[GOD] Giới thiệu Talisman - Abundance

CLASSIC
05/06/2022|Tin tức

Thân chào các bạn,

Dòng Talisman - Abundance đã được giới thiệu đến các bạn trong 4 phần. Trong bài viết này, L2VN sẽ tổng hợp lại 4 phần đó, để các bạn có thể dễ dàng hiểu hơn về dòng Talisman này.

 

 • Thuộc tính Talisman - Abundance (Low-grade):
Abundance Talismans Thuộc tính
Talisman - Abundance War P. Atk. + 154
M. Atk. + 181
P./ M. Evasion + 4
Talisman - Abundance Tactics Attribute Resistance + 10
Debuff Resistance + 10%
Talisman - Abundance Morale P./ M. Critical Rate + 8%
Received P. Critical Damage - 10%
Received Skill Damage in PvP - 10%
Talisman - Abundance Physique Max HP/MP/CP + 325
HP/MP/CP Recovery Rate + 5

 

 • Sử dụng 4 loại Talisman - Abundance (Low-grade), bạn có thể ghép lại Talisman - Abundance (Mid-grade):

Ghép Talisman - Abundance (Midle-grade)

Talisman nguyên liệu Talisman thành phẩm

5 Talisman - Abundance War

5 Talisman - Abundance Tactics

5 Talisman - Abundance Morale

5 Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Hunter 05272015_Abundance-Talisman.png

5 Talisman - Abundance War

5 Talisman - Abundance Tactics

5 Talisman - Abundance Morale

5 Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Slaughterer

05272015_Abundance-Talisman.png

5 Talisman - Abundance War

5 Talisman - Abundance Tactics

5 Talisman - Abundance Morale

5 Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Conquerer

05272015_Abundance-Talisman.png

5 Talisman - Abundance War

5 Talisman - Abundance Tactics

5 Talisman - Abundance Morale

5 Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Outlaw

05272015_Abundance-Talisman.png

 

 • Các bạn gặp NPC Merchant of Mammon để có thể ghép Talisman - Abundance (Midle-grade).
 • Tùy thuộc vào dòng Talisman - Abundance (Midle-grade) bạn lựa chọn mà thuộc tính sẽ khác nhau.
 • Có 4 loại Talisman - Abundance (Midle-grade): Hunter/Slaughterer/Conquerer/Outlaw
Hình Tên vật phẩm Thuộc tính
05272015_Abundance-Talisman.png Talisman - Abundance Hunter P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
P./ M. Critical Rate + 13%
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%
Recieved PvP Damage is reduced
05272015_Abundance-Talisman.png Talisman - Abundance Slaughterer P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
05272015_Abundance-Talisman.png Talisman - Abundance Conquerer P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
P./ M. Critical Rate + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%
05272015_Abundance-Talisman.png Talisman - Abundance Outlaw Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
P./ M. Critical Rate + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%

 

 • Talisman - Abundance (Mid-grade) sẽ có thêm Buff bổ sung khi tham gia PvP:
Buff Level Hunter Slaughterer Conquerer Outlaw
Lv. 1 P. Atk. + 23
M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
P./M. Critical Success Rate + 1%
Received Critical Damage - 1%
Received Skill Damage in PvP - 1%.
Received damage in PvP - 1%.
P. Atk. + 23, M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
P. Atk. + 23
M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
P./M. Critical Success Rate + 1%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
Received Critical Damage - 1.3%
Received Skill Damage in PvP - 1%
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
P./M. Critical Success Rate + 1%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
Received Critical Damage - 1.3%
Received Skill Damage in Pvp - 1%
Lv. 2 P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
P./M. Critical Success Rate + 3%
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in PvP - 3%
Received damage in PvP - 3%
P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
P./M. Critical Success Rate + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in PvP - 3%
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
P./M. Critical Success Rate + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in Pvp - 3%
Lv. 3 P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
P./M. Critical Success Rate + 4%
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in PvP - 4%
Received damage in PvP - 4%
P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
P./M. Critical Success Rate + 4%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in PvP - 4%
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
P./M. Critical Success Rate + 4%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in Pvp - 4%
Lv. 4 P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 5
Debuff Resistance + 6%
P./M. Critical Success Rate + 5%
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in PvP - 5%
Received damage in PvP - 5%
P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 5
Debuff Resistance + 6%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
P./M. Critical Success Rate + 5%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in PvP - 5%
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 6%
P./M. Critical Success Rate + 5%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in Pvp - 5%
Lv. 5 P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
P./M. Critical Success Rate + 7%
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in PvP - 7%
Received damage in PvP - 7%
P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
P./M. Critical Success Rate + 7%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in PvP - 7%
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
P./M. Critical Success Rate + 7%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in Pvp - 7%

 

 • Điều kiện để nhận Buff:
  • Khi bạn đang đeo Talisman - Abundance (Mid-grade): Hunter/Slaughtere/Conquere/Outlaw và tham gia PvP, mỗi lần hạ được 1 người chơi, bạn sẽ nhân được 1 level buff bổ sung, có thể cộng dồn lên đến lv.5.
  • Tùy thuộc vào loại Talisman  - Abundance (Mid-grade) bạn đang sử dụng sẽ nhận được Buff bổ sung tương ứng.
  • Khi bị hạ gục, bạn sẽ mất buff này.
  • Buff bổ sung chỉ có ở Talisman - Abundance (Mid-grade).

 

 • Khác với Talisman - Abundance (Mid-grade), chế tạo được Talisman - Abundance (High-grade), bạn cần có công thức chế tạo:
Recipes
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 1 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 2 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 3 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 4 (High-Grade)

 

 • Có được công thức chế tạo và kỹ năng chế tạo lv.10, bạn có thể sử dụng thêm các nguyên liệu là các Talisman - Abundance (Mid-grade) để chế tạo Talisman - Abundance (High-grade):
Talisman Crafting
Nguyên liệu chế tạo Hình
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Talisman - Abudance Lv. 1 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Talisman - Abudance Lv. 2 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Talisman - Abudance Lv. 3 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
 •  Khả năng chế tạo thành công Talisman - Abundance (High-Grade) 25%
 • Talisman - Abundance (High-grade) có thuộc tính cũng như kỹ năng Buff chủ động mạnh hơn Talisman Abundance (Mid-grade), tuy nhiên để sở hữu được dòng Talisman - Adbundance (high-grade) này, đòi hỏi bạn nhiều sự nỗ lực, kèm theo là may mắn.
Hình Tên trang bị Thuộc tính (Passive) Kỹ năng (Active)
Talisman - Abundance Lv. 1 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 510 P. Atk. + 15%, M. Atk. + 15%, Skill Power + 15%, Skill Critical Rate + 15%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 971
M. Def. + 552
P. Evasion/M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Talisman - Abundance Lv. 2 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 531 P. Atk. + 16%, M. Atk. + 16%, Skill Power + 16%, Skill Critical Rate + 16%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1051
M. Def. + 609
P. Evasion/M. Evasion + 8
Attribute Resistance + 17
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Talisman - Abundance Lv. 3 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 563 P. Atk. + 17%, M. Atk. + 17%, Skill Power + 17%, Skill Critical Rate + 17%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1184
M. Def. + 706
P. Evasion/M. Evasion + 9
Attribute Resistance + 20
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Talisman - Abundance Lv. 4 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 591 P. Atk. + 20%, M. Atk. + 20%, Skill Power + 20%, Skill Critical Rate + 20%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1307
M. Def. + 799
P. Evasion/M. Evasion + 10
Attribute Resistance + 25
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%

 

Chúc các bạn luôn vui vẻ trong L2VN và sớm sở hữu được dòng Talisman mạnh mẽ này.

L2VN

Xem tất cả