[Hướng dẫn] Nhiệm vụ SubClass Red Thread Of Fate

CLASSIC
08/09/2017|Tin tức

Sau đây, L2VN xin hướng dẫn cách thức làm nhiệm vụ SubClass Red Thread Of Fate. Lưu ý để làm nhiệm vụ này bạn phải hoàn thành quest 4th (SeizeYourDestiny)

Lưu ý, khi làm nhiệm vụ Subclass, các bạn phải chọn đúng các item yêu cầu, nếu chọn sai sẽ phải làm lại nhiệm vụ từ đầu.

1. Nhận nhiệm vụ tại Raina ở đảo Talking Island.

2. Lại giữ cổng dịch chuyển qua làng Heine. Gặp và nói chuyện với Morelyn.

3. Lại gặp giữ cổng và dịch chuyển sang Garden Of Eva, nói chuyện với Lanya ở trên bờ.

4. Sử dụng ALT+ C click vào Icon Bow để chào Lanya.

5. Lanya sẽ move bạn vào bên trong Garden Of Eva. Bạn đi theo hướng mũi lên nhiệm  vụ chạy lên cầu thang cho đến khi gặp Heine Water Source.

6. Heine Water Source sẽ dịch chuyển bạn đến Lady of The Lake. Nói chuyện với cô ấy bạn sẽ nhận được Clearest Water.

7. Lady of The Lake sẽ dịch chuyển bạn đến 1 cái Hang, bạn chạy thẳng vào trong. Sẽ được dịch chuyển qua thành phố Ancient City of Arcan.

8. Bạn chạy theo hướng mũi tên và đến thang máy để lên trên. Sau đó chạy đến gặp và nói chuyện với Nerupa. Bạn sẽ nhận được Brightest Light.

9. Găp giữ cổng Sookie chọn Leave Magmeld và dịch chuyển sang Town of Rune.

10. Gặp giữ cổng ở Rune và dịch chuyển đến Valley of Saints.

11. Chạy theo hướng mũi tên hướng dẫn nhiệm vụ đến khi gặp và nói chuyện với Enfeux. Bạn sẽ nhận được Purest Soul. Và dùng vé về làng.

12. Gặp và nói chuyện với Innocentin tại Mystic Guild làng Rune.

13. Gặp giữ cổng dịch chuyển sang Town of Goddard, tiếp tục gặp giữ cổng và dịch chuyển đến Forge of the Gods.

14. Gặp Chandra để dịch chuyển xuống dưới.

15. Chạy theo hướng mũi tên đến gặp và nói chuyện với Vulcan. 

16. Sang Town of Oren và dịch chuyển đến Ivory Tower, và xuống tầng hầm (UnderGround Shopping). Gặp và nói chuyện với Alchemist's Mixing Urn.

17. Sau đó gặp Wesley ở kế bên. Anh ấy sẽ dịch chuyển bạn đến gặp và nói chuyện với Vulcan. Bạn sẽ nhận được Fondest Heart và Fiercest Fire.

18. Vulcan cho bạn tờ dịch chuyển sang làng Dwarf, sử dụng nó để đến làng Dwarf. Đến đây bạn sẽ có 5 vật phẩm nhiệm vụ cần thiết (Fondest Heart, Fiercest Flame, Brightest Light, Purest Soul, Clearest Water).
Lưu ý: Các bước tiếp theo bạn phải chạy bộ về làng và không nên sử dụng vật phẩm biến về làng vì rất dễ bị kẹt địa hình.

19. Ở làng Dwarf bạn click vào Deserted Dwarven House và chuột phải vô Fondest Heart. Và dịch chuyển sang làng Orc.

20. Ở làng Orc bạn click vào Pa'agrio Temple và chuột phải vô Fiercest Flame. Sau đó chạy bộ về làng và dịch chuyển sang làng Dark Elf.

21. Ở làng Dark Elf chạy ra The Shilen Temple. Click vô Altar Of Shilen và chuột phải vô Brightest Light. Và giết Shilen's Messenger. Chạy bộ về làng và dịch chuyển sang Làng Kamael.

Chạy theo hướng mũi tên Vàng leo qua dốc đá sẽ tới được Shilen Temple

22. Ở làng Kamael chạy đến Cave Of Soul. Click vào Cave of Souls và chuột phải vào Purest Soul. Chạy bộ về làng và dịch chuyển sang làng Elf.


Chạy theo hướng mũi tên ra ngoài sẽ thấy được Cave Of Soul
 

23. Ở làng Elf click vào Mother Tree và chuột phải vào Clearest Water.

Lưu ý: Rời PT, Không biến ngựa.

Bạn sẽ được dịch chuyển vào 1 bản đồ mới. Tại đây bạn nói chuyện với Darin và Roxxy.

24. Sau đó gặp và nói chuyện với Biotin. Sau đó chạy ra khỏi đền thờ và gặp và nói chuyện với Mysterious Dark Knight.

25. Bạn sẽ được dịch chuyển về Talking Island. Tại đây bạn gặp Raina để hoàn thành nhiệm vụ.

26. Bạn sẽ nói chuyện với Raina để chọn class sub.

L2VN.COM

Xem tất cả