Thân chào các bạn,

 

Để giúp đỡ những người chơi mới tham gia game không bị hút hẫng với những người chơi cũ trong phiên bản mới Infinite Odyssey, L2VN có những cập nhật gói hỗ trợ tân thủ thích hợp.

 

Các vật phẩm được cập nhật trong gói hỗ trợ:

 

Gói hỗ trợ tân thủ trị giá 5.000.000VNĐ:

  • Trang bị tân thủ: Bộ trang bị được mặc sẵn ngay sau khi khởi tạo nhân vật. Sử dụng lên cấp độ 90 mà không cần phải thay trang bị.

  • Gói hỗ trợ tân thủ: Hỗ trợ lên cấp độ 105.
Cấp Vật phẩm Số lượng Sử dụng
85
Armor Coupon (R85-grade) 1 Đổi set trang bị R85 tại Quản Lý Trang Bị ở Talking Island.
Weapon Coupon (R85-grade) 1 Đổi set vũ khí R85 tại Quản Lý Trang Bị ở Talking Island.
Jewelry Coupon (R85-grade) 1 Đổi set trang sức R85 tại Quản Lý Trang Bị ở Talking Island
Agathion - Valakas Lv1 1 Vòng tay triệu hồi Valakas Lv1
Quà Tân Thủ Lv90 1  
90
Card Point 10 Dùng để đổi Card tại Legendary Card ở Talking Island
Blessed Scroll: Enchant Weapon (R85) 4 Dùng để Enchant vũ khí R85. An toàn đến +3. Thất bại mức Enchant về +0
Blessed Scroll: Enchant Armor (R85) 8 Dùng để Enchant giáp và trang sức R95. An toàn đến +3. Thất bại mức Enchant về +0
Quà Tân Thủ Lv95 1  
95
Armor Coupon (R95-grade) 1 Đổi set trang bị R95 tại Quản Lý Trang Bị ở Talking Island.
Weapon Coupon (R95-grade) 1 Đổi set vũ khí R95 tại Quản Lý Trang Bị ở Talking Island.
Jewelry Coupon (R95-grade) 1 Đổi set trang sức R95 tại Quản Lý Trang Bị ở Talking Island.
Quà Tân Thủ Lv97 1  
97
Talisman Venir Pack 10 Mở ra ngẫu nhiên một Talisman Venir từ Stage 1 đến Stage 6
La Vie En Rose's Noble Brooch 1 Brooch mở 3 slot Jewelry
Quà Tân Thủ Lv99 1  
99
Vé đổi 12 Cung Hoàng Đạo 100 Dùng để đổi 12 Cung Hoàng Đạo tại Zodiac ở Talking Island
Scroll of Blessing: Armor (R95-grade) 5 Dùng để nâng cấp trang bị Twilight R95 từ Standard lên Blessed
Scroll of Blessing: Weapon (R95-grade) 1 Dùng để nâng cấp vũ khí Twilight R95 từ Standard lên Blessed
Quà Tân Thủ Lv100 1  
100
Blessed Enchant Weapon (R95) 4 Dùng để Enchant vũ khí R85-R95. An toàn đến +3. Thất bại mức Enchant về +0
Blessed Enchant Armor (R95) 8 Dùng để Enchant giáp và trang sức R85-R95. An toàn đến +3. Thất bại mức Enchant về +0
Quà Tân Thủ Lv101 1  
101
Talisman - Destruction 1 Increases Max HP/MP/CP by 100, P. Accuracy and M. Accuracy by 2, P. Evasion and M. Evasion by 2, Vampiric Rage Effect by 2%, Atk. Spd. and Casting Spd. by 10, P. Critical Rate by 30, and M. Critical Rate by 10.
Quà Tân Thủ Lv102 1  
102
Talisman - Annihilation Pack 1 Gói nguyên liệu nâng cấp Talisman - Destruction lên Annihilation
Gói Quà Valakas Food Lớn 1 Mở ra được 225 Valakas Food
Quà Tân Thủ Lv103 1  
103
Rune EXP 200% 7Day 1 Tăng 200% XP nhận được khi đánh quái.
Rune SP 200% 7Day 1 Tăng 200% SP nhận được khi đánh quái.
Talisman - Hellfire Pack 1 Gói nguyên liệu nâng cấp Talisman - Annihilation lên Hellfire
Quà Tân Thủ Lv104 1  
104
Talisman - Desire Pack 1 Gói nguyên liệu nâng cấp Talisman - Hellfire lên Desire
Quà Tân Thủ Lv105 1  
105
Talisman - Longing Pack 1 Gói nguyên liệu nâng cấp Talisman - Desire lên Longing

 

Hướng dẫn đổi trang bị R95:

  • Gặp Người Quản Lý Trang Bị (làng Human):

 

  • Đối thoại và đổi trang bị:

 

Với việc cập  nhật lại gói hỗ trợ tân thủ lần này, những bạn mới tham gia sẽ không sợ bị "ma cũ" bắt nạt khi vật phẩm hỗ trợ đã có thêm trang bị R95.

Lưu ý:

- Gói hỗ trợ tân thủ mới chỉ áp dụng cho những nhân vật tạo sau khi bảo trì nâng cấp phiên bản ngày 22/01.

- Những nhân vật tạo trước ngày 22/01 sẽ không thể nhận gói hỗ trợ mới.

 

Chúc các bạn sẽ có những trải nhiệm thú vị trong phiên bản Infinite Odyssey.

L2VN