[High Five] Sự Kiện Bí Ngô

CLASSIC
22/10/2019|Tin tức

Thân chào các bạn,

L2VN thân gửi đến các bạn Sự kiện - Bí Ngô.

Thời gian sự kiện: 10h 23/10 - 3/11

Thời gian xuất hiện Puss the Cat: 10h 25/10 - 6/11

Thời gian Nectar và Large Seed Squash bị xóa khỏi máy chủ: 9/11

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các bạn đánh quái Lv40+ sẽ nhận được Nectar.

Hướng dẫn tham gia sự kiện: 
 

Bước 1: Săn quái vật ở vùng đất Aden gần Level của bạn và hơn Level 40 sẽ nhận được Nectar.

Bước 2: Gặp Puss The Cat đổi Nectar thành Seed Quash, Nhạc Cụ hoặc các vật phẩm thời trang khác.

Bước 3: Giao hạt Bí, dùng Nectar tưới chúng 5 Lần

Bước 4: Rũ các bạn khác cùng tham gia đập bí. Bắt buộc dùng Nhạc Cụ để đập.

 

Có 3 loại Bí sẽ ra quà khác nhau:

 • Bí Hư: Tưới thành công ít hơn 3 lần.
 • Bí Tốt: Tưới thành công 4 lần.
 • Bí Siêu Tốt: Tưới thành công 5 lần.

Phần thưởng:

Bí Hư:

 • Enchant Armor/Weapon D/C-grade.
 • Vũ khí Best D-grade.
 • Trang bị B-grade.
 • Một số vật phẩm khác.

Bí Tốt:

 • Ring of Queen Ant/Ring of Core/Earring of Orfen
 • Enchant Armor/Weapon C/B-grade
 • Vũ khí Best C, Vũ khí B-grade.
 • Trang bị B-grade.
 • Một số vật phẩm khác.

Bí Siêu Tốt:

 • Ring of Queen Ant/Ring of Core/Earring of Orfen
 • Enchant Armor/Weapon C/B-grade
 • Vũ khí B/A-grade.
 • Trang bị B/A-grade.
 • Một số vật phẩm khác.

 

Xem tất cả