[Sự kiện] Halloween 2015

CLASSIC
20/10/2015|Tin tức

Thân chào các bạn.

Để tổ chức mùa lễ hội Halloween, Tổng Quản Aden cần rất nhiều Bí Nhỏ và Bí Lớn để có thể trang trí cho đêm lễ hội.

Thời gian diễn ra đêm lễ hội không còn nhiều nhưng lượng Bí vẫn chưa đủ để trang trí cho khu vực sân khấu rộng lớn. Ngài đã cử cận vệ của mình đi thu gom Bí Ngô từ dân chúng, kèm theo đó là những phần qua giá trị dành cho mọi người.

Sự kiện Halloween

Thời gian: Bắt đầu lúc 10h ngày 21/10/2015 đến 23h59 ngày 31/10/2015

Đối tượng: Các chiến binh Ertheia II Lv85+

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, đánh quái ở các khu vực thu thập Hạt Bí để đổi phần thưởng trong Shop Halloween (Alt+B > Halloween)

Vật phẩm trong sự kiện:

Vật phẩm Có được từ
Hạt Bí Đánh quái rớt
Quả Bí Nhỏ Đổi bằng Hạt Bí x10
Quả Bí Lớn Mua tại Shop Halloween
Chứng nhận Halloween Nhận được sau khi đổi 200 Quả Bí Nhỏ trong ngày

Phần thưởng:

Từ Chứng nhận Halloween

Từ Quả Bí Nhỏ

Phần thưởng Quả Bí Nhỏ Trade
Black Phantom Mask 200 Ko
Phantom Mask 200 Ko
Black Half Mask 200 Ko
Half Mask 200 Ko
Popped-out Eye 200 Ko
Refined Wizard Hat 200 Ko
Lilith Mask 200 Ko
Ruthless Tribe Mask 200 Ko
Black Gem Mask 200 Ko
Red Party Mask 200 Ko
Party Mask 200 Ko
Red Mask of Victory 200 Ko
Medieval Party Mask 200 Ko
Shyeed White Mask 200 Ko
Gran Kain Black Mask 200 Ko
Black Mask 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Cutter (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Buster (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Shaper (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Slasher (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Fighter (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Stormer (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Thrower (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Shooter (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Avenger (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Caster (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Retributer (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Dualsword (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Dual Dagger (7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Dual Blunt(7Day) 200 Ko
Appearance Stone: Halloween Shield (7Day) 100 Ko
Appearance Stone: Halloween Sigil (7Day) 100 Ko
Bound Seraph Helmet 360 Ko
Bound Seraph Breastplate 560 Ko
Bound Seraph Gaiters 480 Ko
Bound Seraph Gauntlets 300 Ko
Bound Seraph Boots 300 Ko
Bound Seraph Shield 150 Ko
Bound Seraph Leather Helmet 360 Ko
Bound Seraph Leather Armor 560 Ko
Bound Seraph Leggings 480 Ko
Bound Seraph Gloves 300 Ko
Bound Seraph Boots 300 Ko
Bound Seraph Circlet 360 Ko
Bound Seraph Tunic 560 Ko
Bound Seraph Stockings 480 Ko
Bound Seraph Gloves 300 Ko
Bound Seraph Shoes 300 Ko
Bound Seraph Sigil 150 Ko
Bound Seraph Necklace 199 Ko
Bound Seraph Earring 155 Ko
Bound Seraph Ring 111 Ko
Attribute Stone Pack 20 Được
Lv. 4 Legendary STR 100 Được
Lv. 4 Legendary DEX 100 Được
Lv. 4 Legendary CON 100 Được
Lv. 4 Legendary INT 100 Được
Lv. 4 Legendary WIT 100 Được
Lv. 4 Legendary MEN 100 Được
Blessed Scroll of Escape 10 Ko
Blessed Scroll of Resurrestion 10 Ko

Từ Quả Bí Lớn

Phần thưởng Quả Bí Lớn Trade
Unbind Armor R95 40 Ko
Unbind Weapon R95 128 Ko
Scroll of Blessing: Armor R95 64 Được
Scroll of Blessing: Weapon R95 192 Được
Belt Twilight PvP Physical Attack 16 Được
Belt Twilight PvP Skill Attack 16 Được
Belt Twilight PvP Defence 16 Được
Chứng nhận Halloween 8 Ko
Appearance Stone: Halloween Cutter 10 Được
Appearance Stone: Halloween Buster 10 Được
Appearance Stone: Halloween Shaper 10 Được
Appearance Stone: Halloween Slasher 10 Được
Appearance Stone: Halloween Fighter 10 Được
Appearance Stone: Halloween Stormer 10 Được
Appearance Stone: Halloween Thrower 10 Được
Appearance Stone: Halloween Shooter 10 Được
Appearance Stone: Halloween Avenger 10 Được
Appearance Stone: Halloween Caster 10 Được
Appearance Stone: Halloween Retributer 10 Được
Appearance Stone: Halloween Dualsword 10 Được
Appearance Stone: Halloween Dual Dagger 10 Được
Appearance Stone: Halloween Dual Blunt 10 Được
Appearance Stone: Halloween Shield 10 Được
Appearance Stone: Halloween Sigil 10 Được
Appearance Stone: Halloween Outfit 15 Được
Lilith Soul Necklace 70 Được
Box Halloween 40 Được

Halloween Cloak

Kỹ năng Broomstick Mount trong Cloak Halloween

Pumpkin HatScythe (Vũ khí thần chết Halloween)

Agathion - One-eyed Bat Drove

Hình ảnh các Appearance Stone: Halloween xem tại đây

Chúc các bạn sẽ có những giây phút vui vẻ của mùa Lễ hội Halloween cùng Ertheia II

L2VN

Xem tất cả