[GOD] Nhiệm vụ chuyển class Ertheia Lv40

NEWS
07/01/2022|Tin tức

Nhiệm vụ Wind of Fate: Encounters -> Chuyển class Level 40 của Ertheia

Bước 1: Gặp Queen Navari (Làng Ertheia)

Bước 2: 

  • Fighter gặp Katalin
  • Mage gặp Ayanthe

Bước 3: Gặp trưởng giáo Raymon ở nhà thờ Gludio

Bước 4: Giết Skeleton tại Rừng Quỷ (Evil Hunting Grounds)

Bước 5: Nói chuyện với Telesha (Cái xác xuất hiện khi giết Skeleton)

Bước 6: Nói chuyện với Mysterious Wizard, Wizard bảo bạn về gặp Raymon.

Bước 7: Raymon kêu bạn về Làng Faeron

  • Fighter gặp Katalin
  • Mage gặp Ayanthe

Bước 8: Hoàn thành chuyển class.

 

Xem tất cả