Thông tin chi tiết về tài khoản PA - Premium Account

1/ Máy chủ giới hạn 2 tài khoản miễn phí /PC. Từ tài khoản thứ 3 yêu cầu tài khoản PA - Premium Account).

2/ Thông tin cơ bản về tài khoản PA

  • Multi account (Mỗi 1 vé PA tương ứng 1 tài khoản login miễn phí).
  • 01 vé PA có tác dụng kích hoạt tính năng PA 30 ngày. Có thể kích hoạt cộng dồn nhiều vé PA cho một tài khoản.
  • Tối đa 13 tài khoản PA (Tức tổng số lượng tối đa 15 tài khoản/1 PC, bao gồm 13 tài khoản PA và 2 tài khoản miễn phí)
  • Tăng 50% EXP/SP; +20% số lượng Adena; HP/MP recovery +5
  • Agathion - Zaken Spirit Sword

3/ Hướng dẫn kích hoạt tài khoản PA

  • Bấm Alt+B mua vé PA (Giá 150 Coin)
  • Bấm Alt+B>Dịch vụ> Premium Account để kích hoạt tính năng PA (Lưu ý phải kích hoạt tính năng thì tài khoản mới nhận được ưu đãi PA)
  • Vé PA có thể giao dịch, mua bán, trao tặng giữa người chơi.