[Classic 2023] Change Log & Update

NEWS
18/03/2024|Tin tức

Thân chào những chiến binh L2VN,

Đây là bài viết về những thay đổi, điều chỉnh và những thông tin được cập nhật thường xuyên trong suốt quá trình vận hành máy chủ.

 

Ngày 20/03/2024

Cập nhật khu vực Arcan City, đây là vùng đất mới chưa từng được khám phá vì thế không có bản đồ, kinh nghiệm khám phá vùng đất mới đầy thú vị nằm ở các chiến binh. Vùng này có khí hậu ôn hòa, mát mẻ, thác nước trong veo, cây cối tươi tốt, hoa nở bốn mùa. Xung quanh là khu trú ẩn của Tộc Fairy với Level trung bình từ Level 94 đến Level 97.

Khu vực này drop một số Special Armor, loại trang bị này sẽ không tính Set, mỗi một món trang bị sẽ có một option riêng. Riêng áo/quần vẫn chia 3 loại cơ bản Heavy/Light/Robe.

 

Ngày 29/1/2023

Enchant Talisman of Baium

Enchant Scroll: Talisman of Baium mua tại Pona shop Tính năng. Thất bại Talisman Baium trở về +0.

Enchant Tỉ lệ Option
Mốc +1 50% P. Atk. +16, M. Atk. +23, CON/ MEN +1, Skill Cooldown -1%
Mốc +2 45% P. Atk. +50, M. Atk. +57, DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, Skill Power +1%, Skill Cooldown -2%
Mốc +3 40% P. Atk. +92, M. Atk. +99, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, Skill Power +1%, P./ M. Critical Rate +10, Skill Cooldown -3%
Mốc +4 30% P. Atk. +142, M. Atk. +149, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, M. Damage Resistance +2%, Skill Power +2%, P./ M. Critical Rate +20, Skill Cooldown -4%
Mốc +5 20% P. Atk. +201, M. Atk. +208, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, M. Damage Resistance +5%, Skill Power +3%, P./ M. Critical Rate +30, Skill Cooldown -7%

 

Ngày 2/12/2023

 • Điều chỉnh giảm thời gian respawn quái vật ở Antharas Lair.
 • Điều chỉnh tỉ lệ Enchant Armor D/A-grade từ +8 đến +10 = 30%, S-grade từ +6 đến +10 = 30%.
 • Bổ sung thêm kỹ năng Burst Shot cho dòng Phantom Ranger và Soul Ranger.

Ngày 17/11/2023

 • Mở giới hạn Level 90+
 • Mở Boss Level 91. Drop Ring Boss, Giáp S-grade, Gem Energy và nhiều vật phẩm khác. Sống lại 21h mỗi ngày.
 • Điều chỉnh Dungeon Boss: Frintezza, Vua Tinh Linh Đất/Lửa/Gió/Nước lên Lv92 thêm Drop Giáp S-grade và Gem Energy.
 • Điều chỉnh Queen Ant/Core/Baium/Orfen/Zaken/Antharas lên Lv92 thêm Drop Giáp S-grade và Gem Energy.
 • Điều chỉnh một số kỹ năng:
 • ​Critical Counter: thêm Giảm P Skill Critical Damage nhận vào.
 • Heavy Armor Mastery của Dark Avenger/Paladin/Templar Knight/Shillien Knight thêm Giảm P Skill Critical Damage nhận vào.
 • Light Armor Mastery của Hawkeye/Silver Ranger/Phantom Ranger/Soul Ranger thêm Giảm P Skill Critical Rate nhận vào.
 • Diamond Lv4 trở lên thêm Giảm P Skill Critical Damage nhận vào.
 • Frenzy thêm P Skill Critical Damage.
 • Bluff điều chỉnh Stun từ 3s lên 5s.
 • Focus Power loại bỏ hiệu ứng giảm Critical Damage khi đánh trước mặt. Tăng P Skill Critical Damage = 60%.
 • Focus Death loại bỏ hiệu ứng giảm Critical Damage khi đánh trước mặt. Tăng P Skill Critical Damage = 90%.
 • Demolition Impact giảm cooldown skill còn 20s.
 • Punch of Doom giảm cooldown skill còn 20s.
 • Dual Weapon Defense tăng cooldown skill lên 10 phút.
 • Ultimate Defense/Ultimate Evasion/Ultimate Escape/Vengeance/Exciting Adventure/Wind Riding/Ghost Walking giảm cooldown skill còn 10 phút.
 • Flame Hawk/Arrow Rain/Ghost Piercing giảm cooldown skill còn 20s.
 • ​Upgrade Greater Jewelry Lv1-Lv5 tại Pona. (Đang cập nhật)

Ngày 29/09/2023

1/ Điều chỉnh bổ sung thêm Option Stun Resistance +25% khi trang bị set Draconic Leather Armor/Imperial Crusader Heavy, thêm Option 7,5% Casting Speed khi trang bị set Major Arcana.

2/ Cập nhật Map Antharas Lair khu vực Lv86-Lv88, phòng thủ vật lý cao, Adena tương đối, Drop Items A và một số nguyên liệu khác.

3/ Điều chỉnh bổ sung Enchant Armor/Weapon S-grade vào 4 Boss thuộc tính, Frintezza, Core, Orfen, Queen Ant, Baium, Antharas.

4/ Dự kiến tháng 10:

 • 9/10: Điều chỉnh thêm Option kỹ năng Focus Death thêm P Skill Critical Damage +45%, thêm Option kỹ năng Focus Power thêm P Skill Critical Damage +30%.
 • 9/10: Bổ sung Spellbook: White Guardian (Kỹ năng 3rd), Shine Crystal, Shadow Crystal (Kỹ năng Kamael Class) vào Alt+B > Shop Tính Năng.
 • 9/10: Bổ sung Battle Scroll, Special Fruit Buff vào Pona > Cửa hàng vật tư
 • 13/10: Cập nhật Skin vũ khí mới
 • 15/10: Bổ sung kỹ năng Lethal Shot, Real Target cho Trickster. Điều chỉnh Twin Shot, Multiple Shot cooldown 2.0s, casting 2.5.
 • 15/10: Điều chỉnh Ultimate Defense -30% Speed. Điều chỉnh Shield of Faith tăng giáp cho nhóm. Vengeance bỏ fix cứng cooldown skill.

Ngày 20/06/2023

1/ Thêm Drop Adena vào các khu vực: Forge of the god, Wall of Argos, Garden of Eva, Wind of Plateau.

2/ Điều chỉnh khu vực Tower of Insolence: Gỡ bỏ kỹ năng x3 HP của Quái. Quái Wind chia đều thành Fire/Water/Wind/Earth ở 12 tầng.

3/ Fix bug kỹ năng Increase Power của Berserker. 22/06/2023

4/ Điều chỉnh khu vực Dragon Valley: Gỡ bỏ kỹ năng Passive phòng thủ Vật lý/Phép thuật của Quái. 22/06/2023

5/ Cập nhật Mở Slot 2 Ép Rune Vũ khí A-grade/S-grade. 30/06/2023.

Ngày 15/06/2023

1/ Điều chỉnh Droplist/Spoillist Hầm Mộ Lv65 làng Dark Elf và Hầm Mộ Lv71 làng Dark Elf. Thêm các Recipe Vũ khí và Giáp B-grade cho 2 Hầm Mộ Lv65, 2 Hầm Mộ Lv71.

2/ Điều chỉnh thêm Mold Glue/Lubricant/Hardener vào Droplist quái Map Ketra/Varka/Hầm mộ Lv76, Tower of Insolence.

3/ Cập nhật thêm hơn 50 Bộ thời trang tại Shop Alt+B.

4/ Nhân vật Red nick sẽ không được Summon Friend (Bổ sung thêm), Không dịch chuyển, Không dùng được Share Location, Không dùng được My Teleport.

5/ Điều chỉnh tỉ lệ để cân bằng game tính năng Random Craft. Bổ sung thêm Scroll: Enchant và Stable Scroll Enchant từ D-grade đến A-grade. Gỡ bỏ Blessed Scroll: Enchant và Crused Scroll: Enchant. Không cho phép trùng vật phẩm trong list 5 vật phẩm.

6/ Tăng giới hạn Slot Buff từ 24 lên 27.

7/ Thêm kỹ năng Gift of Queen và Gift of Seraphim vào Full Buff 30 Ngày.

8/ Thêm 20 Slot hành trang.

9/ Thêm 20 Slot Add Rec cho Lùn chế.

10/ Nhân vật đang Combat sẽ Không dịch chuyển, Không dùng được Share Location, Không dùng được My Teleport.

Thông tin cũ:

1/ Bổ sung Shop đổi vũ khí Kamael tại Begginn thị trấn Giran.

2/ Điều chỉnh thêm Mold Glue/Lubricant/Hardener vào Droplist quái Map Dragon Valley.

3/ Điều chỉnh Dungeon Tứ Linh các thành viên tham gia từ Lv80+ giảm xuống còn Lv78+.

4/ Fix bug Doll Frinteazza.

5/ Bổ sung nguyên liệu Eminence Bow Shaft vào quái Cemetery.

6/ Bổ sung Drop Scroll: Enchant Weapon D-grade vào map Alligator Island. Scroll: Enchant Weapon/Armor C-grade vào map Cemetery. Scroll: Enchant Weapon/Armor B-grade vào Silent Valley.

7/ Điều chỉnh bỏ Shop sách 3rd thay sách 3rd khi học kỹ năng bằng 31 Magic Tablet.

8/ Fix bug một số Class tầm xa đánh Boss không bị tím nick.

9/ Fix bug gây lag/delay vào đêm khuya.

L2VN TEAM,

Xem tất cả