[Classic 2023] Change Log & Update

CLASSIC
27/09/2023|Tin tức

Thân chào những chiến binh L2VN,

Đây là bài viết về những thay đổi, điều chỉnh và những thông tin được cập nhật thường xuyên trong suốt quá trình vận hành máy chủ.

Ngày 29/09/2023

1/ Điều chỉnh bổ sung thêm Option Stun Resistance +25% khi trang bị set Draconic Leather Armor/Imperial Crusader Heavy, thêm Option 7,5% Casting Speed khi trang bị set Major Arcana.

2/ Cập nhật Map Antharas Lair khu vực Lv86-Lv88, phòng thủ vật lý cao, Adena tương đối, Drop Items A và một số nguyên liệu khác.

3/ Điều chỉnh bổ sung Enchant Armor/Weapon S-grade vào 4 Boss thuộc tính, Frintezza, Core, Orfen, Queen Ant, Baium, Antharas.

Vì lý do kỹ thuật team đã không ra mắt kịp trong ngày 29/9/2023. Team sẽ ra mắt vào ngày 30/09/2023. Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này.

4/ Dự kiến tháng 10:

  • Cập nhật thêm Boss mặt đất Lv87.
  • Cập nhật kỹ năng các Class đến Lv90.
  • Cập nhật giới hạn Level 95.
  • Cập nhật Skin vũ khí mới

 

Ngày 20/06/2023

1/ Thêm Drop Adena vào các khu vực: Forge of the god, Wall of Argos, Garden of Eva, Wind of Plateau.

2/ Điều chỉnh khu vực Tower of Insolence: Gỡ bỏ kỹ năng x3 HP của Quái. Quái Wind chia đều thành Fire/Water/Wind/Earth ở 12 tầng.

3/ Fix bug kỹ năng Increase Power của Berserker. 22/06/2023

4/ Điều chỉnh khu vực Dragon Valley: Gỡ bỏ kỹ năng Passive phòng thủ Vật lý/Phép thuật của Quái. 22/06/2023

5/ Cập nhật Mở Slot 2 Ép Rune Vũ khí A-grade/S-grade. 30/06/2023.

Ngày 15/06/2023

1/ Điều chỉnh Droplist/Spoillist Hầm Mộ Lv65 làng Dark Elf và Hầm Mộ Lv71 làng Dark Elf. Thêm các Recipe Vũ khí và Giáp B-grade cho 2 Hầm Mộ Lv65, 2 Hầm Mộ Lv71.

2/ Điều chỉnh thêm Mold Glue/Lubricant/Hardener vào Droplist quái Map Ketra/Varka/Hầm mộ Lv76, Tower of Insolence.

3/ Cập nhật thêm hơn 50 Bộ thời trang tại Shop Alt+B.

4/ Nhân vật Red nick sẽ không được Summon Friend (Bổ sung thêm), Không dịch chuyển, Không dùng được Share Location, Không dùng được My Teleport.

5/ Điều chỉnh tỉ lệ để cân bằng game tính năng Random Craft. Bổ sung thêm Scroll: Enchant và Stable Scroll Enchant từ D-grade đến A-grade. Gỡ bỏ Blessed Scroll: Enchant và Crused Scroll: Enchant. Không cho phép trùng vật phẩm trong list 5 vật phẩm.

6/ Tăng giới hạn Slot Buff từ 24 lên 27.

7/ Thêm kỹ năng Gift of Queen và Gift of Seraphim vào Full Buff 30 Ngày.

8/ Thêm 20 Slot hành trang.

9/ Thêm 20 Slot Add Rec cho Lùn chế.

Thông tin cũ:

1/ Bổ sung Shop đổi vũ khí Kamael tại Begginn thị trấn Giran.

2/ Điều chỉnh thêm Mold Glue/Lubricant/Hardener vào Droplist quái Map Dragon Valley.

3/ Điều chỉnh Dungeon Tứ Linh các thành viên tham gia từ Lv80+ giảm xuống còn Lv78+.

4/ Fix bug Doll Frinteazza.

5/ Bổ sung nguyên liệu Eminence Bow Shaft vào quái Cemetery.

6/ Bổ sung Drop Scroll: Enchant Weapon D-grade vào map Alligator Island. Scroll: Enchant Weapon/Armor C-grade vào map Cemetery. Scroll: Enchant Weapon/Armor B-grade vào Silent Valley.

7/ Điều chỉnh bỏ Shop sách 3rd thay sách 3rd khi học kỹ năng bằng 31 Magic Tablet.

8/ Fix bug một số Class tầm xa đánh Boss không bị tím nick.

9/ Fix bug gây lag/delay vào đêm khuya.

L2VN TEAM,

Xem tất cả