[GOD] Nhiệm vụ chuyển class Ertheia Lv85

NEWS
07/01/2022|Tin tức

Nhiệm vụ Winds of Fate: Choices -> Chuyển class Level 76 của Ertheia

Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại

  • Fighter gặp Katalin
  • Mage gặp Ayanthe

Bước 2: Nói chuyện Arkenias ở Tầng 3 tháp Ivory (Từ Oren sang). Giết quái ở chân tháp Ivory. Xong quay về gặp Arkenias.

Bước 3: Xuống tầng hầm tháp Ivory nói chuyện với Alchemical Mixing Urn (Cái Bình). Quay lại gặp Arkenias ở Tầng 3.

Bước 4: Sang học viện Hardin gặp Hardin. Nói chuyện với Lich King Icarus kế bên. 

Bước 5: Chạy ra ngoài nói chuyện Athrea. Mở hộp thành công. Nói chuyện Athrea. Sau đó quay về gặp Lich King Icarus trong học viện Hardin.

Bước 6: Dùng vé về làng Faeron nói chuyện

  • Fighter gặp Katalin
  • Mage gặp Ayanthe

Bước 7: Nói chuyện Gereth ở làng Faeron. Bạn sẽ được dịch chuyển vào hầm ngục, nói chuyện với Kain van Haler.

Bước 8: Giết sạch quái ở hầm ngục đến Boss Makkum thì bỏ chạy ra nói chuyện với Grail (Ly Thánh). Xem phim, nói chuyện với Mysterious Wizard, với Kain van Halter. Bạn sẽ ra khỏi hầm ngục và nói chuyện Gereth.

Bước 9: Gặp Queen Navari để hoàn thành nhiệm vụ và chuyển class.

L2VN TEAM,

 

Xem tất cả