[Classic 2023] Hướng dẫn tính năng Special Ability (Rune)

CLASSIC
16/05/2023|Tin tức

Chào những chiến binh L2VN,

1/ Runes là gì? Tính năng Special Ability

Nói nôm na, Runes như 1 dạng ngọc ép vào vũ khí, giúp mở rộng thêm 1 thuộc tính Option cho vũ khí.

2/ Thông tin về Runes

 • Runes có thể được ép vào bất kỳ vũ khí (từ D-grade hoặc cao hơn) thông qua NPC Blacksmith ở Grian.
 • Runes nhận được từ Raidboss.
 • Rune khi bạn nhận được sẽ ở trạng thái Sealed, click phải hoặc nhấp 2 lần để unsealed, khi đó bạn sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong 8 loại rune : Sigel, Tyrr, Othell, Yul, Feoh's, Iss's, Wynn's, Aeore's .
 • Tất cả Runes đều có 2 thuộc tính. Người chơi chỉ được chọn một trong hai khi ép vào vũ khí.

Nâng cấp Rune: Compound Rune Stage cùng loại với Rune Stage 1 để nâng cấp, tỉ lệ 60%. Ví dụ: Sigel Rune Stage 2 compound với Sigel Rune Stage 1 để nâng cấp, thành công sẽ nhận Sigel Rune Stage 3, thất bại thì mất Sigel Rune Stage 2.

3/ Hướng dẫn Ép Runes vào vũ khí

 • Bước 1: Tới gặp Pushkin ở Grian chọn tính năng Thêm Rune vào vũ khí
 • Bước 2: Đưa vũ khí và cục Rune cần chọn. Hệ thống sẽ yêu cầu một số lượng Gemstone nhất định.
 • Bước 3: Lựa chọn tính năng Option muốn ép Runes.
 • Bước 4: Bấm xác nhận Add rune. Thành công 100%.

Lưu ý: Khi sử dụng Super Rune thì cần ép Rune Slot 1 và Slot 2 cùng lúc. Slot 3 Anakim/Lilith không ảnh hưởng.

Chú ý:

 • Những rune này có thể nâng cấp lên đến 13 level. Bạn có thể nâng cấp chúng thông qua nút Compound trong hành trang nhân vật. Lưu ý, khi nâng cấp có khả năng thất bại với xác suất nhất định.
 • Có thể đổi 2 Rune cùng loại ko dùng ra Sealed Rune cùng cấp. Ví dụ: 2 viên Rune Sigel Stage 4 có thể đổi 1 Sealed Rune Stage 4 (Mở ra ngẫu nhiên Rune Stage 4).
 • Không có giới hạn đối với vũ khí hoặc Class nhân vật. Ví dụ, bạn có thể chèn rune phép thuật vào vũ khí chiến đấu.
 • Tất cả các rune có thể trao đổi và có thể giao dịch.
 • Vũ khí đã ép rune cũng có thể trao đổi và có thể giao dịch
 • Bạn có thể thay đổi hiệu ứng của Runes hoặc gỡ Runes thông qua Pushkin ở Grian.
 • Nếu bạn cần ép một rune mới hoặc thay đổi nó sang một rune khác, bạn cần phải trả phí.

4/ Super Rune: 

 • Super Rune là loại Rune đặc biệt được nâng cấp từ các loại Rune Stage 8 trở lên.
 • Gặp Trưởng rèn Kusto ở Giran để nâng cấp. Cần chuẩn bị Rune Stage 8 trở lên, Gemstone (A-grade) x8 và 24,900,000 Adena cho mỗi lần nâng cấp. Gemstone (A-grade) đánh quái rớt hoặc mua tại Shop tạp hóa Giran/Aden.
 • Super Rune không Compound để tăng Stage được. Có thể nâng cấp Stage từ Pona Shop.
 • Option cho các Super Rune:

5/ Lilith/Anakim Rune: 

 • Lilith/Anakim là loại Rune dùng ở Slot 3 (Slot Rune phía dưới) của vũ khí. Tối đa 10 Stage.
 • Lilith/Anakim Rune mua được tại Shop tính năng Alt+B và Pona.
 • Lilith/Anakim Rune thăng cấp bằng cách Compound 2 Rune giống nhau. Rune Stage 2 + Rune Stage 2 = Rune Stage 3 (Tỉ lệ 60% thành công).

 

Stage Lilith Rune Anakim Rune
Stage 1 Amount of Heal received +1%
P.Atk +1%
MP Recovery Bonus +5 khi Recharge
M.Atk +1%
Stage 2 Amount of Heal received +2%
P.Atk +1%
MP Recovery Bonus +10 khi Recharge
M.Atk +1%
Stage 3 Amount of Heal received +3%
P.Atk +1%
MP Recovery Bonus +15 khi Recharge
M.Atk +1%
Stage 4 Amount of Heal received +4%
P.Atk +2%
MP Recovery Bonus +20 khi Recharge
M.Atk +2%
Stage 5 Amount of Heal received +5%
P.Atk +2%
MP Recovery Bonus +25 khi Recharge
M.Atk +2%
Stage 6 Amount of Heal received +5%
P.Atk +2%
Khi đánh thường/dùng skill vật lý có tỉ lệ hồi 100 HP
MP Recovery Bonus +35 khi Recharge
M.Atk +2%
Khi đánh thường/dùng kỹ năng có tỉ lệ hồi 75 Mana
Stage 7 Amount of Heal received +7%
P.Atk +5%
Khi đánh thường/dùng skill vật lý có tỉ lệ hồi 200 HP
MP Recovery Bonus +45 khi Recharge
M.Atk +5%
Khi đánh thường/dùng kỹ năng có tỉ lệ hồi 150 Mana
Stage 8 Amount of Heal received +9%
P.Atk +8%
Khi đánh thường/dùng skill vật lý có tỉ lệ hồi 300 HP
MP Recovery Bonus +55 khi Recharge
M.Atk +8%
Khi đánh thường/dùng kỹ năng có tỉ lệ hồi 225 Mana
Stage 9 Amount of Heal received +12%
P.Atk +11%
Khi đánh thường/dùng skill vật lý có tỉ lệ hồi 400 HP
MP Recovery Bonus +70 khi Recharge
M.Atk +11%
Khi đánh thường/dùng kỹ năng có tỉ lệ hồi 300 Mana
Stage 10 Amount of Heal received +15%
P.Atk +15%
Khi đánh thường/dùng skill vật lý có tỉ lệ hồi 900 HP
MP Recovery Bonus +90 khi Recharge
M.Atk +15%
Khi đánh thường/dùng kỹ năng có tỉ lệ hồi 600 Mana

 

Copy Right: Phạm Ngọc Đăng Khoa (Group L2VN)

Xem tất cả