[Classic 2023] Tính năng Right Bracelet và Talisman

CLASSIC
16/05/2023|Tin tức

Thân chào những chiến binh,

 • Right Bracelet là Vòng tay có các Slot chứa Talisman.
 • Talisman là những vật đeo vào các Slot của Bracelet. Talisman có những thuộc tính đặc biệt giúp nâng cao sức mạnh nhân vật.

A/ Right Bracelets

1/ Bracelet of Duty

 • Bracelet of Duty gồm 6 Level. Bracelet of Duty Level 1 nhận được khi tham gia Gia tộc (Clan) bất kỳ.
 • Bracelet of Duty nâng cấp bằng Clan Coin tại Leo ở Trường Đua Thú. Clan Coin có được qua phần thưởng săn quái vật mỗi ngày ở giao diện clan.
  • Bracelet of Duty Level 1: Mở 1 Slot Talisman.
  • Bracelet of Duty Level 2: Mở 1 Slot Talisman. CON +1.
  • Bracelet of Duty Level 3: Mở 2 Slot Talisman. CON/MEN +1.
  • Bracelet of Duty Level 4: Mở 2 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT +1.
  • Bracelet of Duty Level 5: Mở 3 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT/STR/INT +1.
  • Bracelet of Duty Level 6: Mở 4 Slot Talisman. CON/MEN/DEX/WIT/STR/INT +1.

2/ Bracelet Talisman

 • Bracelet Talisman gồm 6 level. Bracelet Talisman Level 1 mua tại Pona ở Thị trấn Giran.
 • Nâng câp Bracelet Talisman bằng cách Coumpound 2 Bracelet Talisman cùng cấp. Thất bại sẽ mất một Talisman cùng cấp.
Compound Level Tỉ Lệ
Bracelet Talisman Lv2 mở 2 Slot Talisman. 33%
Bracelet Talisman Lv3 mở 3 Slot Talisman. 33%
Bracelet Talisman Lv4 mở 4 Slot Talisman. HP/MP recovery +7%. 33%
Bracelet Talisman Lv5 mở 5 Slot Talisman. HP/MP recovery +15%. 33%
Bracelet Talisman Lv6 mở 6 Slot Talisman. HP/MP recovery +15%. 33%

B/ Talismans

1/ Aden Talisman

 • Aden Talisman là loại Talisman thiên hướng về tăng đều các chỉ số từ Phòng thủ đến Tấn công.
 • Aden Talisman mua tại shop L2 Coin.
 • Aden Talisman Enchant Scroll mua tại shop L2 Coin.
Tỉ lệ Enchant P.Atk M.Atk P.Def M.Def Atk Spd Cast Spd Max HP Max MP XP/SP
100% 1 0 0 5 5 10 10 100 30 0
80% 2 0 0 10 10 12 12 120 50 0
70% 3 0 0 15 20 15 15 150 70 0
60% 4 0 0 20 30 20 20 180 100 +10%
45% 5 50 100 30 40 25 25 220 130 +15%
35% 6 80 150 40 60 40 45 260 160 +20%
30% 7 135 250 60 80 70 75 520 320 +50%
25% 8 180 360 80 120 80 95 640 360 +50%
20% 9 225 420 120 160 90 110 910 430 +50%
15% 10 270 490 160 200 100 125 1120 530 +50%

2/ Eva Talisman

 • Eva Talisman là loại Talisman thiên tăng phòng thủ phép thuật, Tăng Max Mana và Hồi Mana.
 • Eva Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
 • Enchant Scroll Eva Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
Tỉ lệ Enchant M. Def Max MP MP Recovery Bonus All Critical Damage Received
MP Consumption
  0 20 50    
70% 1 30 100 1 -1%
60% 2 50 150 2 -2%
50% 3 80 200 3 -3%
45% 4 120 300 5 -4%
40% 5 170 400 10 -5%
35% 6 230 500 15 -7%
30% 7 300 600 20 -9%
25% 8 380 700 25 -11%
20% 9 470 800 30 -13%
20% 10 600 1000 40 -15%

3/ Speed Talisman

 • Speed Talisman là loại Talisman thiên về Speed chuyên dùng cho Chiến binh.
 • Speed Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
 • Enchant Scroll Speed Talisman mua tại shop L2 Coin. Alt+B > Shop Tính Năng. Pona Shop.
Tỉ lệ Enchant P. Def M. Def Max HP Speed Energy of Speed (Trigger Skill 5s)
  0 5 5 - - Atk Speed +5
65% 1 10 10 30 1 Atk Speed +10
55% 2 20 20 80 2 Atk Speed +20
50% 3 30 30 150 3 Atk Speed +30
45% 4 40 40 230 4 Atk Speed +40, P Skill Critical Damage +30, M Skill Critical Damage +20
40% 5 50 50 300 5 Atk Speed +50, P Skill Critical Damage +60, M Skill Critical Damage +50
35% 6 60 60 500 6 Atk Speed +60, P Skill Critical Damage +100, M Skill Critical Damage +80
30% 7 80 80 1000 7 Atk Speed +80, P Skill Critical Damage +200, M Skill Critical Damage +100
25% 8 200 200 1300 8 Atk Speed +100, P Skill Critical Damage +500, M Skill Critical Damage +200
15% 9 250 250 1800 9 Atk Speed +150, P Skill Critical Damage +800, M Skill Critical Damage +500
15% 10 300 300 2500 10 Atk Speed +300, P Skill Critical Damage +1200, M Skill Critical Damage +1000

4/ Talisman of Insolence

Talisman of Insolence được nâng cấp tại Begginns thị trấn Giran. Để nâng cấp cần nguyên liệu Talisman Crystal/Elemental Stone mua tại PonaEnergy of Insolence săn từ quái vật Tower of Insolence tầng 5 trở lên.

Talisman of Insolence có tất cả 6 cấp. Từ cấp 5 lên cấp 6 tỉ lệ 100%. Talisman of Insolence có thể nâng cấp thành Talisman of Baium tỉ lệ 100% cần nguyên liệu Baium Soul săn từ Boss Baium hoặc mua tại Pona.

Enchant Talisman of Baium

Enchant Scroll: Talisman of Baium mua tại Pona shop Tính năng.

Mốc Enchant Tỉ lệ Option
Mốc +1 50% P. Atk. +16, M. Atk. +23, CON/ MEN +1, Skill Cooldown -1%
Mốc +2 45% P. Atk. +50, M. Atk. +57, DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, Skill Power +1%, Skill Cooldown -2%
Mốc +3 40% P. Atk. +92, M. Atk. +99, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, Skill Power +1%, P./ M. Critical Rate +10, Skill Cooldown -3%
Mốc +4 30% P. Atk. +142, M. Atk. +149, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, M. Damage Resistance +2%, Skill Power +2%, P./ M. Critical Rate +20, Skill Cooldown -4%
Mốc +5 20% P. Atk. +201, M. Atk. +208, STR/ INT/ DEX/ WIT/ CON/ MEN +1, M. Damage Resistance +5%, Skill Power +3%, P./ M. Critical Rate +30, Skill Cooldown -7%

5/ Venir Talisman

L2VN giới thiệu loại Talisman Venir đây là loại Talisman mới của Lineage 2 Classic, loại Talisman này có thuộc tính Passive tăng Stats và thuộc tính khác chỉ cần đeo vào là có tác dụng.

 • Talisman Venir gồm 12 Stage, chỉ nên sử dụng Stage cao nhất, đeo 2 Stage cùng lúc sẽ không có tác dụng.
 • Venir Talisman - Stage 1 và Venir Talisman Piece mua từ Pona tại Thị trấn Giran hoặc Cash Shop
 • Nâng cấp: Bạn cần Venir Talisman và Venir Venir Talisman Piece để nâng lên Stage cao hơn với tỷ lệ thành công nhất định.

Tỉ lệ Nâng cấp

Venir Talisman Level

Nguyên Liệu

Tỉ Lệ

Thành Công

Thất Bại

Venir Talisman - Stage 1 Venir Talisman Piece 55% Venir Talisman - Stage 2 Venir Talisman - Stage 1
Venir Talisman - Stage 2 Venir Talisman Piece 50% Venir Talisman - Stage 3 Venir Talisman - Stage 1
Venir Talisman - Stage 3 Venir Talisman Piece 45% Venir Talisman - Stage 4 Venir Talisman - Stage 1
Venir Talisman - Stage 4 Venir Talisman Piece 40% Venir Talisman - Stage 5 Venir Talisman - Stage 1
Venir Talisman - Stage 5 Venir Talisman Piece 55% Venir Talisman - Stage 6 Venir Talisman - Stage 1
Venir Talisman - Stage 6 Venir Talisman Piece 50% Venir Talisman - Stage 7 Venir Talisman - Stage 6
Venir Talisman - Stage 7 Venir Talisman Piece 45% Venir Talisman - Stage 8 Venir Talisman - Stage 6
Venir Talisman - Stage 8 Venir Talisman Piece 40% Venir Talisman - Stage 9 Venir Talisman - Stage 6
Venir Talisman - Stage 9 Venir Talisman Piece 35% Venir Talisman - Stage 10 Venir Talisman - Stage 6
Venir Talisman - Stage 10 Venir Talisman Piece 30% Venir Talisman - Stage 11 Venir Talisman - Stage 6
Venir Talisman - Stage 11 Venir Talisman Piece 55% Venir Talisman - Stage 12 Venir Talisman - Stage 6
Venir Talisman - Stage 12 Venir Talisman Piece 40% Venir Talisman - Stage 13 Venir Talisman - Stage 12
Venir Talisman - Stage 13 Venir Talisman Piece 35% Venir Talisman - Stage 14 Venir Talisman - Stage 12
Venir Talisman - Stage 14 Venir Talisman Piece 30% Venir Talisman - Stage 15 Venir Talisman - Stage 12
Venir Talisman - Stage 15 Venir Talisman Piece 25% Venir Talisman - Stage 16 Venir Talisman - Stage 12
Venir Talisman - Stage 16 Venir Talisman Piece 20% Venir Talisman - Stage 17 Venir Talisman - Stage 12
Venir Talisman - Stage 17 Venir Talisman Piece 55% Venir Talisman - Stage 18 Venir Talisman - Stage 12
Venir Talisman - Stage 18 Venir Talisman Piece 40% Venir Talisman - Stage 19 Venir Talisman - Stage 18
Venir Talisman - Stage 19 Venir Talisman Piece 35% Venir Talisman - Stage 20 Venir Talisman - Stage 18
Venir Talisman - Stage 20 Venir Talisman Piece 30% Venir Talisman - Stage 21 Venir Talisman - Stage 18
Venir Talisman - Stage 21 Venir Talisman Piece 25% Venir Talisman - Stage 22 Venir Talisman - Stage 18
Venir Talisman - Stage 22 Venir Talisman Piece 20% Venir Talisman - Stage 23 Venir Talisman - Stage 18
Venir Talisman - Stage 23 Venir Talisman Piece 55% Venir Talisman - Stage 24 Venir Talisman - Stage 18
Venir Talisman - Stage 24        

Thông tin Option các Stage:

Stage  Option
Talisman Venir - Stage 1 CON+1
Talisman Venir - Stage 2 CON, MEN+1
Talisman Venir - Stage 3 CON, MEN, DEX+1
Talisman Venir - Stage 4 CON, MEN, DEX, WIT+1
Talisman Venir - Stage 5 CON, MEN, DEX, WIT, STR+1
Talisman Venir - Stage 6 CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+1
Talisman Venir - Stage 7 CON+2
MEN, DEX, WIT, STR, INT+1
Talisman Venir - Stage 8 CON, MEN+2
DEX, WIT, STR, INT+1
Talisman Venir - Stage 9 CON, MEN, DEX+2
WIT, STR, INT+1
Talisman Venir - Stage 10 CON, MEN, DEX, WIT+2
STR, INT+1
Talisman Venir - Stage 11 CON, MEN, DEX, WIT, STR+2
INT+1
Talisman Venir - Stage 12 CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+2
Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 13 CON +3
MEN, DEX, WIT, STR, INT+2
Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 14 CON, MEN+3
DEX, WIT, STR, INT+2
Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 15 CON, MEN, DEX+3
WIT, STR, INT+2
Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 16 CON, MEN, DEX, WIT+3
STR, INT+2
Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 17 CON, MEN, DEX, WIT, STR+3
INT+2
Có cơ hội hồi 4% HP và 2% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 18 CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+3
Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 19 CON+4
MEN, DEX, WIT, STR, INT+3
Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 20 CON, MEN+4
DEX, WIT, STR, INT+3
Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 21 CON, MEN, DEX+4
WIT, STR, INT+3
Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 22 CON, MEN, DEX, WIT+4
STR, INT+3
Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 23 CON, MEN, DEX, WIT, STR+4
INT+3
Có cơ hội hồi 8% HP và 4% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.
Talisman Venir - Stage 24 CON, MEN, DEX, WIT, STR, INT+4
Có cơ hội hồi 16% HP và 8% MP bởi sát thương gây lên kẻ thù.


L2VN TEAM,

Xem tất cả