[Classic 2023] Event Vu Lan

CLASSIC
19/08/2023|Tin tức

Thân chào các chiến binh,

Nhân dịp Vu Lan ngày Lễ tưởng nhớ công ơn cha mẹ và tổ tiên nói chung, nhắc nhở mỗi người biết trân trọng những gì mình đang có, nhắc nhở bổn phận làm con phải luôn nhớ đến công ơn sinh dưỡng của cha mẹ mà làm những việc hiếu nghĩa để thể hiện tình cảm và lòng biết ơn.

L2VN thông báo đến các chiến binh một số sự kiện.

1/ Event Vu Lan

Thời gian: 18/08 đến 10h 4/9

Nội dung: Khi săn quái Level 60+ bạn sẽ nhận được các mảnh Tim. Thu thập 9 mảnh tim "Tôn Trọng, Quan Tâm, Kiên Nhẫn, Vị Tha, Tin Tưởng, Hy Sinh, Chia Sẻ, Trung Thực, Thuỷ Chung" sẽ đổi được Heartthrob Box tại Dimensional Merchant.

Phần Thưởng: Khi mở Heartthrob Box sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:

 • Scroll: Enchant Weapon D-grade
 • Scroll: Enchant Armor D-grade
 • Scroll: Enchant Weapon C-grade
 • Scroll: Enchant Armor C-grade
 • Scroll: Enchant Weapon B-grade
 • Scroll: Enchant Armor B-grade
 • Scroll: Enchant Weapon A-grade
 • Scroll: Enchant Armor A-grade
 • Venir Fragment
 • Accessory Life Stone
 • Life Stone Weapon Lv1
 • Life Stone Weapon Lv2
 • Life Stone Armor Lv1
 • Life Stone Armor Lv2
 • Weapon Supply Box (B-grade)
 • B-grade Armor Pack
 • Scroll: XP/SP 30% 20 phút
 • A-grade Weapon Supply Box
 • A-grade Armor Supply Box
 • A-grade Accessor Pack
 • Weapon Enhancement Stone
 • Armor Enchancement Stone
 • Battle Scroll
 • Special Fruit Buff
 • Crystal A-grade
 • Gemstone A-grade
 • Enchant Aden Talisman
 • Aden Talisman
 • Aden Talisman +1 Pack 
 • Enchant Eva Talisman
 • Eva Talisman
 • Eva Talisman +1 Pack
 • Enchant Speed Talisman
 • Speed Talisman
 • Speed Talisman +1 Pack
 • Sealed Rune - Stage 1
 • Sealed Rune - Stage 2
 • Sealed Rune - Stage 3
 • Sealed Rune - Stage 4
 • Sealed Rune - Stage 5
 • Queen Ant Ring
 • Core Ring
 • Orfen Earring
 • Zaken Earring

2/ Event Buff Tim Tri Ân

Thời gian: 18/08 đến 10h 4/9

Nội dung: Khi săn quái Level 10+ bạn sẽ nhận được Buff "Special Furit" cho cả nhóm giúp tăng sức mạnh nhân vật. Buff mang hình ảnh Trái Tim giúp ta tưởng nhớ Cha/Mẹ.

3/ Event Chào Mừng Chiến Binh Mới

Thời gian: 18/08 đến 10h 4/9

Nội dung: Rate EXP/SP = x5 áp dụng cho nhân vật Lv1 đến Lv75. Từ Lv76 Rate EXP/SP = x3 bình thường.

 

L2VN TEAM,

Xem tất cả