[L2GOD] Hướng dẫn nhiệm vụ diện kiến Rồng

NEWS
28/06/2022|Tin tức
 
1/ Nhiệm vụ diện kiến Valakas (Fire Dragon)
 
Bước 1: Gặp giữ cổng làng Goddard dịch chuyển vào Lò Rèn Thượng Đến, đi vào trong gặp Klein ở hành lang lửa để nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Klein nói bạn về làng gặp thợ rèn Hilda ở xưởng rèn Goddard.
Bước 3: Hilda yêu cầu bạn giết 50 quái vật Kookabura, Grendel, Bandersatch bên ngoài Thị trấn Goddard thu thập Vacualite Ore Vacualite Ore. Khi giết đủ 50 Vacualite Ore quay về gặp Hilda.
Bước 4: Hilda giao cho bạn Vacualite Vacualite. Bạn mang Vacualite đến giao cho Klein. Klein sẽ đưa bạn Vacualite Floating Stone Floating Stone. Đến đây nhiệm vụ đã Hoàn thành. Bây giờ bạn có thể dùng Vacualite Floating Stone để vào Hành Lang Lửa.
 
Chúc bạn cùng đồng đội sớm chinh phục Rồng Lửa Valakas.
 
 
 
2/ Nhiệm vụ diện kiến Antharas (Earth Dragon)
 
Bước 1: Gặp Gabrielle ở Thị trấn Giran để nhận nhiệm vụ. Gabrielle yêu cầu bạn tìm 4 Mark of Watchman Mark Of Watchman.
Bước 2: Dịch chuyển đến Tầng 4 Ivory gặp Kaiena. Kaiena yêu cầu bạn đến khu vực xung quanh Đồng Bằng Quên Lãng giết Marsh Stalker và Marsh Drake lấy Marsh Drake Talon Marsh Drake Talons và Marsh Stalker Horn Marsh Stalker Horn mang về, Kaiena sẽ giao bạn Mark of Watchman thứ nhất.
Bước 3: Gặp Orwen tại nhà thờ Thị trấn Aden. Orwen yêu cầu bạn giết Bloody Queen ở Lăng Mộ Lính Canh (Phí trên Dragon Valley quẹo phải) thu thập Remain of Sacrified Remains Of Sacrified mang về, Orwen sẽ giao bạn Mark of Watchman thứ hai. 
Bước 4: Gặp Kendra tại Hội chiến binh Thị trấn Aden. Kendra yêu cầu bạn giết Harit Lizardman Shaman và Harit Lizardman Matriarch ở Thác Anghel. Khi hiết chúng sẽ xuất hiện Harit Lizard Zealot, giết chúng đến khi ra Totem of Land Dragon Totem Of Land Dragon thì quay về gặp Kendra. Kendra sẽ giao bạn Mark of Watchman thứ ba.
Bước 5: Gặp Chakiris ở Làng Thợ Săn. Chakiris yêu cầu bạn giết Kranot và Hamrut ở Đồng Bằng Quên Lãng thu thập Hamrut Leg Hamrut Leg và Kranot Skin Kranrot Skin mang về. Chakiris sẽ giao bạn Mark of Watchman thứ tư.
Bước 6: Mang 4 Mark of Watchman sang giran gặp Gabrielle. Gabrielle nhờ bạn tìm thêm 2 Mark of Watchman.
Bước 7: Sang Gludin gặp quản kho Moke. Moke yêu cầu bạn giết Abyssal Jewel 1 ở Windy Hill. Khi giết Abyssal Jewel 1 sẽ xuất hiện một số quái vật, giết hết đến khi nhận được vật phẩm 1st Fragment of Abyss Jewel 1st Fragment Of Abyss Jewel và Mara Fang Mara Fang. Mang về cho Moke để nhận Mark of Watchman thứ nhất.
Bước 8: Sang Oren gặp thợ rèn Helton. Helton yêu cầu bạn giết Abyssal Jewel 2 ở Sea of Spores. Khi giết Abyssal Jewel 2 sẽ xuất hiện một số quái vật, giết hết đến khi nhận được vật phẩm 2nd Fragment of Abyss Jewel 2nd Fragment Of Abyss Jewel và Musfel Fang Musfel Fang. Mang về cho Helton để nhận Mark of Watchman thứ hai.
Bước 9: Mang 2 Mark of Watchman sang Giran gặp Gabrielle. Gabrielle bảo bạn sang Dragon Valley gặp Gilmore để tiếp tục nhiệm vụ.
Bước 10: Dịch chuyển đến Dragon Valley gặp Gilmore. Gilmore yêu cầu bạn giết Cave Kepper và Cave Maiden ở Lăng Mộ Lính Canh, giết chúng sẽ xuất hiện Abyssal Jewel 3. Giết chúng cho đến khi nhận được 3rd Fragment of Abyss Jewel 3rd Fragment Of Abyss Jewel.
Bước 11: Mang 3rd Fragment of Abyss Jewel đến cổng Antharas Lair gặp Leodric hoàn thành và có Portal Stone Portal Stone. Đến đây nhiệm vụ đã Hoàn thành.
 
Chúc bạn cùng đồng đội sớm chinh phục Rồng Đất Antharas.
 
 
Xem tất cả