[Grand Crusade] Hướng dẫn nhiệm vụ Dual-Class tộc Ertheia

NEWS
05/09/2017|Tin tức

Thân chào các bạn.

Ertheia là tộc đặc biệt chỉ có Dual Class và không có Subclass.

Yêu cầu: Main Class Lv85 và đã Awakening

Hướng dẫn nhiệm vụ

Bước 1: Về Làng Ertheia gặp Nữ hoàng Navari nhận nhiệm vụ

 

 

Bước 2: Nữ hoàng sẽ nói bạn gặp Zephyra và nói chuyện với bà ta (đi theo mũi tên chỉ đường màu vàng )

 

Bước 3: Nói chuyện với Momet, Momet sẽ nói bạn đi tìm Black Marketeer of Mammon ở Gludio

 

Bước 4: Bạn dịch chuyển qua Gludio gặp Black Marketeer of Mammon, ông ta sẽ nói bạn đi tìm những viên đá Dark Fragmen ở Altar of Evil.

 

Bước 4: Sang làng Dark Elf dịch chuyển qua Altar of Devil đánh quái để kiếm nguyên liệu.

 

Bước 5: Trở về nói chuyện với Black Marketeer of Mammon, ông ta sẽ nói bạn nói chuyện với Blacksmith of Mammon.

Bước 6: Blacksmith of Mammon sẽ xuất nhiện ngẫu nhiên ở Giran.

Bước 7:  Di chuyển qua Reliquary of the Giants nói chuyện với Hardin. 

Bước 8: Hardin sẽ nói bạn nói chuyện với 8 linh hồn ở đây, hãy chạy theo hướng dẫn để hoàn thành nhiệm vụ và trở về nói chuyện lại với ông ta.

Bước 9: Sau khi nói chuyện xong với Hardin, ông ta đưa bạn về lại làng Faeron để nói chuyện với Zephyra.

Bước 10: Nói chuyện với Karla tại làng Faeron.

Bước 11: Karla sẽ nói bạn về gặp Raina ở Giran hoặc Talking Island. Sau khi nói chuyện xong với Raina, bạn sẽ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Dual-class của tộc Ertheia.

Bước cuối cùng: Nói chuyện lại với Raina để chọn Dual-class cho mình.

 

Chúc các bạn có những trải nhiệm vui vẻ với chủng tộc Ertheia.

L2VN.com

 

Xem tất cả