[GOD] Quy định chat máy chủ GOD

NEWS
04/03/2022|Tin tức

Thân gửi các bạn,

Sân chơi GOD sẽ chính thức có các quy định liên quan tới kênh chat máy chủ như sau:

1/ Các quy định cấm nói chung tại kênh chat:

  • Cấm spam macro liên tục thông tin cùng nội dung (Trừ kênh +)
  • Giao dịch mua bán chỉ được phép trên kênh mua bán +
  • Cấm rao mua/bán/ ngồi shop offline bằng VND/Số điện thoại

Hình thức xử lý: Nhẹ nhắc nhở. Nặng khóa chat/khóa nhân vật tùy mức độ vi phạm

2/ Thông tin chi tiết về các kênh chat

  • Kênh giao dịch (+): Chat toàn bộ thế giới
  • Kênh !: Chat khu vực
  • Kênh &: Chat toàn bộ thế giới.
    • Áp dụng cho tài khoản trên cấp 40.
    • Số lần giới hạn chat: Tài khoản không PA: 20 lần/ngày. Có PA: 40 lần/ngày.
Xem tất cả