[Classic 2023] Giới thiệu Random Craft

NEWS
22/08/2023|Tin tức

Thân chào các chiến binh,

Random Craft là tính năng mới của game, giúp xử lý các nguyên liệu, trang bị, vũ khí không xử dụng thành Craft Point để tạo ngẫu nhiên một số vật phẩm.

Random Craft có tỉ lệ ra vũ khí, trang bị từ D đến A-grade, Accessory Boss và nhiều vật phẩm khác.

Có thể dùng L2 Coin để Khoá các vật phẩm Không cần (Khoá có nghĩa là loại bỏ vật phẩm đó ra khỏi danh sách Crate).

L2VN TEAM,

Xem tất cả