[Event] Beer Lạnh Mùa Hè

CLASSIC
22/07/2022|Tin tức

Còn gì tốt hơn là cùng nâng Beer chúc mừng khi họp mặt bạn bè, offline L2VN, ăn mừng những sự kiện Beer Festival tại L2GOD. Queen of Hearts đã mang đến cho chúng ta công thức chế Beer tuyệt vời và vị rất ngon. Các chiến bình hãy cùng nhau cạn ly sau những ngày farm, Raid Boss mệt mỏi nào.

Thời gian: 10h 23/7/2022 đến 10h 08/08/2022

Đối tượng: Tất cả các chiến binh tại máy chủ L2GOD 

Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện Queen of Hearts sẽ xuất hiện và mang theo Công thức - Chế Beer. Các bạn sẽ được nhận công thức từ Queen of Hearts, sau đó đánh quái trên khắp lục địa Aden để thu thập nguyên liệu chế Beer. Sau khi chế thành công bạn chỉ cần Uống Beer (Double Click) để nhận được phần thưởng.

Yêu cầu: Giết quái Level 85+

Các bước tham gia:

Bước 1: Nhận Công thức - Chế Beer: tại Queen of Hearts, sau đó click chuột phải để học công thức. Alt+K > Common Craft

 

 

Bước 2: Thu thập các nguyên liệu bằng cách giết quái vật

 

Công thức chế Beer nhận miễn phí từ Queen of Hearts
Hoa Beer (Hops)
Lúa Mạch (Malt)
Men Beer (Yeast)

 

Bước 3: Chế Beer

Hoa Beer x10

Men Beer x10

Lúa Mạch x10

Bước 4: Uống Beer để nhận quà

Bia

 

 

Phần thưởng: Uống Bia sẽ nhận một trong các vật phẩm sau

 

Vật phẩm
PA - Art of Seduction
Letter Collector Gift
Venir Talisman
Nhiều loại Talisman + Stas
Stardust
Fire Crystal
Water Crystal
Wind Crystal
Earth Crystal
Holy Crystal
Dark Crystal
Scroll: Enchant Armor R-grade
Scroll: Enchant Weapon R-grade
Gemstone R-grade
Crystal R-grade
Hair Accessory Spirit Stone
Aria Life Stone
Kain Soul Crystal Stage 3
Mermoden Soul Crystal Stage 3
Leona Soul Crystal Stage 3
Lionel Soul Crystal Stage 3
Pantheon Soul Crystal Stage 3
Mystic Soul Fragment
Low Scroll of Blessing Scrap: Weapon R
Low Scroll of Blessing Scrap: Weapon R95
Low Scroll of Blessing Scrap: Weapon R99
Low Scroll of Blessing Scrap: Armor R
Low Scroll of Blessing Scrap: Armor R95
Low Scroll of Blessing Scrap: Armor R99
Talisman Abunance Low-grade
Talisman Abundance Mid-grade
Recipe: Talisman Abundance Lv1-Lv4
Cùng nhiều vật phẩm khác...

 

L2VN.COM

Xem tất cả