[GOD] Thông tin về Clan

NEWS
14/03/2022|Tin tức

L2VN.COM xin cung cấp các thông tin chi tiết về Clan với phiên bản GoD

1/ Hướng dẫn tạo/mời/đuổi/hủy Clan

 • Tạo Clan: Nhân vật Lv10 gặp trưởng giáo các làng để tạo Clan. Clan vừa tạo là cấp độ Lv.0
 • Mời thành viên vào Clan: Nhấn giao diện Clan (Alt+N), click mục tiêu thành viên và chọn "Mời"
 • Đuổi thành viên khỏi Clan: Nhấn giao diện Clan (Alt+N), chọn thành viên cần đuổi và đuổi
 • Hủy Clan: Gặp trưởng giáo các làng để hủy Clan C

Chú ý:

 • Cần 1 khoảng thời gian trước khi Clan chính thức hủy.
 • Trong thời gian chờ hủy, có thể đến gặp trưởng giáo các làng để thay đổi ý định không hủy clan nữa)

2/ Hướng dẫn lấy/mất điểm Clan Point (CRP)

 • Lấy điểm CRP: Có 2 cách
  • Thành viên Clan ở nhánh Academy lên 1 cấp độ (Áp dụng cho nhân vật từ Lv.20+). Số điểm CRP tương ứng như sau:
  • Giết 1 mạng clan đối địch: +1 CRP

 • Mất điểm CRP: 
  • Bị người của clan đối địch giết: -1 CRP
  • Lên cấp Clan Level (Tham khảo chi tiết nội dung Nâng cấp Clan).
  • Học skill Clan (Tham khảo chi tiết nội dung Học skill Clan)
  • Chính thức thua trong war Clan: - 500 CRP .

3/ Hướng dẫn nâng cấp Clan

 • Bước 1: Đến gặp NPC tạo Clan 
 • Bước 2: Thực hiện nâng cấp Clan (Chú ý chỉ Clan Leader mới có thể thực hiện điều này)
 • Bước 3: Cần SP, adena, một số item đặc biệt, điểm CRP của Clan (Chủ Clan cần có SP, Adena và các items đặc biệt)
Level SP Adena   Quyền lợi
0 0 0   Clan chat
1 1,000 650,000   Kho Clan 200 slots, được sử dụng kho clan.
2 15,000 2,500,000  

Tính năng thông báo Clan, tin nhắn Clan và đấu giá Clan.

3 100,000 3,150,000   Logo Clan, Danh hiệu thành viên Clan, Tham gia công thành.
4 1,000,000 6,300,000   Có thể tạo CC từ 2 nhóm trở lên (yêu cầu học kỹ năng Skill 391 1.jpgClan Imperium).
5 5,000,000 12,600,000   Toàn thành viên Clan nhận được buff Clan khi Leader đăng nhập.
Tạo nhánh Academy (Học viện)
Tuyên chiến và War Clan.
  CP Nhánh Blood Oath  
6 5000 20000   Tạo 2 Nhánh Royal chứa thêm thành viên Clan. Được học kỹ năng clan tiếp theo.
7 10000 30000   Tạo Nhánh Knight chứa thêm thành viên Clan. Được học kỹ năng clan tiếp theo.
8 20000 50000   Tạo Nhánh Knight chứa thêm thành viên Clan. Được học kỹ năng clan tiếp theo.
9 40000   150 Blood Oath Blood Oath có được từ pháo đài hoặc mua bằng Clan Point. Được học kỹ năng clan tiếp theo.
10 40000   5 Blood Alliance Được học kỹ năng clan tiếp theo.
11 50000   Cloak Radian Light Cần sở hữu thành để nâng cấp. Được học kỹ năng clan tiếp theo.

4/ Hướng dẫn học skill Clan

 • Bước 1: Đến gặp NPC tạo Clan 
 • Bước 2: Thực hiện nâng cấp Clan (Chú ý chỉ Clan Leader mới có thể thực hiện điều này)
 • Bước 3: Cần CRP để học skill Clan. Có các kỹ năng bị động và chủ động cho chủ Clan học. 

 

5/ Hướng dẫn war Clan

 • Tuyên chiến Clan
  • Bước 1: Mở giao diện Clan Alt+N, bấm nút Tuyên Chiến
  • Bước 2: Gõ tên Clan bạn muốn tuyên chiến (Phải chính xác từng chữ)
  • Bước 3: Nếu Clan bị tuyên chiến không đồng ý chiến tranh, sau 72 giờ, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chiến tranh giữa 2 Clan.
 • Chấp nhận tuyên chiến Clan
  • Bước 1: Mở giao diện Alt+N
  • Bước 2: Xem thông tin chiến tranh, sẽ hiện danh sách các clan đang muốn tuyên chiến
  • Bước 3: Chấp nhận tình trạng chiến tranh.
 • Kết thúc War Clan
  • Trường hợp 1: Có 1 Clan chủ động đầu hàng, Clan đầu hàng: Mất 5000 Clan Point và được bảo hộ trong vòng 5 ngày (Tức trong vòng 5 ngày, clan vừa khiêu chiến không thể tiếp tục khiêu chiến)
  • Trường hợp 2: Thành viên 2 Clan không giết nhau trong vòng 7 ngày, hệ thống sẽ tự động hủy War Clan sau 7 ngày tính từ ngày thành viên cuối cùng chết. Nếu thành viên còn tiếp tục gây chiến, War Clan vĩnh viễn.

Chú ý:

 • Khi 2 clan ở tình trạng war clan, mỗi thành viên bị giết bởi clan đối nghịch sẽ bị -1 CRP và mất 0.25% điểm Exp ở Level hiện tại.
 • Mỗi thành viên hạ thủ thành công 1 người phe đối địch sẽ +1 CRP.

 

Trân trọng,

L2VN Team

Xem tất cả