với Admin Fanpage. Thông tin báo cáo yêu cầu: ID - Tên nhân vật - Yêu cầu hỗ trợ chi tiết.

Sau ngày 5/1/2023, chúng tôi sẽ không tiếp nhận khiếu kiện dưới mọi hình thức.

Thời gian xử lý trả lời khiếu kiện có thể linh hoạt khác nhau tùy vào mức độ phức tạp của sự vụ. 

Trân trọng,

L2VN Team.

Xem tất cả