[Kelbim] Hướng dẫn nhận quà Tân Thủ

CLASSIC
20/10/2016|Tin tức

Thân chào các bạn.

Hướng dẫn đổi trang bị và vũ khí R-grade trong gói quà Cấp 85.

Bước 1: Sau khi mở Gói Tân Thủ cấp 85, bạn sẽ có 3 phiếu Coupon Weapon - Armor - Jewel R85

Bước 2: Nhấn Alt+B > Shop Tân Thủ > Trang bị & Vũ khí R85 để lựa chọn Vũ khí và Giáp phù hợp với Class của bạn.

L2VN.COM

Xem tất cả