[Classic 2023] Update Mới Tháng 11

NEWS
14/11/2023|Tin tức

Thân chào những chiến binh,

L2VN thân gửi đến những chiến binh thông tin Cập nhật trong Tháng 11.

1/ Cập nhật Đợt 1: 17/11

 • Mở giới hạn Level 90+
 • Mở Boss Level 91. Drop Ring Boss, Giáp S-grade, Gem Energy và nhiều vật phẩm khác. Sống lại 21h mỗi ngày.
 • Điều chỉnh Dungeon Boss: Frintezza, Vua Tinh Linh Đất/Lửa/Gió/Nước lên Lv92 thêm Drop Giáp S-grade và Gem Energy.
 • Điều chỉnh Queen Ant/Core/Baium/Orfen/Zaken/Antharas lên Lv92 thêm Drop Giáp S-grade và Gem Energy.
 • Điều chỉnh một số kỹ năng:
 • ​Critical Counter: thêm Giảm P Skill Critical Damage nhận vào.
 • Heavy Armor Mastery của Dark Avenger/Paladin/Templar Knight/Shillien Knight thêm Giảm P Skill Critical Damage nhận vào.
 • Light Armor Mastery của Hawkeye/Silver Ranger/Phantom Ranger/Soul Ranger thêm Giảm P Skill Critical Rate nhận vào.
 • Diamond Lv4 trở lên thêm Giảm P Skill Critical Damage nhận vào.
 • Frenzy thêm P Skill Critical Damage.
 • Bluff điều chỉnh Stun từ 3s lên 5s.
 • Focus Power loại bỏ hiệu ứng giảm Critical Damage khi đánh trước mặt. Tăng P Skill Critical Damage = 60%.
 • Focus Death loại bỏ hiệu ứng giảm Critical Damage khi đánh trước mặt. Tăng P Skill Critical Damage = 90%.
 • Demolition Impact giảm cooldown skill còn 20s.
 • Punch of Doom giảm cooldown skill còn 20s.
 • Dual Weapon Defense tăng cooldown skill lên 10 phút.
 • Ultimate Defense/Ultimate Evasion/Ultimate Escape/Vengeance/Exciting Adventure/Wind Riding/Ghost Walking giảm cooldown skill còn 10 phút.
 • Flame Hawk/Arrow Rain/Ghost Piercing giảm cooldown skill còn 20s.
 • ​Upgrade Greater Jewelry Lv1-Lv5 tại Pona. (Đang cập nhật)

2/ Cập nhật Đợt 2: Tuần 4 tháng 11

 • Bổ sung kỹ năng Lv85+ gồm nâng cấp các level skill có sẵn và có một số kỹ năng mới cho một số class.
 • Bổ sung kỹ năng Biến hình đa dạng.

3/ Event Tuổi Thơ Học Trò

Nội dung: Khi giết quái vật Lv10+ sẽ nhận được Buff tăng sức mạnh nhân vật và hoá hình thành Học Sinh.

Thời gian: 17/11 đến 30/11

4/ Event 20/11 - Quà Tặng Thầy/Cô

Nội dung: Khi giết quái Lv70+ sẽ nhận được các loại Giấy Màu Paper. Thu thập đầy đủ các màu tự tay làm những phần quà thân thương tặng các Thầy/Cô. Làm hộp quà tại Dimensional - Event.

Thời gian: 17/11 đến 30/11

Phần thưởng khi mở quà: 

 • Scroll: Enchant Weapon D-grade
 • Scroll: Enchant Armor D-grade
 • Scroll: Enchant Weapon C-grade
 • Scroll: Enchant Armor C-grade
 • Scroll: Enchant Weapon B-grade
 • Scroll: Enchant Armor B-grade
 • Scroll: Enchant Weapon A-grade
 • Scroll: Enchant Armor A-grade
 • Venir Fragment
 • Accessory Life Stone
 • Life Stone Weapon Lv1
 • Life Stone Weapon Lv2
 • Life Stone Armor Lv1
 • Life Stone Armor Lv2
 • Weapon Supply Box (B-grade)
 • B-grade Armor Pack
 • Scroll: XP/SP 30% 20 phút
 • A-grade Weapon Supply Box
 • A-grade Armor Supply Box
 • A-grade Accessor Pack
 • Weapon Enhancement Stone
 • Armor Enchancement Stone
 • Battle Scroll
 • Special Fruit Buff
 • Crystal A-grade
 • Gemstone A-grade
 • Enchant Aden Talisman
 • Aden Talisman
 • Aden Talisman +1 Pack 
 • Enchant Eva Talisman
 • Eva Talisman
 • Eva Talisman +1 Pack
 • Enchant Speed Talisman
 • Speed Talisman
 • Speed Talisman +1 Pack
 • Sealed Rune - Stage 1
 • Sealed Rune - Stage 2
 • Sealed Rune - Stage 3
 • Sealed Rune - Stage 4
 • Sealed Rune - Stage 5
 • Queen Ant Ring
 • Core Ring
 • Orfen Earring
 • Zaken Earring
 • Recipe/Marterial: Giáp S-grade

L2VN TEAM,

Xem tất cả