[Hướng dẫn] Nhiệm vụ học kỹ năng của Sub-Class

CLASSIC
07/09/2017|Tin tức

Thân chào các bạn.

Nhiệm vụ này giúp các bạn nhận các chứng nhận để học các kỹ năng SubClass

Nhận nhiệm vụ tại Hardin ở Hardin Academy

Bước 1: Bạn đến gặp Hardin để nhận nhiệm vụ. 

Bước 2: Sau khi đến Hardins Academy, bạn tìm xung quanh 1 cái hang và chạy vào trong để gặp Hardin.

Bước 3:

  • Sau khi nói chuyện với Hardin xong, anh ta sẽ yêu cầu bạn tới làng Hunter để gặp Errickin.

  • Bạn gặp Errickin tại Dark Elf Guild, bạn có thể nhìn bản đồ để biết anh ta đứng ở đâu

Bước 4:

  • Sau khi nói chuyện với Errickin, anh ta sẽ nhờ bạn qua Forrest of Mirrors  đánh bại những con quái và mang về cho anh ta 35 nguyên liệu gì đó.
  • Đánh những quái xung quanh để lấy 35 nguyên liệu mang về cho Errickin

  • Sau khi thu thập đủ 35 nguyên liệu để, bạn quay trở lại nói chuyện với Errickin lần 2.
  • Errickin sẽ nói bạn quay về Giran (Bãi săn bắn) để nói chuyện với Hardin.

Bước 5: Trở về Giran (bãi săn bắn) nói chuyện với Hardin, anh ta sẽ nói bạn qua Dion (thị trấn) để gặp Clayton

Bước 6: bạn mở bảng hỗ trợ Alt+B >Tiện Ích > Dion (thị trấn) vào hội Dark Elf gặp Clayton và nói chuyện với anh ấy.

 

Bước 7:

  • Clayton sẽ nhờ bạn giêt  Glass Jaguar ở Plains of Dion.
  • Sau khi giết đủ 5 con Glass Jaguar, bạn quay về nói chuyện với Clayton. Anh ta sẽ nói bạn về gặp Hardin (Cách đến gặp Hardin ở bước 1)

 

Bước 8:

  • Gặp NPC Hardin để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ và có thể học kỹ năng Sub-Class

Bước 9: Bạn trở về làng Human gặp quản lý Sub-Class Trandon để nhận chứng chỉ và học kỹ năng Sub-Class.

 

Lưu ý:

- Tộc Ertheia sẽ không có Sub-Class và kỹ năng Sub-Class.

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ với L2VN.

L2VN.com

Xem tất cả