Thân chào các bạn.

L2VN xin thông báo những lỗi đã được sửa chữa hoàn toàn, và sẽ tiếp tục cập nhật những chỉnh sửa khác.

 

Thời gian: Từ 5h ngày 22/04/2016

1. Thời gian phạt khi rời Clan hoặc kick thành viên Clan giảm từ 24h xuống 4h.

2. Thời gian đăng ký công thành trước thời gian diễn ra đánh thành từ 24h xuống còn 2h.

Thời gian: Từ 17h ngày 14/04/2016

1. Fix lỗi trang sức tăng stat trong Cash Shop (INT - WIT - MEN) tác dụng đúng option.

2. Fix lỗi 3 kỹ năng Buff cho Pet range 900 (Greater Sevitor Haste - Greater Sevitor Might - Servitor Death Whisper)

3. Tăng giới hạn M.Atk của game lên 500,000++

4. Tăng Option các Epic AccessoryCloak Boss:

Thời gian: Từ ngày 07/04/2016

1. Giảm sức mạnh Istina và Octavis Normal và tăng tỉ lệ drop Jewelry của 2 Boss này.

2. Thay đổi Droplist các Boss Valakas - Antharas - Earth Wyrm Trasken - Lindvior theo droplist của UnderGround

3. Fix kỹ năng Pet của dòng Summoner Lv100

4. Fix Shop Mua của player chỉ mua được 1 món thành bình thường

5. Giảm P.Atk quái map Raider Crossroad

6. Kỹ năng Summon CP khi Nobless

7. Fix Quest Istina Extreme nhận được bình thường

Thời gian: Từ ngày 01/02/201 đến ngày 27/02/02016

1. Prophecy of Might: thêm M. Critical Rate và M. Critical Damage. Ngày 16/02/2016.

2. Shilien Protection: Enchant Time không tăng time thành có tăng. Ngày 16/02/2016.

3. Armor Break: tăng tỉ lệ thành công 100% và bỏ Enchant Chance. Đền bù những Othell Human Lv101 Rune Stone x8. Ngày 16/02/2016.

4. Chant of Bison: tăng phạm vị buff từ 0 lên 900. Ngày 23/02/2016.

5. Elemental Mass Burst: debuff vĩnh viễn thành 30s. Ngày 23/02/2016.

6. Mortal Strike: Enchant Time không tăng time thành có tăng. 24/02/2016.

7. Dual - Master Rage: dùng kỹ năng và đánh thường đều ra skill +27% P. Power Skill. 24/02/2016.

8. Dual - Protection: bị đánh tăng 40% P.Def và M.Def. 24/12/2016.

9. Thêm thông tin vào bảng .whoiam. Ngày 27/02/2016.

10. Tăng kháng M. Critical Damage vào các skill: Drum Melody - Harp Melody - Superior Heavy Armor Mastery (Sigel). Dẫn đến dòng Magic Critical Damage vào các người chơi sẽ giảm đi. Ngày 27/02/2016.

11. Hrydo Drain của Sayha: Khi sử dụng sẽ mất Storm Sign và không sử dụng được liên tục. Ngày 27/02/2016.

Thời gian: Từ ngày 25/01/201 đến ngày 03/02/02016

1. Lỗi nhiệm vụ subclass, không thực hiện được bước 3. Đã fix và bổ sung thêm bảng dịch chuyển nhiệm vụ subclass.

2. Lỗi hiển thị Jewelry Ruby tăng damage SS, không hồi MP. Fix hiển thị lại đúng với thuộc tính.

3. Jewelry Diamond lỗi damage critical nhận vào. Sửa lại cho đúng với thuộc tính.

4. Các lỗi kỹ năng đã sửa:

 • Skill Resident Power và Resident Guidance sửa hiển thị lại cho đúng với option.

 • Hurricane Blaster tác dụng sai, đã fix lại sử dụng bình thường.

 • Cubic Guardian của Tank elf đã fix, hoạt động bình thường.

 • Skill Superior Aggression và Superior Aggression Aura của tank bị miss. Đã ổn định lại.

 • Fix Provoke của Tyrr Dreadnough không khóa mục tiêu

 • Fix nhiệm vụ lấy Sói, và tiến hoá Pet.

5. Cập nhật mới:

 • Cập nhật Soul Crystal R-grade, R95-grade, R99-grade, Blessed Enchant Weapon + Armor R99-grade và Dark Enhancement Stone Fragment vào 4 Boss Gainak và Krogel

 • Update Soul Crystal R-grade, R95-grade, Blessed Enchant Weapon + Armor R95-grade vào Boss Lv98

Thời gian: Ngày 25/01/201.

1. Sửa lỗi Joon Pack không mở ra được.

2. SA Long bow không đúng so với phiên bản. Ranger đúng là 100

3. Buff Horn Melody trong bản Alt + B đề lên buff Horn melody của các dòng ISS. Sửa lại, các buff của bảng hỗ trợ không đè buff của nhân vật.

4. Boss Baium cấp độ thấp, chỉnh cấp độ Boss Baium lên lv.99.

5. Nón hero không tăng thuộc tính 5 STR/INT. Sửa lại, tăng thêm thuộc tính.

6. Sửa lỗi immortal Scroll không giao dịch được.

 

Thời gian: Ngày 24/12/2015

1. Điều chỉnh thời gian hồi kỹ năng Wind Blend của Sayha Seer = 50s.

2. Điều chỉnh thời gian hồi kỹ năng Deceptive Blink = 15s, không ảnh hưởng bởi vật phẩm và kỹ năng giảm coldown skill.

3. Điều chỉnh thời gian hồi kỹ năng Sayha Fury = 300s, không ảnh hưởng bởi vật phẩm và kỹ năng giảm coldown skill.

4. Điều chỉnh thời gian cast kỹ năng Unleash Hell của các Feoh.

5. Tăng tác dụng các Aura Buff của dòng Sigel Knight = 900 (bằng tầm thấy nhân vật).

6. Điều chỉnh Critical Damage các Servitor của Summoner, các thông số khác không thay đổi.

Thời gian: Từ ngày 05/12/2015 đến ngày  11/12/2015

1. Xóa servitor 2nd và 3rd của các dòng Summoner khi awaken (cập nhật ngày 11/12/2015)

2. Tăng thông số các servitor Wynn Summoner. (cập nhật ngày 11/12/2015)

3. Sửa lỗi lớp nhân vật Ertheia tự động học full skill 12 chòm sao. Sau khi cập nhật sửa lỗi, Ertheia  sẽ học skill giống như các lớp nhân vật khác. (cập nhật ngày 10/12/2015)

4. Lỗi đổi từ 3 Ngôi Sao trở lên không bị mất điểm SP. Sau khi sửa lỗi, sẽ chỉ có thể đổi mỗi lần 1 Ngôi Sao (cập nhật ngày 10/12/2015)

Thời gian: Từ ngày 28/11/2015 đến ngày  04/12/2015

1. Sửa lỗi skill:

 • Hydro Flare: Khi sử dụng skill Hydro Flare sẽ có 33% xuất hiện Debuff Storm Sign lên đối phương (sửa ngày 01/12/2015)

 • Sayha Fury: Khi sử dụng skill Sayha Fury và bị tấn công, sẽ có 10% xuất hiện Debuff Storm Sign lên đối phương (sửa ngày 01/12/2015)

 • BullsEye: Tăng tỉ lệ trúng đòn khi sử dụng skill (sửa ngày 01/12/2015)

2. Sửa lỗi thay đổi thông báo Clan trên bảng Hỗ Trợ (Alt + B). (Sửa ngày 02/12/2015)

3. Sửa lỗi vũ khí đã Bloody không thể SA được. (Sửa ngày 02/12/2015)

 

Thời gian: Từ ngày 21/11/2015 đến ngày  27/11/2015

1. Sửa lỗi kỹ năng:

 • Dual - Masters Rage không hoạt động. ( sửa ngày 26/11)

 • Kỹ năng Mortal Strike không sử dụng được cùng với Leona Buff và Divine Protection Buff. Sửa lại: Có thể sử dụng cùng lúc với Leona Buff hoặc Divine Protection Buff. (Cập nhật 5h 28/11/2015)

2. Lên thú cưỡi không bị quái vật, boss tấn công. Sửa lại đúng: Sẽ bị quái vật tấn công ngay khi đang cưỡi thú. (sửa ngày 24/11)

3. Tăng giới hạn Magic Attack. (cập nhật vào 5h ngày 28/11)

4. Tăng giới hạn CP, HP, MP. (cập nhật vào 5h ngày 28/11)

 

Thời gian: 17h ngày 20/11/2015

1. Các lỗi kỹ năng đã được fix:

 • Curse Gloom của Feoh Soultaker.

 • Mark of Void và Mark of Weakness tăng tỉ lệ trúng Debuff.

2. SA Critical Slow của Shooter không có tác dụng

3. Fix lỗi Olympiad còn 1HP không bị xử thua.

4. Các event PvP chỉnh lại thời gian chờ: tăng thời gian chờ lên 3'

5. Sửa lỗi Lag, Delay của máy chủ.

6. Sửa lỗi Crash game khi full hòm thư.

Thời gian: 17h ngày 14/11/2015

Fix lỗi các Buff Melody + Harmony hoạt động đúng Option, của các tính năng sau:

Melody - Harmony (Adventurer) tại Alt+B

Melody - Harmony (Olympiad)

Melody - Harmony (Mentor)

Melody - Harmony (Iss Enchanter)

Thời gian: 17h ngày 13/11/2015

1. Sửa lỗi các kỹ năng:

 • Curse Gloom của Feoh Soultaker

 • Silence của Feoh Soultaker

 • Curse of Doom của Feoh Soultaker

 • Noble Wizard Buffs kỹ năng Ability Point

 • Dual - Shackles of the Giants kỹ năng Dual Class

 • Dual - Silence of the Giants kỹ năng Dual Class

 • Dual - Yoke of the Giants kỹ năng Dual Class

 • Squall và Sayha Fury của Sayha Seer

 • Right Sidestep của Eviscerator

 • Lateral Hit của Eviscerator

 • Frenzy của Tyrr Titan

 • Rage của Tyrr Titan

 • Guts của Tyrr Titan

 • Set trang bị Heavy - Light - Robe (+6 +7 +8)

2. Mở map luyện cấp hòa bình: Sân Bay Gludido. Cấp độL 97 - 99

3. Loại bỏ nhiệm vụ bị lỗi The Seal of Punishment: Plains of the Lizardmen (Lv81 - Lv84)

4. Bổ sung Type Seraph Bound Attack sang Defence và ngược lại tại các thợ rèn.

Thời gian: 17h ngày 05/11/2015

1. Tăng tỉ lệ rớt Green Soul Crystal (R99-grade) - Red Soul Crystal (R99-grade) - Blue Soul Crystal (R99-grade) ở các Boss: Krogel - Andreas Van Halter - Tebot - Tegaffe - Theor - Thesakar.

2. Điều chỉnh lại thông số P.Atk, M.Atk Boss: Antharas - Valakas sau khi nhận được phản hồi từ các user và CTV Boss yếu. Thông số được điều chỉnh tương đương các Boss Lv99 bên ngoài.

3. Điều chỉnh Earth Wyrm Trasken khi dùng Haunting sẽ có tỉ lệ ra knock back lên người chơi.

4. Điều chỉnh thời gian kỹ năng Buff Valakas, thời gian mới là 10'.

5. Kỹ năng Raging Force, Momentum Flash, Force strom sử dụng được khi dùng vũ khí Dualblunt.

6. Buff Leona sẽ không bị mất nếu thoát game.

7. Sửa lại lỗi Option các Jewelry Boss istina, Octavis.

8. Sửa lại lỗi tăng skill AP làm HP tăng lên 500%.

9. Sửa lỗi mở ra sai nguyên liệu của Eternal Gaiters Crafting.

10. Sửa lỗi mở sai nguyên liệu của Twilight Leather Boots Crafting Pack.

Thời gian: 17h ngày 02/11/2015

Bổ sung các lỗi đã Fix:

1. Sửa lỗi Blessed Enchant Shiny Shirt

2. Lỗi Hair Accessory Appearance Stone các set Fashion

3 Thành viên Online của Clan không thể chuyển qua trang 2 được

4. NPC bán item các làng không có. Sửa lại xuất hiện tại làng human và Giran.

5. Đá Jewelry Pearl có tác dụng tăng M. def, giảm M. cirt damage, nhưng lỗi hiển thị giảm P. cirt damage.

6. Skill Shadow Snare: Tăng tỉ lệ trúng đòn.

7. Fix lỗi dịch thuật của xăm

Lv.5 Ancient STR Dye STR

Lv.5 Ancient DEX Dye DEX

Lv.5 Ancient CON Dye CON

Lv.5 Ancient INT Dye INT

Lv.5 Ancient WIT Dye WIT

Lv.5 Ancient MEN Dye MEN

8. Boss Tauti thiếu Drop Ring. Bổ sung thêm tỉ lệ rớt Ring

9. Einhasad's Blessing đã sửa lại để sử dụng được.

Thời gian: 17h ngày 30/10/2015

1. Sửa lỗi các kỹ năng:

Arcane Link khi dùng Arcane Rage không lên lv.5

Elemental Link khi dùng Element Rage không lên lv.5

Spectral Link khi dùng Spectral Rage không lên lv.5

2. Harmony Wizard của Iss Dominator khi sử dụng thì Empower Echo không có tác dụng.

Thời gian: 17h ngày 23/10/2015

1. Lỗi skill Provoke và skill Power Provoke sửa lại: không có tác dụng Aggression

2. Skill Hurricane Blaster sửa lại thời gian thi triển kỹ năng.

3. Skill Sonic Storm yêu cầu vật phẩm khi sử dụng. Sửa lại không yêu cầu vật phẩm.

4. Cập nhật lại bảng hỗ trợ (ALT + B), đưa Buff ra ngoài:

Thời gian: 17h ngày 09/10/2015

1. Fix lỗi skill Talisman - Insanity (+ 2 LUC, 2 CHA)

2. Fix lỗi Instance Baylor (7 thành viên mới vào được)

3. Fix lỗi Skill Shiny Shirt +9, +10

Thời gian: 17h ngày 06/10/2015

1. Sửa lại vật phẩm Monster Weapon Appeance Stone: MiMilead's Staff.

2. Sửa lại vật phẩm Scroll: 1,000 - 10.000 - 100.000 SP.

3. Sửa lại lỗi Option của Refined Angel Ring: Critical Damage, Evasion, Accuracy

4. Sửa lại PK:

- Nhận vào 1 đến 10,000,000 EXP giảm 100 Karma.

- Nhận vào 10,000,000 đến 100,000,000 EXP giảm 500 Karma.

- Nhận vào trên 100,000,000 EXP giảm 1000 Karma.

- Karma <0 sẽ không dịch chuyển trên Alt+B được.

Thời gian: 5h ngày 29/09/2015

1. Giảm số lượng Buff bị Cancel của skill Cancellation của Class Spell Singer, Soccer

2. Mở khu vực luyện cấp hòa bình Lv87 tại Gludin, Lv92 tại Giran Harbor.

3. Mở bán SSR và BSSR hỗ trợ tân thủ tại Alt+B > Shop Tân Thủ

4. Fix kỹ năng Force Storm của Tyrr Grand.

5. Fix quest In To The Flame, Lv99 vẫn làm quest bình thường.

Thời gian: 5h ngày 18/09/2015

1. Giảm trọng lượng SS, BSS từ shop Tân Thủ = 0

2. Đổi SA Vũ Khí R95 Bound tại Blacksmith of Mammon = Change Soul Crystal R95

3. Blessed Earring Zaken (14Day) = Grade S

4. Tăng thông số Summon Curse Man và Reanimated Man của Feoh Soultaker

5. Điều chỉnh tỉ lệ Shadow Snare của Feoh

6. Sửa lỗi Option của các vật phẩm Refined Angel Ring (+3INT, +3WIT, +3MEN)

7. Sửa lỗi zone Boss Baium

8. Sửa lỗi Raging Force của Tyrr Grand

9. Giảm thời gian tác dụng Hate của Sigel Knight khi đánh thường

Thời gian: 5h ngày 11/09/2015

Các lỗi được sửa:

1. Buff và Heal Boss đã sửa không heal và buff được Raid Boss.

2. Sửa lỗi kỹ năng có Received Critical Damage -30% có tác dụng => dẫn đến tất cả các class đánh vào người có buff này sẽ giảm Critical Damage (đặc biệt là Othell vì skill 100% Critical).

3. Sửa lỗi P. Skill không tính Attribute thành có tính Attribute của vũ khí.

Thời gian: 5h ngày 08/09/2015

Các lỗi được sửa:

1. Các Class khác cầm Giáo Huyền Thoại không đánh lan được, không có kỹ năng ở mục nội tại kỹ năng trang bị.

2. [Quái vật, Boss] Ketra's Commander Tayr và Boss Meanas Anor ko hiển thị HP không hiển thị thanh máu

3. Class Feoh Stormcreamer không sử dụng được skill Empowering echo, buff không lên.

4. PK red player, nhưng khi vào event bị hệ thống báo có karma >0, không thể đi

5. Làm nhiệm vụ quý tộc không nhận được kỹ năng.

6. Alt+B > Quản Kho: ko sử dụng được.

7.Alt+B > Bán vật phẩm: ko sử dụng được

9. Dịch chuyển (Henie - Parnasus) ko được

10. Dịch chuyển TOI (Tầng 10) sai tọa độ

 

Chúc các bạn vui vẻ khi tham gia vào Ertheia II

L2VN.com