[Classic 2023] Tính năng Dragon Belt

CLASSIC
24/05/2023|Tin tức

Chào những chiến binh,

Dragon Belt là đai lưng được dùng ở Slot Belt trong giao diện hành trang nhân vật.

Dragon Belt khi Enchant càng cao thì Option tăng càng nhiều cho sức mạnh nhân vật.

  • Dragon belt được bán ở Shop L2VN Coin, Còn lại ở Pona Shop.
  • Enchan Scroll Dragon Belt bán ở Shop L2VN Coin và Pona Shop.

Option khi Enchant

Tỉ lệ Enchant Weight Inven STR DEX CON INT WIT MEN HP MP CP HP Potion P. Def M. Def Atk Spd P/M Crit Rate Heal Received Damged Received
  0 1000 - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
95% 1 2000 2 - 1 1 - 1 1                    
90% 2 3000 4 1 1 1 1 1 1                    
85% 3 4000 6 2 2 2 2 2 2                    
60% 4 5000 6 3 3 3 3 3 3 100 50 100              
55% 5 6000 6 3 3 4 3 3 4 150 100 200 80 30 20        
45% 6 7000 6 3 4 4 3 4 4 200 150 300 100 40 30        
40% 7 8000 8 4 4 4 4 4 4 300 200 500 120 50 40 20 10    
35% 8 9000 8 4 4 5 4 4 5 400 250 700 150 80 50 30 20 +5% -3%
25% 9 10000 10 4 5 5 4 5 5 600 300 1000 200 100 80 50 30 +10% -5%
20% 10 12000 12 5 5 5 5 5 5 1000 500 1500 300 150 120 100 50 +20% -10%


L2VN TEAM,

Xem tất cả