[GOD] Nhiệm vụ chuyển class Ertheia Lv76

CLASSIC
07/01/2022|Tin tức

Nhiệm vụ Winds of Fate: A Promise -> Chuyển class Level 76 của Ertheia.

Bước 1:

  • Fighter gặp Katalin
  • Mage gặp Ayanthe

Bước 2: Nói chuyện với Karla kế bên

Bước 3: Nói chuyện với Siegmund ở hội chiến binh của thị trấn Rune

Bước 4: Nói chuyện với Lombert ở thị trấn Rune.

Bước 5: Gặp giữ cổng dịch chuyển đến Rừng người chết (Forest of the dead) nói chuyện với Mysterious Wizard

Bước 6: Check Tombstone gần đó và nói chuyện với Ghost of von Hellmann. Tìm Broken Bookshelf ở gần đó. Bạn sẽ bị dịch chuyển vào hầm ngục.

Bước 7: Giết quái vật trong đó. Xem phim và nói chuyện với Kan van Halter. Nói chuyện tiếp với Mysterious Wizard.

Bước 8: Về làng Faeron gặp Karla (Dùng vé về làng Faeron).

Bước 9: Hoàn thành nhiệm vụ và chuyển class.

  • Fighter gặp Katalin
  • Mage gặp Ayanthe

L2VN TEAM,

 

Xem tất cả