Thân chào các bạn,

L2VN thông báo đến các bạn những Điều chỉnh, Fix Bug và Những cập nhật mới tại bài viết này, giúp các bạn dễ theo dõi thông tin hơn. Những phần Update Custom L2VN sẽ theo dõi nhiều ngày và có thể điều chỉnh lại cho phù hợp nhất với máy chủ.

L2VN thông báo ngày 13/03/2021

 1. Tăng tỉ lệ Drop nguyên liệu phụ ở map Land of Chaos.
 2. Tăng cấp Drop nguyên liệu phụ ở map Land of Chaos từ Level 1 thành Level 2.
 3. Bổ sung Crystal R-grade, Recipe Soulshot R-grade/Blessed Spiritshot R-grade vào Droplist Land of Chaos.
 4. Cập nhật sự kiện Beer Festival. Gặp Queen of Cat ở Cảng Giran để mua Recipe chế Beer, click Beer mở ra phần thưởng.

L2VN thông báo ngày 26/01/2021

 1. Cập nhật Max Enchant Weapon = +20
 2. Cập nhật Max Enchant Armor = +12
 3. Tăng Level 95 cho một số Boss Dungeon Zaken - Freya - Frintezza.

L2VN thông báo ngày 11/01/2020

 1. Điều chỉnh Antharas Lv95 thêm phần thưởng và tăng phạm vi ảnh hưởng của kỹ năng.
 2. Điều chỉnh Tiat Lv95 thêm phần thưởng.

L2VN thông báo ngày 06/01/2020

 1. Cập nhật nhiệm vụ Ước Mơ Hòa Bình tại Fairy Citizen.
  • Yêu cầu: Lv94
  • Nội dung: Giết quái Fairy
  • Phần thưởng: Guardian Cloak
 2. Mở kỹ năng Ancient Lv11-Lv15 cho tất cả class 3rd.
 3. Thay đổi quà VIP 8 - VIP 9.
 4. Cập nhật map Land of Chaos.

L2VN thông báo ngày 19/12/2020

 1. Fix bug kỹ năng Power of Sayha cooldown 1 phút thành 30 phút.
 2. Điều chỉnh kỹ năng Return cooldown 30 phút. Tăng thời gian thi triển kỹ năng.
 3. Điều chỉnh kỹ năng Party Return cooldown 30 phút. Tăng thời gian thi triển kỹ năng.

L2VN thông báo ngày 24/11/2020

 1. Fix bug kỹ năng Dance of Protection tháo option phản Debuff 20% bị dư.
 2. Fix bug kỹ năng Dance of Siren Magic Critical Rate +20 thành 100% như diễn giải của kỹ năng.
 3. Fix bug Paladin Aura lúc 5h 25/11.
 4. Fix bug Dark Avenger Aura lúc 5h ngày 25/11.
 5. Remove NPC Eris Evil Thoughts vào cuối ngày 24/11.
 6. Điều chỉnh tăng phạm vi ảnh hưởng kỹ năng của Valakas, thêm Droplist S-grade Level 5 và tăng Rate Drop Valakas Necklace.

L2VN thông báo ngày 18/11/2020

 1. Điều chỉnh Clan Block Escape giảm Fame sử dụng còn 200, giảm cooldown skill cố định 9 phút.
 2. Điều chỉnh Clan Block Ressurection giảm Fame sử dụng còn 200, giảm cooldown skill cố định 9 phút.
 3. Bổ sung Vesper Noble Stone vào Shop Đặc Biệt (Alt+B).
 4. Bổ sung Angel Circlet có Option vào Shop Thời Trang (Alt+B).
 5. Cập nhật Shop đổi Trang bị cùng cấp tại Alt+B. Thời gian: 10h ngày 18/11 đến 10h ngày 25/11.
 6. Điều chỉnh kỹ năng Servitor Barrier bất tử 30s đệ tử thành bất tử 10s cho chủ.

L2VN thông báo ngày 14/11/2020

 1. Fix bug kỹ năng Hide bị phát hiện bởi Token.
 2. Điều chỉnh bug kỹ năng Divinity of Einhasad bỏ M Critical Rate +100% thay thế bằng tăng Power Heal.
 3. Điều chỉnh giảm thông số Boss Balok, tham gia 7 thành viên.
 4. Điều chỉnh giảm thông số Boss Isburg. 

L2VN thông báo ngày 07/11/2020

Phần cập nhật skill level 9x, L2VN sẽ cập nhật vào T4 ngày 11/11 tránh sự cố xảy ra trong Công Thành Chiến ngày 9/11.

 1. Cập nhật Map mới Magic Beleth Circle dịch chuyển từ giữ cổng Gludio.
  • Khu vực quái có EXP và SP cao nhất máy chủ, Adena cao.
  • Drop trang bị Vesper S Level 4 tỉ lệ thấp, Đá thuộc tính, Spirit Stone, Ancient Book Chapter, Noble Stone và nhiều vật phẩm khác.
 2. Mở Max Level 94.
 3. Event: Xài Coin Hoàn Trả Coin
  • Thời gian: 0h ngày 7/11 - hết ngày 13/11
  • Nội dung: Xài Coin mua vật phẩm Cash Shop trong thời gian sự kiện sẽ hoàn trả 30% số lượng Coin Xài.
  • Yêu câu: Sử dụng ít nhất 500 Coin để được hoàn trả 30% Coin.
  • Hoàn Trả: Tổng kết và hoàn trả vào ngày 14/11.
 4. Mở Instance Party Balok Level 90
  • Thời gian: 60 phút. Tạm thời reset vào 6h30 T4 và T7 hằng tuần.
  • Boss Balok: Drop Bottle Fragment Frintezza, Bottle Box, Enchant, Lucky Stone, Noble Enhanced Stone và một số vật phẩm khác.
 5. Quà hằng ngày bỏ Rune EXP/SP.
 6. Xóa vật phẩm Rune EXP/SP Pack 3h.

L2VN thông báo ngày 06/10/2020

 1. Fix bug kỹ năng Angel of Death của dòng Dao. Lỗi không block 7 debuff như diễn giải của kỹ năng.

L2VN thông báo ngày 04/09/2020

 1. Ghi nhận BUG Antharas ngày 4/9 từ clan FairyTail. Antharas tự động mất. Hỗ trợ đền Bù x2 vật phẩm của lần Raid tiếp theo. Các clan gặp tình trạng trên nhớ chụp lại hình báo Admin Fanpage.
 2. Ghi nhận BUG Antharas ngày 12/9 từ clan Brothers. Antharas tự động mất. Hỗ trợ đền Bù x2 vật phẩm của lần Raid tiếp theo. Các clan gặp tình trạng trên nhớ chụp lại hình báo Admin Fanpage.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 25/08/2020

 1. Sự kiện: 7 Ngày Vui Vẻ
  - Thời gian: 5h ngày 25/08 đến 31/08.
  - Nội dung: Trong thời gian sự kiện, quà tặng tại Alt+B sẽ nhận thêm Rune EXP/SP +200%. Giấy Buff tăng thêm 5.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 11/08/2020

 1. Điều chỉnh Tăng số lượng Crystal của Vũ khí và Giáp S-grade Lv1 trở lên. Dựa theo phiên bản High Five (L2db.info hoặc L2.pmfun.com). Các bạn theo dõi thêm nếu có vật phẩm S-grade nào chưa tăng vui lòng Inbox Fanpage, cám ơn.
 2. Tăng Soulshot/Blessed Spiritshot trong gói quà Tân thủ.
 3. Cập nhật Shop Enchant tại Merchant of Mammon: Thêm Enchant Grade C-B-A.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 29/07/2020

 1. Điều chỉnh thêm kỹ năng True Vanguard cho các nhóm class Enchanter - Tanker - Healer, khi sử dụng tăng 300% sát thương đánh quái.
 2. Điều chỉnh kỹ năng Sublime Self-Sacrifice: bỏ chức năng bất tử, khi sử dụng Bishop vẫn được hồi HP/MP/CP +100%.
 3. Bổ Sung Box Adena 50,000,000 vào Droplist Boss Tiat, Freya, Frintezza.
 4. Bổ Sung Box Adena 100,000,000 vào Droplist Boss Antharas.
 5. Điều chỉnh kỹ năng Servitor Recharge bơm MP Pet Lv85+.
 6. Mở Quest Daily Lv85+ tại Fairy. Phần thưởng 3,000,000,000 EXP, 100,000,000 SP, Talisman Venir, Bottle Fragment Soul Box, Adena. Quest được mở vào ngày 30/07/2020.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 22/07/2020

 1. Điều chỉnh kỹ năng Ressurection của Elder và Shillien Elder thêm Level Skill.
 2. Fix Bug thiếu kỹ năng Celestial Shield Lv1 trong kỹ năng class Eva Saint và Shillien Saint.
 3. Antharas Dungeon điều chỉnh reset time ngày 1,15 của tháng thành 1,11,21 của tháng.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 18/07/2020

 1. Điều chỉnh kỹ năng Propercy of Fire thành Chant of Victory trong Buff Newbie/Công Thành.
 2. Tăng điểm danh vọng của thành viên Clan tham gia Công Thành/Pháo Đài Chiến.
 3. Tăng Adena khu vực Phantasmal Ridge.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 14/07/2020

 1. Điều chỉnh kỹ năng Hide, dùng self buff sẽ không mất Hide.
 2. Bổ sung kỹ năng Blessing of Exated cho các class 3rd ở bảng kỹ năng Alt+K..
 3. Bổ sung kỹ năng slot buff 5 và 6 cho các class 3rd ở bảng kỹ năng Alt+K.
 4. Điều chỉnh Seraph Bracelet Lv1 cần Mithril Bracelet để nâng cấp lên.
 5. Điều chỉnh giảm giá các Bracelet Iron/Bronze/Steel/Mithril tại Shop A Coin.
 6. Mở tính năng Belt Seraph.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 10/07/2020

 1. Điều chỉnh tỉ lệ Spoil Enchant Weapon S-grade của Grazing Elder Buffalo 0.0241 thành 0.241.
 2. Điều chỉnh tỉ lệ Spoil Enchant Weapon S-grade của Ketra Head Shaman 0.0284 thành 0.284.
 3. Điều chỉnh tỉ lệ Spoil Enchant Weapon S-grade của Prophet Aide 0.0301 thành 0.301.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 08/07/2020

 1. Fix bug kỹ năng Mass Recharge không lên MP cho Lv90. Điều chỉnh thời gian cooldown skill còn 10 phút.
 2. Fix bug thiếu diễn giải kỹ năng Celestial Party Protection.
 3. Fix bug thiếu option của set Moirai khi Enchant +6 trở lên.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 26/06/2020

 1. Bổ sung Seraph Bracelet vào khu vực Fairy Settlement và Phantasmal Ridge.
 2. Mở mốc vip 13.
 3. Mở lại Event Talisman Longing.

L2VN thông báo update dự kiến 10h00 ngày 26/06/2020

 1. Điều chỉnh Dungeon - Boss Zaken:
  • Zaken Lv90 tăng sức mạnh
  • Tăng phần thưởng lên cấp S-grade. Tăng tỉ lệ rớt Earring.
  • Lv tham gia Lv85. Thành viên 18.
 2. Điều chỉnh Dungeion - Boss Tiat:
  • Tăng tỉ lệ Drop Vesper S-grade Lv4. Giáp 100%, Vũ khí 50%.
  • Thêm Drop Soul Crystal Stage 6.
  • Bỏ Drop S-grade Lv2 - Lv3.
 3. Boss Baium trả về vị trí cũ, respawn 16h Chủ nhật hằng tuần. Vào cửa tự do và ở gần Boss không bị tím nick.
 4. Boss Queen Ant/Core/Orfen được nâng cấp Level 90. Respawn tại Giran với thời gian Respawn như trước.
 5. Mở Dungeon Antharas Lv90
  • Yêu cầu Channel 36 thành viên Lv87+.
  • Reset ngày 1 và ngày 15 của tháng.
  • Drop Earring Antharas tỉ lệ cao.
  • Vũ khí Vesper S-grade Lv4 = 100%.
  • Giáp Vesper S-grade Lv4 = 100%.
  • Soul Crystal Stage 6 - 7 và nhiều phần thưởng khác.

L2VN thông báo update dự kiến 5h00 ngày 19/06/2020

 1. Update Ketra Orc Map từ Lv78 lên Lv85+. Tăng EXP/SP/Adena. Khu vực macro và solo dành cho user ít thời gian.

L2VN thông báo thu hồi vật phẩm lỗi 10h00 ngày 15/06/2020

 1. Tối 14/6 sự kiện Tấn Công Giran có phát sinh một số vật phẩm lỗi. Bên L2VN sẽ thua hồi và hoàn trả lại phần thưởng theo nội dung sau:
  • +6 Apocalypse Weapon Pack = Talisman Venir Stage 1
  • +7 Apocalypse Weapon Pack = Talisman Venir Stage 2
  • +8 Apocalypse Weapon Pack = Talisman Venir Stage 3
 2. Thu hồi số Crystal S
 • QuoanXinh Thu hồi 4374 Crystal S-grade
 • No1 Thu hồi 7000 Crystal S-grade
 • LightMoon Thu hồi 16000 Crystal S-grade
 • Ishubalanar Thu hồi 9950 Crystal S-grade
 • Moon123 Thu hồi 11722 Crystal S-grade (Nhận 11971 từ Xia)
 • Xia Thu hồi 7000 Crystal S-grade
 • DauXanh Thu hồi 66918 Crystal S-grade
 • Baochau Thu hồi 17796 Crystal S-grade (5000 từ Baotran)
 • Baotran Thu hồi 6000 Crystal S-grade
 • EsumMW Thu hồi 7777 Crystal S-grade
 • BsMW Thu hồi 13000 Crystal S-grade
 • LunMW Thu hồi 3153 Crystal S-grade
 • OcGiac Thu hồi 15000 Crystal S-grade
 • BabyBarbie Thu hồi 10430 Crystal S-grade

L2VN thông báo update dự kiến 5h00 ngày 10/06/2020

 1. Fix bug kỹ năng Insane Crusher của Class Hell Knight. 
  • Cancel buff aoe thành cancel buff một mục tiêu.
  • Cooldown skill cố định 10s.
 2. Điều chỉnh Camille up Lv90 thêm Soulshot khi damage.
 3. Điều chỉnh bỏ chế độ hòa bình ở thị trấn Giran.

L2VN thông báo update dự kiến 5h00 ngày 04/06/2020

 1. Fix Bug Stage 2 và Stage 3 Boss Freya chưa Lv90.
  • Đền bù Bug: Những Party tham gia Raid Freya từ 6h30 ngày 4/6 đến 6h ngày 11/6 sẽ nhận X2 danh sách drop.
  • Cách nhận: Chủ Channel chụp hình danh sách drop gửi về Fanpage.
 2. Điều chỉnh Seed Talisman:
  • Talisman Hellfre: Tăng P/M Def từ 20 lên 40.
  • Talisman Desire: Tăng P/M Def từ 40 lên 80.
  • Talisman Longing: Tăng P/M Def từ 60 lên 220.
  • Talisman Insanity: Tháo bỏ LUC/CHA +2.
 3. Fix bug kỹ năng Assault Rush quái ko di chuyển được khi trúng kỹ năng.
 4. Điều chỉnh Chant of Bison từ 5 phút lên 10 phút.
 5. Bổ sung điều chỉnh Frintezza khi chưa biến hình vẫn Lv85 thành Lv90.
 6. Fix lỗi hiển thị diễn giải kỹ năng Ultimate Defense Lv10.

L2VN thông báo update dự kiến 5h00 ngày 28/05/2020

 1. Máy chủ sẽ không cho nâng cấp Vũ khí S-grade Lv2 các S-grade Level tiếp theo.
 2. Fix Bug kỹ năng Brilliant Purge và Angel Touch xóa mất bất tử Áo Paagrio, Kỹ năng Crystal Form, Kỹ năng Celestial Shield.
 3. Fix Bug khi học Aura Templar không mất Combat Aura.
 4. Mở VIP 12.
 5. Mở Upgrade Frintezza Necklace Lv2.
 6. Điều chỉnh Dungeon - Boss Freya:
  • Freya Lv90 tăng sức mạnh
  • Đệ tử Lv88 
  • Thay thế items A/B-grade thành S-grade Lv2 Lv3. Tăng tỉ lệ rớt vật phẩm bao gồm cả Necklace.
  • Lv tham gia Lv86. Thành viên 27 - 200.
 7. Điều chỉnh Dungeon - Boss Frintezza:
  • Frintezza Lv90 tăng sức mạnh
  • Đệ tử Lv88 tăng sức mạnh
  • Tăng tỉ lệ rớt vật phẩm bao gồm cả Necklace.
  • Lv tham gia Lv86. Thành viên 27 - 200.
 8. Điều chỉnh Boss - Baium:
  • Baium Lv90 tăng sức mạnh.
  • Thiên thần Lv89 tăng sức mạnh.
  • Thay thế items B/A-grade thành S-grade Lv2. Riêng Giáp sẽ tăng đến S-grade Lv3 (Không rớt Vũ khí S-grade Lv3).

L2VN thông báo update dự kiến 5h00 ngày 24/04/2020

 1. Tăng giới hạn vào Dungeon Zaken/Freya/Frintezza lên 200 thành viên.
 2. Điều chỉnh kỹ năng Symbol Noise của Dance/Sing thành tăng HP và CP mỗi giây.
 3. Điều chỉnh tăng HP Cờ và Life Control trong công thành Gludio.
 4. Điều chỉnh cửa/tường thành và fix lỗi kỹ năng của Summon Cannon (Lỗi One Hit Tường và Cửa Thành).

L2VN thông báo update 5h00 ngày 12/04/2020

 1. Bổ sung thêm quái khu vực dưới cầu và bên kia cầu của Dragon Valley.
 2. Giảm -20% giá Ring Boss tại Alt+B - Shop Đặc Biệt từ 5h ngày 12/4 đến 5h ngày 17/4.
 3. Giảm -25% giá Trang bị tại Alt+B - Trang Bị từ 5h ngày 12/4 đến 5h ngày 17/4.
 4. Giảm HP Dark Rider tại Kartia Lv80+ ở Kurtiz.

L2VN thông báo update 5h00 ngày 7/04/2020

 1. Bổ sung Trang bị D/C-grade trong quà tân thủ cho nhân vật tạo sau 5h ngày 7/4.
 2. Điều chỉnh Buff Newbie 2nd có thêm Dance/Sing trong thời gian sự kiện.

L2VN thông báo update 5h00 ngày 25 và 26/02/2020

 1. Mở nâng cấp Jewelry Lv5 bằng Adena tại Merchant of Mammon.
 2. Mở Jewelry mới Red/Blue Cat Eye tại Cash Shop và Merchant of Mammon.
 3. Cash Shop cập nhật Red/Blue Cat Eye và Talisman Venir Stage 1.
 4. Bổ sung Guiding Tea Leave vào các Boss 8x mặt đất, Drop 2-3 Tea Leave.
 5. Mở nâng cấp Vũ khí S Vip Lv2 lên Lv3 tại Quản Lý VIP L2VN.
 6. Mở nâng cấp Vũ khí S Lv1 lên Lv2 (Dynasty) tại Kurtiz hoặc Alt+B > Trang bị.
 7. Mở bán Recipe/Lưỡi Dynasty qua shop Guiding Tea Leave.
 8. Mở Kartia Lv80 tại Kurtiz. Phần thưởng Talisman - Fragment Boss.
 9. Cập nhật Mốc VIP 11.

L2VN thông báo update 5h00 ngày 12/02/2020

 1. Cập nhật tăng Option các áo choàng Boss Zaken, Freya.
 2. Mở Upgrade Soul Accessory Boss tại Rafforty cảng Giran.
 3. Mở Phân rã Accessory Boss tại Rafforty cảng Giran.

L2VN thông báo update 5h00 ngày 12/02/2020

 1. Tắt NPC Super Giant Rat của Event Dưa Hấu May Mắn.
 2. Mở bán Trang bị Pet tại Lundy ở Cảng Giran.
 3. Hủy bán vật phẩm Charm.
 4. Rune XP 3h mỗi ngày tăng 100% EXP/SP dùng đến Lv84.
 5. Rune XP 1h từ Event tăng 100% EXP/SP dùng đến Lv84.
 6. Fix bug một số kỹ năng không dùng được Soulshot: Double Sonic Slash - Sonic Buster - Sonic Blaster - Force Burst - Force Blaster - Hurricance Assault.

L2VN thông báo update 5h00 ngày 05/02/2020

 1. Tắt Event Câu Cá x3.
 2. Tắt Event Chúc Mừng Năm Mới: Khi đánh quái sẽ nhận được 1 CON HEO QUAY, tác dụng trong 20 phút tăng 100% EXP/SP và Max HP 10%.
 3. Tắt Dungeon Castle và Fortress.
 4. Tắt Buff Melody ở Fortress.
 5. Fix bug kỹ năng Mysticrious Human Dye - Unbind: Không giải debuff được khi bị stun, fear, sleep ...
 6. Fix bug kỹ năng Mysterious Dark Elf Dye - Dispartion: Không giải debuff được khi bị stun, fear, sleep ...
 7. Fix bug kỹ năng Rush Impact của Titan, Grand Khavatari, Dreadnought vv không gây sát thương đến mục tiêu.

L2VN thông báo update 5h00 ngày 21/01/2020

 1. Sự kiện: Câu Cá Mùa Tết, x3 EXP/SP từ 5h ngày 21/01 đến 31/01.

L2VN thông báo update 5h00 ngày 08/01/2020

 1. Cập nhật đá thuộc tính vào các quái Lò Rèn.
 2. Cập nhật đá thuộc tính tại Shop Kurtiz.
 3. Cập nhật đá thuộc tính tại Cash Shop Enchant.

L2VN thông báo update 5h00 ngày 08/01/2020

 1. Điều chỉnh Boss Freya:
  • Giảm Power skill của Freya Stage, L2VN sẽ theo dõi thêm.
  • Bổ sung phần thưởng Giáp S vào Droplist.
  • Bỏ phần thưởng Boss Glacier trong Freya Stage 2.
 2. Nâng Level Boss Zaken lên Lv82, giữ nguyên các thông số. Giúp đảm bảo tỉ lệ drop vật phẩm theo Level của máy chủ Max Lv84.
 3. Điều chỉnh về Dance/Sing:
  • Giữ Dance/Sing không bị mất khi thoát game.
  • Giữ Dance/Sing chết không bị mất.
 4. Mở nhiệm vụ Wolf Pet tại Lundy ở Gludio.
 5. Cập nhật một số Boss Lv8x
  • Ember tại Lò Rèn
  • Anais tại Valley of Saint
  • Queen Shyeed tại Swamp of Sream
  • Gordon tại Goddard
  • Ketra Hero Hekaton tại Ketra Orc Outpost
  • Camille tại Aden Castle
 6. Kết thúc Event Phước Lành Giáng Sinh từ 5h 20/12 đến 3/1.
 7. Kết thúc Event Câu Cá Giải Trí x2 EXP/SP từ 5h 20/12 đến 3/1.
 8. Kết thúc Event Giảm giá Cash Shop.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 31/12/2019

 1. Tăng x2 EXP/SP quái Knight Solider ở Silent Valley, nâng lên Lv81, giữ nguyên thông số sức mạnh.
 2. Nâng level quái Lv73 Lv74 thành Lv75 tại Silent Valley.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 27/12/2019

 1. Điều chỉnh kỷ năng Tree of Life: Bỏ hồi CP, giảm Power Heal HP.
 2. Bổ sung kỹ năng Blessing of Sagittarius cho class Phantom Ranger và Arbalester. Kỹ năng này có sẵn ở Hawkeye và Silver Ranger.
 3. Giảm giá đóng Hộp Jewel Lv3 từ 30,000,000 Adena còn 20,000,000 Adena.
 4. Giảm giá đóng Hộp Jewel Lv4 từ 150,000,000 Adena còn 100,000,000 Adena.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 25/12/2019

 1. Thay đổi Buff hỗ trợ Newbie khi tạo nhân vật: Buff 1st thành Buff 2nd.
 2. Bổ sung thêm Spirit Berserker và Prophecy of Fire vào Buff 2nd.
 3. Mở Boss Freya cần 27 thành viên Lv78+. Drop Destruction Scroll: Enchant, Cloak, Necklace of Freya.
 4. Mở Upgrade Vũ khí Top A lên S bằng Coin tại Alt+B > Trang bị hoặc bằng Nguyên liệu tại Kurtiz.
 5. Remove Augment miễn phí từ 25/12 đến 2/1.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 20/12/2019

 1. Mở Max Party = 11. Phần này có liên quan đến Dungeon, phía L2VN sẽ theo dõi thêm.
 2. Event Câu Cá Giải Trí x2 EXP/SP từ 5h 20/12 đến 3/1.
 3. Event Phước Lành Giáng Sinh từ 5h 20/12 đến 3/1.
  • Khi đánh Quái sẽ nhận được Buff Santa tăng 100% SP.
 4. Tăng EXP quái Ketra thêm 20,000, tăng Rate rớt items.
 5. Điều chỉnh Aura Aggression cooldown time = 15s.
 6. Điều chỉnh Pa'agrio Power bất tử sẽ không bị mất cho đồng nhất với skill các class.
 7. Mở Jewelry Cat Eye (Kháng Phản Damage: Giảm sát thương gây ra do phản damage).

L2VN thông báo update 05h00 ngày 19/12/2019

 1. Bổ sung Cloak of Zaken, Destruction Scroll: Enchant A vào Zaken và nâng Level Zaken lên Lv80.
 2. Cập nhật kỹ năng mới cho các class.
 3. Các kỹ năng bất tử của các class sẽ không bị mất khi hành động.
 4. Dance/Song tăng thời gian thành 20 phút.
 5. Debuff Silence, Curse of Doom, Root, Sleep sẽ giảm thời gian Debuff còn 15s.

L2VN thông báo update 12h00 ngày 14/12/2019

 1. Điều chỉnh kỹ năng Servitor Recharge không buff cho Pet Lv80 được.
 2. Điều chỉnh tăng SP câu cá cho nhân vật Lv79-Lv84.
 3. Cập nhật Shop đổi Vũ khí S VIP tại Quản Lý VIP L2VN.
 4. Cập nhật Shop nâng cấp Vũ khí Best A lên S VIP tại Quản Lý VIP L2VN.
 5. Cập nhật Shop nâng cấp Vũ khí Mid-A thường lên Best A thường = Coin tại Alt+B> Trang Bị.
 6. Cập nhật Shop nâng cấp Vũ khí Mid-A Masterwork lên Best A Masterwork = Coin tại Alt+B> Trang Bị.
 7. Cập nhật Shop nâng cấp Vũ khí Mid-A thường lên Best A thường = Nguyên liệu Lv3 tại Krutiz.

L2VN thông báo update 12h00 ngày 10/12/2019

 1. Rune EXP/SP 1h, 3h và 1 Day chỉ dùng được đến Lv78.
 2. Tắt Event Attendance Check sẽ mở lại sau.
 3. Mở Map Forge of the God Lv8x. L2VN sẽ theo dõi và có thể chỉnh sửa cho phù hợp thực trạng máy chủ.
 4. Mở giới hạn Level Main/Sub = Lv84. Mở kỹ năng Lv84.
 5. Mở tính năng Seed Talisman trong ngày. Nguyên liệu nâng cấp mua tại Merchant of Mammon.
 6. Mở Augment Hair Acessory trong ngày.
 7. Mở Brooch 6 Slot trong ngày.
 8. Cập nhật một số vật phẩm tại Shop Merchant Of Mammon.
 9. Cash Shop
  • Mở bán Jewelry Lv5
  • Mở bán Kaliel (Vật phẩm update Seed Talisman)
 10. Tăng tỉ lệ Enchant Armor = tỉ lệ Enchant Weapon = 60% áp dụng từ +4 trở lên.
 11. Tăng EXP/SP của Vital Stone, P.Def của Diamond, M.Def của Pearl và Stats của Emerald.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 5/12/2019

 1. Thêm kỹ năng Build Advanced Headquater vào phần học kỹ năng Clan của Clan Lv9.
 2. Điều chỉnh Bug không thu được thuế của thành Aden. Hiện L2VN đang để thuế 5% vì niệm Light cho NPC của tất cả 9 thị trấn và đang theo dõi thêm.
 3. Thay đổi Option skill Ability of Life còn Max 1000 CP và 5% PvP Damage.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 22/11/2019

 1. Điều chỉnh kỹ năng Pa'agrio Fist hồi phục và tăng 2% Max CP thành 800.
 2. Bug không thu được thuế của thành Aden. Trong thời gian đợi fix bug, L2VN sẽ phát cho clan chủ thành 50,000,000 Adena mỗi tuần giữ thành.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 06/11/2019

 1. Giảm giá Cash Shop một số mặt hàng.
 2. Cập nhật Trang bị A-grade.
 3. Mở Max Enchant Weapon = +16, Enchant Armor = +10
 4. Bỏ kỹ năng Vanguard của Class Tank: Hiện nhiều bạn hay học kỹ năng khi đang trạng thái Vanguard dẫn đến mất kỹ năng khi về Main Class.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 02/11/2019

 1. Mở nhiệm vụ Daily Lv75+ tại Elisa ở Aden và đánh quái vật tại Silent Valley.
 2. Event Cuối Tuần: Câu cá tăng x3 EXP/SP từ 5h 2/11 đến 5h ngày 5/11.
 3. Bổ sung một số quái macro chỉ rớt Adena:
  • Lv60 ở Cemetery
  • Lv65 ở Seal of Shilen (Đánh ra nhiệm vụ Daily của 60-69)
  • Lv70 ở Hot Spring (Đánh ra nhiệm vụ Daily của Lv70+) 

L2VN thông báo update 11h00 ngày 31/10/2019

 1. Mở Map Silent Valley (Aden > Silent Valley): EXP/SP cao, rớt toàn bộ nguyên liệu phụ, trang bị A-grade.
 2. Mở Dungeon Zaken Lv76+ (Party 18-36 member)
 3. Mở Baium Lv78+ 
 4. Mở thêm Boss mặt đất Lv75+.
 5. Mở Shop sử dụng A-grade Coin lúc 15h.
 6. Fix Bug xóa quái xuất hiện ở map chưa mở Forge of the God.
 7. Fix Bug những nhân vật Lv40+ sẽ bị kick khỏi clan học viện. Các clan sẽ bị hình phạt sau 4h để mời lại thành viên.
 8. Cập nhật một số quái mới ở Cemetery, Seal of Shilen, Hot Spring có thể đánh rai nhiệm vụ Daily.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 30/10/2019

 1. Tăng quyền lợi Premium Account: 20% lên 50% (Drop, Spoil, EXP/SP từ x1.2 lên x1.5, Số lượng Drop Adena từ x1.2 lên x1.5)
 2. Tăng quyền lợi VIP:
  • VIP 1: EXP/SP +10%
  • VIP 2: EXP/SP +15%
  • VIP 3: EXP/SP +20%
  • VIP 4: EXP/SP +30%
  • VIP 5: EXP/SP +45%
  • VIP 6: EXP/SP +70%
  • VIP 7: EXP/SP +100%
 3. Bổ sung các công thức Giáp Dark Crystal/Tallum vào danh sách Spoil tại map Hot Spring.
 4. A-grade Coin được bổ sung vào các map Lv7x: Silent Valley - Hot Spring - Ketra Orc - Wall of Agos. Shrine of Loyalty sẽ được bổ sung vào ngày 31/10. A-grade Coin dùng để đổi Công Thức và Nguyên liệu chế trang bị A-grade tại Kurtiz thị trấn Aden.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 25/10/2019

 1. Thay đổi Rune XP 50% thành 100% mừng Halloween tại Điểm Danh (Alt+X > Attendance Check).
 2. Fix bug rớt Nectar dưới Lv40.
 3. Điều chỉnh Tăng lượng Crystal khi phân rã Vũ khí / Trang bị B-grade, A-grade. Ngoài Dual Samurai thì các Dual B khác ghép từ vũ khí C sẽ không được tăng lượng Crystal khi phân rã.
 4. Fix bug tọa độ vào Istina.

L2VN thông báo update 10h00 ngày 23/10/2019

 1. Mở Boss Istina Lv60-Lv69 (Yêu cầu 9 thành viên): Drop Lucky Enchant Stone C/B-grade, trang bị, vũ khí B-grade, Enchant B/A-grade, Soul Crystal Stage 1-3.
 2. Mở Boss Istina Lv70 (Yêu cầu 14 thành viên trở lên): Drop Lucky Enchant Stone A/B-grade, trang bị, vũ khí B/A-grade, Enchant B/A-grade, Soul Crystal Stage 1-3.
 3. Mở nhiệm vụ SubClass Lv76+ tại Raina ở Talking Island.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 19/10/2019

 1. Bổ sung và điều chỉnh Spoil list các map:
  • Chân Tháp Ngà (Ivory Tower Crater)
  • Doanh Trại Orc (Orc Barrack)
  • Nghĩa Trang (Cemetery)
  • Rừng Quỷ (Evil Forest)
  • Outlaw Forest
  • Đầm Lầy Gào Thét (Swamp of Scream) thay đổi Thind các loại nguyên liệu phụ khác.
  • Hot Spring (Suối Nước Nóng) bổ sung các loại nguyên liệu phụ khác và Recipd: Tay/Chân/Nón Dark Crystal.
 2. Thêm Recipe: Doom Plate Armor 60% vào Droplist tại map Valley of Saint.
 3. Thêm Recipe: Bow of Peril 60% vào Droplist tại map Valley of Saint.
 4. Thêm Recipe: Damacus Sword 60% vào Droplist tại map Valley of Saint.
 5. Thêm Recipe: Blue Wolf Helmet 60% vào Droplist tại Seal of Shilen.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 18/10/2019

 1. Điều chỉnh kỹ năng Lv79 ở các Class 3rd sẽ được học ở Lv78. Máy chủ hiện Max Level 78, skill lv79 rất quan trọng với các class.
 2. Fix bug kỹ năng Servitor Empowerment không tự target Servitor để Buff.
 3. Điều chỉnh cho Lv67 nhận được nhiệm vụ Kartia Lv60-Lv67.
 4. Điều chỉnh EXP nhiệm vụ Daily Lv60-Lv69 và Daily Lv70+.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 15/10/2019

 1. Mở Hầm Ngục Lv40-Lv49 gặp Lucas làng Dion. Yêu cầu Party 5-9 thành viên. Phần thưởng EXP/SP và Items rớt từ Boss cao.
 2. Mở Hầm Ngục Lv40-Lv49 gặp Mouen làng Oren. Yêu cầu Party 5-9 thành viên. Phần thưởng EXP/SP và Items rớt từ Boss cao.
 3. Tăng Regend HP và MP của kỹ năng Clan Advent (Skill khi chủ Clan Lv5 trở lên Online) từ +5 thành +15.
 4. Điều chỉnh Tăng EXP map 7x Shrine of loyalty.
 5. Mở Tính năng câu cá tại cảng Giran. Phần thưởng: EXP/SP, Cá và Shop đổi thưởng.
 6. Mở nhiệm vụ Daily Lv60-Lv69 tại Talien ở Aden. Phần thưởng: EXP/SP cao, Recipe: Trang sức  Adamantite/Black Ore/Avadon Shield/Doom Shield, Rương Bạc.
 7. Mở nhiệm vụ Daily Lv70+ tại Jeremy ở Hot Spring. Phần thưởng: EXP/SP cao, Recipe: Trang sức Phoenix /Majestic/Dark Crystal Shield/Nightmare Shield, Rương Vàng.
 8. Fixed kỹ năng Cancellation SPS và Sorcerer bị bug chỉ tháo 1 Buff.
 9. Điều chỉnh thời gian Buff của các kỹ năng Hawkeye, Dead Eye, Rapid Fire lên 10 phút.
 10. Điều chỉnh Kartia Lv60-Lv66 thành Lv60-Lv67. Áp dụng Ngày 16/10/2019.
 11. Điều chỉnh lại điểm Karma khi PK. Áp dụng ngày 16/10/2019.
 12. Fixed Bug quái Valley Buffalo Lv72, Valley Grendel Lv73 thông số ATK và DEF không có, thiếu Drop nguyên liệu. Áp dụng ngày 16/10/2019.
 13. Mở giới hạn Enchant Weapon = +12, Enchant Armor = +9. Áp dụng ngày 16/10/2019.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 12/10/2019

Sự kiện:

 • Nhận Rune Exp 50%:
  • Thời gian: 5h ngày 12/10 đến 5h 19/10
  • Nội dung: Đăng nhập 30 phút nhận Rune EXP +50% Pack 5h với tài khoản thường, tài khoản PA có thể nhận quà ngay.
  • Bấm Alt+X > Attendance Check để nhận quà.

 

 • Tăng 50% Drop/Spoil vật phẩm từ quái
  • Thời gian: 5h ngày 12/10 đến 5h 15/10
  • Nội dung: Tăng 50% tỉ lệ Drop/Spoil vật phẩm từ Quái.
  • Chú ý: Không áp dụng với Adena và Boss.

 • Giảm giá Cash shop - Ngày Vàng Mua Sắm
  • Thời gian: 5h ngày 12/10 đến 5h ngày 15/10
  • Nội dung: Giảm giá một số mặt hàng tại Cash Shop. Đặc biệt Shop Enchant và Vũ khí.

Điều chỉnh: Nhằm hỗ trợ cho người chơi trong vấn đề lên cấp cũng như gắn kết cộng đồng, L2VN sẽ có một số điều chỉnh giúp người chơi dễ dàng trải nghiệm game hơn.

 • Điều chỉnh giới hạn Level nhận EXP trong Party từ 6 Level lên 9 Level. Cách 10 Level sẽ không có EXP/SP.
 • Điều chỉnh Custom Skill cho các Class sau:
  • Prophet: Bổ sung thêm skill Vampiric Rage của Shilien Elder.
  • Elder: Bổ sung thêm skill Empower của Shilien Elder..
  • Shilien Elder: Bổ sung thêm skill Haste của Prophet.
 • Fix bug chỉ số Stats vượt 60.

 

L2VN thông báo update 05h00 ngày 10/10/2019

 1. Mở nhiệm vụ chuyển class 3rd.
 2. Mở Mê Cung Kartia Lv75+.
 3. Fix lỗi kỹ năng Prophet Lv44 không học được Acumen.
 4. Thêm Bracelet vào phần thưởng nhiệm vụ Adventure Quest.
 5. Điều chỉnh Option Ring of Queen Ant, Ring of Core, Earring of Orfen.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 08/10/2019

 1. Fix lỗi Compound Jewel.
 2. Fix lỗi Compound Soul Crystal.
 3. Mở Map Ketra Orc Outpost Lv76-Lv80.
 4. Cập nhật một số Boss 7x ở Seal of Shilen.
 5. Fix Bug Summon Merchant của Warsmith không mua vật phẩm được.
 6. Fix Bug Buff của Mèo/Ngựa thành 10 phút.
 7. Mở tạo nhánh Clan Royal (Ngày 7/10).

L2VN thông báo update 10h00 ngày 04/10/2019

 1. Sự kiện "Adeventure Quest":

​- Thời gian: Từ 10h ngày 4/10 đến 10h ngày 14/10.

- Phần thưởng: Talisman All Stats (Khóa): Tăng STR/DEX/CON/INT/WIT/MEN +1.

 1. Cập nhật tính năng Brooch - Jewel.
 2. Cập nhật Cash Shop Trang bị B-grade.
 3. Cập nhật Option Armor Enchant Set +6 đến +10. Áp dụng từ C-grade trở lên.
 4. Cập nhật Shop Enchant Scroll: D/C-grade bằng Crystal và Adena tại Merchant of Mammon.
 5. Cập nhật đổi Aria Life Stone tại Merchant of Mammon.
 6. Update Drop Enchant C-grade map 6x Seal of Shilen.
 7. Update Drop Enchant B-grade map 7x Hot Springs.
 8. Event Fanpage nhận Code NEWB.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 03/10/2019

 1. Fix lỗi change class 2nd không thoát nhánh Academy.
 2. Fix lỗi kỹ năng Rage - War Cry - Guts - Frenzy.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 01/10/2019

 1. Điều chỉnh giảm phòng thủ, giảm sát thương tất cả quái vật.
 2. Bổ sung EXP một số khu vực Cemetery, Seal of Shilen, Swamp of Scream, Forest of the Dead, Valley Saints bằng mặt bằng chung.
 3. Điều chỉnh Death Penalty khi chết sẽ giảm 1% EXP theo level hiện có. Khi Red nick chết sẽ giảm 10% EXP theo level hiện có.
 4. Fix bug kỹ năng Soul Barrier 10s thành 30s.

L2VN thông báo update 05h00 ngày 27/09/2019

 1. Điều chỉnh tăng EXP một số quái Map Ruin of Despair theo mặt bằng chung 3x.
 2. Bỏ hiệu ứng bầy đàn một số quái ở khu vực: Orc Barrack, Wasteland, Alligator Island, Ant Nest.
 3. Bỏ một số quái active ở một số khu vực: Orc Barrack, Wasteland, Alligator Island, Ant Nest.
 4. Giảm giá SS/BSS Nograde ở Shop NPC.
 5. Bỏ giới hạn Level sử dụng của Buff Newbie.
 6. Cập nhật tính năng Power Shirt tại Merchant of Mammon.
 7. Cập nhật Boss Lv65.

L2VN thông báo update 14h00 ngày 25/09/2019

 1. Điều chỉnh lỗi Stats tăng thông số ít. Sau điều chỉnh các chỉ số của nhân vật ở Alt+T sẽ cao hơn do kích hoạt các chỉ số Stats. Đồng thời các Stats này cũng ảnh hưởng đến quái vật và Boss chúng cũng tăng một phần sức mạnh.
 2. Bổ sung NPC nâng cấp nguyên liệu phụ tại NPC Plani ở Giran Town.
 3. Bổ sung vật phẩm Cash Shop C-grade, Rune SP (Ko có Rune EXP).
 4. Mở Offline Shop Lv40, thuế treo bán 1% (Chỉ áp dụng Offline Shop). Sau khi treo shop dùng Command .offline tại khung chat để kick hoạt.
 5. Fixed Bug không tạo Channel được khi có Skill Clan Imperium hoặc có vật phẩm Stragedy Guild.
 6. Fixed lỗi Buff Nobless bị mất khi relog.

 

L2VN thông báo update 5h00 ngày 24/09/2019

 1. Fixed lỗi Buff MP cho nhân vật vượt quá 7 Level.
 2. Điều chỉnh tính năng Clan:
 • Giảm giá Adena nâng cấp Clan Lv4 - Lv5.
 • Nâng cấp Clan Lv5-Lv6-Lv7-Lv8 sẽ cần Adena / Clan Point / Thành viên Clan
 • Tăng Slot Main Clan với các Clan Lv5 trở lên.
 • Đóng tạo nhánh Knight.

 

L2VN TEAM,