28-10-2020
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

Thân chào các bạn,

Cập Nhật Giai Đoạn 5 - Mở giới hạn Level 94

1. Mở Dungeon nhóm Balok

- Nội dung: Tập hợp nhóm 9 thành viên tham gia giết Boss Balok. Thành công sẽ nhận phần thưởng Drop ra từ Boss.

- Reset mỗi T4 và T7 hằng tuần.

- Phần thưởng: Frintezza Bottle Fragment x3, Soul Crystal Stage 4, EAS, EWS...

2. Mở rộng thêm cấp độ 94 trong máy chủ

3. Khu vực luyện cấp mới Lv92+ (Map mới Lv92+)

- Khu vực quái có EXP và SP cao nhất máy chủ.

- Drop trang bị Vesper S Level 4 tỉ lệ thấp và nhiều vật phẩm khác.

4. Cập nhật Noble Enhancement Stone Upgrade Vesper Armor thành Vesper Noble Armor 

Noble Enhancement Stone: Có được qua nhiệm vụ, đánh boss và đánh quái map mới.

Armor Item name Price Name after enchancement
Heavy Item 14520.jpg Vesper Breastplate Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x1150 + Coin x100 Item 14523.jpg Vesper Noble Breastplate
Item 13438.jpg Vesper Gaiters Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x720 + Coin x100 Item 13448.jpg Vesper Noble Gaiters
Item 13137.jpg Vesper Helmet Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x430 + Coin x100 Item 13140.jpg Vesper Noble Helmet
Item 13439.jpg Vesper Gauntlet Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x290 + Coin x100 Item 13449.jpg Vesper Noble Gauntlet
Item 13440.jpg Vesper Boots Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x290 + Coin x100 Item 13450.jpg Vesper Noble Boots
Light Item 13433.jpg Vesper Leather Breastplate Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x1150 + Coin x100 Item 13436.jpg Vesper Noble Leather Breastplate
Item 13441.jpg Vesper Leather Leggings Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x720 + Coin x100 Item 13451.jpg Vesper Noble Leather Leggings
Item 13138.jpg Vesper Leather Helmet Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x430 + Coin x100 Item 13141.jpg Vesper Noble Leather Helmet
Item 13442.jpg Vesper Leather Gloves Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x290 + Coin x100 Item 13452.jpg Vesper Noble Leather Gloves
Item 13443.jpg Vesper Leather Boots Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x290 + Coin x100 Item 13453.jpg Vesper Noble Leather Boots
Magic Item 13434.jpg Vesper Tunic Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x1150 + Coin x100 Item 13437.jpg Vesper Noble Tunic
Item 13444.jpg Vesper Stockings Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x720 + Coin x100 Item 13454.jpg Vesper Noble Stockings
Item 13139.jpg Vesper Circlet Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x430 + Coin x100 Item 13142.jpg Vesper Noble Circlet
Item 13445.jpg Vesper Gloves Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x290 + Coin x100 Item 13455.jpg Vesper Noble Gloves
Item 13446.jpg Vesper Shoes Item 14052.jpg Noble Enhancement Stone x290 + Coin x100 Item 13456.jpg Vesper Noble Shoes

 

 

5. Bổ sung và chỉnh sửa kỹ năng một số nhóm class.

Nhóm Knight:

- Thêm Knight Cubic giúp hồi HP và kháng Debuff.

- Thêm kỹ năng AoE gây sát thương và Debuff giảm Speed.

- Tăng power kỹ năng hiện có, option kỹ năng nội tại giáp Heavy, kỹ năng nội tại Sword/Blunt Weapon.

Nhóm Warrior:

- Tăng power kỹ năng hiện có, option kỹ năng nội tại giáp Heavy, kỹ năng nội tại theo loại Weapon.

- Thay thế kỹ năng bất tử 10s và hồi HP 100% thành kỹ năng mới do bug hiển thị kỹ năng không sáng.

Nhóm Dagger:

- Tăng power kỹ năng hiện có, option kỹ năng nội tại giáp Light, kỹ năng nội tại Dagger Weapon.

Nhóm Archer:

- Tăng power kỹ năng hiện có, option kỹ năng nội tại giáp Light, kỹ năng nội tại Bow Weapon.

Nhóm Mage:

- Tăng power kỹ năng hiện có, option kỹ năng nội tại giáp Robe, kỹ năng nội tại Magic Weapon.

Nhóm Summoner:

- Tăng power một vài kỹ năng hiện có, option kỹ năng nội tại giáp Robe, kỹ năng nội tại Magic Weapon.

Nhóm Healer:

- Tăng power một vài kỹ năng hiện có, option kỹ năng nội tại giáp Robe, kỹ năng nội tại Magic Weapon.

Nhóm Enchanter:

- Tăng option kỹ năng nội tại giáp Heavy, kỹ năng nội tại theo loại Weapon.

- Dance sẽ được bổ sung thêm toàn bộ kỹ năng buff Song.

- Sing sẽ được bổ sung thêm toàn bộ kỹ năng buff Dance.

- Giảm Mana khi dùng kỹ năng Dance/Sing.

- Overlord bổ sung thêm kỹ năng Greater Battle Heal và Major Group Heal.

 

L2VN TEAM.

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf