[Classic 2023] Giáng Sinh và Chúc Mừng Năm Mới 2024

NEWS
21/12/2023|Tin tức

Event Giáng Sinh

Nội dung: Khi giết quái vật Lv10+ sẽ nhận được Buff tăng sức mạnh nhân vật và hoá hình thành Chàng trai/cô gái Noel.

Thời gian: 22/11 đến 5/1/2024

Event Chúc Mừng Năm Mới 2024

Nội dung: Khi giết quái Lv70+ sẽ nhận được các loại New Year 1 đến 7. Thu thập đầy đủ đổi hộp quà tại Dimensional Merchant - Event hoặc đổi các phần quà khác.

Thời gian: 22/11 đến 5/1/2024

Phần thưởng khi mở quà: 

 • Scroll: Enchant Weapon D-grade
 • Scroll: Enchant Armor D-grade
 • Scroll: Enchant Weapon C-grade
 • Scroll: Enchant Armor C-grade
 • Scroll: Enchant Weapon B-grade
 • Scroll: Enchant Armor B-grade
 • Scroll: Enchant Weapon A-grade
 • Scroll: Enchant Armor A-grade
 • Venir Fragment
 • Accessory Life Stone
 • Life Stone Weapon Lv1
 • Life Stone Weapon Lv2
 • Life Stone Armor Lv1
 • Life Stone Armor Lv2
 • Weapon Supply Box (B-grade)
 • B-grade Armor Pack
 • Scroll: XP/SP 30% 20 phút
 • A-grade Weapon Supply Box
 • A-grade Armor Supply Box
 • A-grade Accessor Pack
 • Weapon Enhancement Stone
 • Armor Enchancement Stone
 • Battle Scroll
 • Special Fruit Buff
 • Crystal A-grade
 • Gemstone A-grade
 • Enchant Aden Talisman
 • Aden Talisman
 • Aden Talisman +1 Pack 
 • Enchant Eva Talisman
 • Eva Talisman
 • Eva Talisman +1 Pack
 • Enchant Speed Talisman
 • Speed Talisman
 • Speed Talisman +1 Pack
 • Sealed Rune - Stage 1
 • Sealed Rune - Stage 2
 • Sealed Rune - Stage 3
 • Sealed Rune - Stage 4
 • Sealed Rune - Stage 5
 • Queen Ant Ring
 • Core Ring
 • Orfen Earring
 • Zaken Earring
 • Recipe/Marterial: Giáp S-grade

L2VN TEAM,

Xem tất cả