08-04-2020
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

Thân chào các bạn, 

L2VN giới thiệu tính năng mới Seraph Bracelet. Seraph Bracelet là vòng tay phải chứa các slot Talisman. 

Hiện tại các bạn đang sử dụng Bracelet tối đa sử dụng 4 slot Talisman, với Seraph Bracelet các bạn có thể sử dụng được 5 đến slot Talisman. Ngoài ra Seraph Bracelet còn có những Option tăng sức mạnh được chia theo 3 hướng STR - INT - CON.

Để có Seraph Bracelet và nâng cấp bạn cần có Seraph Bracelet Fragment. Seraph Bracelet Fragment có được khi săn quái vật tại Thung Lũng Rồng (Dragon Valley). Gặp Kurtiz để đổi và nâng cấp Seraph Bracelet.

Thời gian cập nhật tính năng: 15h ngày 10/4/2020

Thuộc tính Seraph Bracelet:

LOẠI STR

Level Option
1 Mở 4 slot talisman. Tăng STR+1. P/M Def +10, Atk. Spd. +10, Casting Spd. +10, Max HP +100, Max MP +30.
2 Mở 4 slot talisman. Tăng STR+2. P/M Def +20, Atk. Spd. +12, Casting Spd. +12, Max HP +120, Max MP +50.
3 Mở 4 slot talisman. Tăng STR+3. P/M Def +30, Atk. Spd. +15, Casting Spd. +15, Max HP +150, Max MP +70.
4 Mở 4 slot talisman. Tăng STR+4. P/M Def +45, Atk. Spd. +20, Casting Spd. +20, Max HP +180, Max MP +100.
5 Mở 4 slot talisman. Tăng STR+5. P. Atk. +50, M. Atk. +100, P/M. Def +60, 
Atk. Spd. +25, Casting Spd. +25, Max HP +220, Max MP +130.
6 Mở 5 slot talisman. Tăng STR+6. P. Atk. +80, M. Atk. +160, P/M. Def +75, 
Atk. Spd. +40, Casting Spd. +45, Max HP +260, Max MP +160.
7 Mở 5 slot talisman. Tăng STR+7. P. Atk. +135, M. Atk. +270, P/M. Def +95, 
Atk. Spd. +70, Casting Spd. +75, Max HP +520, Max MP +320.
8 Mở 5 slot talisman. Tăng STR+8. P. Atk. +180, M. Atk. +360, P/M. Def +105, 
Atk. Spd. +80, Casting Spd. +95, Max HP +640, Max MP +360.
9 Mở 5 slot talisman. Tăng STR+9. P. Atk. +225, M. Atk. +450, P/M. Def +125, 
Atk. Spd. +90, Casting Spd. +110, Max HP +910, Max MP +430.
10 Mở 5 slot talisman. Tăng STR+10. P. Atk. +270, M. Atk. +540, P/M. Def +160, 
Atk. Spd. +100, Casting Spd. +125, Max HP +1120, Max MP +530.

LOẠI INT

Level Option
1 Mở 4 slot talisman. Tăng INT+1. P/M Def +10, Atk. Spd. +10, Casting Spd. +10, Max HP +100, Max MP +30.
2 Mở 4 slot talisman. Tăng INT+2. P/M Def +20, Atk. Spd. +12, Casting Spd. +12, Max HP +120, Max MP +50.
3 Mở 4 slot talisman. Tăng INT+3. P/M Def +30, Atk. Spd. +15, Casting Spd. +15, Max HP +150, Max MP +70.
4 Mở 4 slot talisman. Tăng INT+4. P/M Def +45, Atk. Spd. +20, Casting Spd. +20, Max HP +180, Max MP +100.
5 Mở 4 slot talisman. Tăng INT+5. P. Atk. +50, M. Atk. +100, P/M. Def +60, 
Atk. Spd. +25, Casting Spd. +25, Max HP +220, Max MP +130.
6 Mở 5 slot talisman. Tăng INT+6. P. Atk. +80, M. Atk. +160, P/M. Def +75, 
Atk. Spd. +40, Casting Spd. +45, Max HP +260, Max MP +160.
7 Mở 5 slot talisman. Tăng INT+7. P. Atk. +135, M. Atk. +270, P/M. Def +95, 
Atk. Spd. +70, Casting Spd. +75, Max HP +520, Max MP +320.
8 Mở 5 slot talisman. Tăng INT+8. P. Atk. +180, M. Atk. +360, P/M. Def +105, 
Atk. Spd. +80, Casting Spd. +95, Max HP +640, Max MP +360.
9 Mở 5 slot talisman. Tăng INT+9. P. Atk. +225, M. Atk. +450, P/M. Def +125, 
Atk. Spd. +90, Casting Spd. +110, Max HP +910, Max MP +430.
10 Mở 5 slot talisman. Tăng INT+10. P. Atk. +270, M. Atk. +540, P/M. Def +160, 
Atk. Spd. +100, Casting Spd. +125, Max HP +1120, Max MP +530.

LOẠI CON

Level Option
1 Mở 4 slot talisman. Tăng CON+1. P/M Def +10, Atk. Spd. +10, Casting Spd. +10, Max HP +100, Max MP +30.
2 Mở 4 slot talisman. Tăng CON+2. P/M Def +20, Atk. Spd. +12, Casting Spd. +12, Max HP +120, Max MP +50.
3 Mở 4 slot talisman. Tăng CON+3. P/M Def +30, Atk. Spd. +15, Casting Spd. +15, Max HP +150, Max MP +70.
4 Mở 4 slot talisman. Tăng CON+4. P/M Def +45, Atk. Spd. +20, Casting Spd. +20, Max HP +180, Max MP +100.
5 Mở 4 slot talisman. Tăng CON+5. P. Atk. +50, M. Atk. +100, P/M. Def +60, 
Atk. Spd. +25, Casting Spd. +25, Max HP +220, Max MP +130.
6 Mở 5 slot talisman. Tăng CON+6. P. Atk. +80, M. Atk. +160, P/M. Def +75, 
Atk. Spd. +40, Casting Spd. +45, Max HP +260, Max MP +160.
7 Mở 5 slot talisman. Tăng CON+7. P. Atk. +135, M. Atk. +270, P/M. Def +95, 
Atk. Spd. +70, Casting Spd. +75, Max HP +520, Max MP +320.
8 Mở 5 slot talisman. Tăng CON+8. P. Atk. +180, M. Atk. +360, P/M. Def +105, 
Atk. Spd. +80, Casting Spd. +95, Max HP +640, Max MP +360.
9 Mở 5 slot talisman. Tăng CON+9. P. Atk. +225, M. Atk. +450, P/M. Def +125, 
Atk. Spd. +90, Casting Spd. +110, Max HP +910, Max MP +430.
10 Mở 5 slot talisman. Tăng CON+10. P. Atk. +270, M. Atk. +540, P/M. Def +160, 
Atk. Spd. +100, Casting Spd. +125, Max HP +1120, Max MP +530.

 

Nâng Cấp Seraph Bracelet:

Level Seraph Bracelet Fragment Adena Thành Công
1 50 10,000,000 100%
2 50 20,000,000 50%
3 50 30,000,000
4 50 40,000,000
5 100 50,000,000
6 200 100,000,000
7 200 100,000,000
8 200 100,000,000
9 200 100,000,000
10 200 100,000,000

 

L2VN TEAM,

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf