[Sự kiện] Cuối tuần hạnh phúc

CLASSIC
16/10/2015|Tin tức

Thân chào các bạn.

Sự kiện cuối tuần hạnh phúc sẽ trở lại vào ngày 17/10/2015


- Nội dung: x2 exp và x2 sp trên máy chủ Ertheia II
- Thời gian:
5h ngày 17/10/2015 đến 5h ngày 19/10/2015

 

Chúc các bạn cuối tuần thật vui vẻ cùng Ertheia II

L2VN.com

Xem tất cả