12-05-2020
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

Thân chào các bạn,

Sau nhiều tháng đồng hành cùng L2VN cũng đã đến lúc chúng ta tiếp cận những điều mới lạ trong đợt Update Giai Đoạn 4 Lv90 này.

Thông báo: Máy chủ sẽ Bảo Trì lúc 10h-12h ngày 15/5.

L2VN sẽ theo dõi thường xuyên những thông tin trong đợt Update Giai Đoạn 4 này và có thể điều chỉnh lại những phần không phù hợp.

A/ Thay đổi chung:

 1. Tất cả các Rune EXP/SP sẽ không tác dụng ở Level 85+.
 2. Vũ khí Crossbow từ Grade S trở lên sẽ có P.Atk = 80% so với P.Atk của Bow cùng cấp.
 3. Nâng Level, Sức Mạnh và tăng phần thưởng các Boss: Zaken - Baium - Frintezza - Freya. (Chưa cập nhật)
 4. Thay đổi hình dáng các Dual Sword, Dual Dagger từ Dynasty trở lên thành 2 vũ khí giống nhau.

B/ Update mới:

1/ Mở giới hạn Level Lv90 - Kỹ năng đến Lv90

 • Kỹ năng tham khảo bên dưới.

2/ Mở Map mới Fairy Settlement.

 • Khu vực quái Lv88+. Kháng Giáo 30%-50%, Kháng Bow/Nỏ 30%.
 • Drop Adena, Giáp Moirai Lv3, Vũ Khí Icarus Lv3
 • Khu vực có Boss Lv90, lại gần sẽ tím nick.

3/ Dungeon mới:

Tiat

I/ Seed of Destruction (Dự kiến):

 • Yêu cầu 36 thành viên Lv87+
 • Reset vào ngày 1,10,20 của tháng.
 • Boss Tiat: Drop Giáp Moirai Lv3, Vũ Khí Icarus Lv3, Accessory Boss Box (Mở ra ngẫu nhiên được Queen Ant hoặc Core hoặc Orfen). Tỉ lệ thấp rớt Vũ khí Vesper Lv4, Giáp Vesper Lv4.

Octavis

II/ Orbis Templar (Dự kiến):

 • Yêu cầu 36 thành viên Lv87+
 • Reset vào ngày 1,10,20 của tháng.
 • Boss Octavis: Drop Giáp Moirai Lv3, Vũ Khí Icarus Lv3, Accessory Boss Box (Mở ra ngẫu nhiên được Queen Ant hoặc Core hoặc Orfen). Tỉ lệ thấp rớt Vũ khí Vesper Lv4, Giáp Vesper Lv4.

4/ Tính năng mới:

- Belt và các loại Talisman mới. Chi tiết Ad cập nhật sau.

 

Nhóm Class:

Nhóm Knight: Phoenix Knight - Hell Knight - Eva Templar - Shillien Templar

Nhóm Warrior: Duelist - Dreadnough - Grand Khavatari - Titan - Maestro - Doombringer.

Nhóm Othell: Adventure - Wind Rider - Ghost Hunter - Fortune Seeker.

Nhóm Archer: Sagittarius - Moonlight Sentinel - Ghost Sentinel - Trickster.

Nhóm Wizard: Archmage - Soultaker - Mystic Muse - Storm Screamer - Soul Hound.

Nhóm Summoner: Arcana Lord - Elemental Master - Spectral Master.

Nhóm Healer: Cardinal - Eva Saint - Shillien Saint.

Nhóm Enchanter: Hierophant - Spetral Dancer - Sword Muse - Dominator - Doomcryer.

 

Class Kỹ Năng Icon Diễn giải Type
Nhóm Knight Ultimate Defense
Next Level
Tăng thêm P.Def và M.Def và Giảm Speed sẽ giảm dần theo Level Skill.  Active
Vengeance
Next Level
Tăng thêm P.Def và M.Def và Giảm Speed sẽ giảm dần theo Level Skill.  Active
Ignore Death Trong 10s không thể giảm HP dưới 1. Active
Superior HP Boost Tăng Max HP theo cấp Passive
Party Rescue Trong 15s chịu sát thương giúp party 90%. Cả Party nhận sát thương tối đa nhận vào là 50 HP. Active
Summon Lion Triệu hồi Lion cùng chiến đấu. (Kỹ năng dự kiến chưa chính thức) Active
Nhóm Warrior Momentum Charge Giảm HP bản thân mỗi giây và tăng Momentum. Bật/Tắt
Mega Strike Tấn công đơn mục tiêu với XXX Power thêm vào P.Atk. Tăng 30% Damage khi Momentum Lv3. Active
Superior HP Warrior Tăng Max HP/CP theo cấp. Passive
Duelist Superior Dual Sword Mastery Tăng P.Atk +709/825/982/1190 và P.Atk 2%/3%/4%/5% khi dùng Dual Sword. Passive
Dreadnought Superior Polearm Mastery Tăng P.Atk +583/678/807/978 và P.Atk 2%/3%/4%/5% khi dùng Polearm. Passive
Grand Khavatari Superior Fist Weapon Mastery Tăng P.Atk +709/825/982/1190 và P.Atk 2%/3%/4%/5% khi dùng Fist. Passive
Titan Superior Two-handed Weapon Mastery Tăng P.Atk +709/825/982/1190 và P.Atk 2%/3%/4%/5% khi dùng Big Sword hoặc Big Blunt. Passive
DoomBringer Superior Two-handed Weapon Mastery Tăng P.Atk +709/825/982/1190 và P.Atk 2%/3%/4%/5% khi dùng Ancient Sword. Passive
Maestro Superior Blunt Weapon Mastery Tăng P.Atk +21%, P.Atk +100/200/300/400/500 P Critical Rate +60. Passive
Nhóm Othell Dual Blow Next Level Sát thương XXX Power thêm vào P.Atk. Active
Maximum Critical Critical Damage +609.
Bên hông Critical Rate +30% và Critical Damage +40%.
Sau lưng Critical Rate +60% và Critical Damage +70%.
Passive
Clone Attack Phân thân thuật tạo ra 1/2/3 phân thân. Active
Angel Of Death Power Skill +10%/15%, Chính xác +6/+8, Block 1/3 Debuff. Active
Silent Step Tăng 20% Speed và giảm 20% P.Def, đi nhẹ nhàng quái không phát hiện. Bật/Tắt
Nhóm Archer Mind Eye Trong 1 phút tăng 25/50/75/100 P. Critical Rate và 70/90/110/130 Critical Damage.  Active
Flash Làm kẻ thù không mục tiêu được bạn trong 5s và tăng Speed Active
Dead Eye Stance Trong 30 phút, tăng P.Atk/Power Skill theo cấp. Active
Rapid Fire Stance Trong 30 phút, tăng P.Atk/Giảm P Skill Cooldown theo cấp. Active
Sniper Stance Trong 30 phút, tăng P.Atk/Atk Spd theo cấp. Active
Nhóm Wizard Elemental Crash Gây sát thương phép với 179-211 Power. Effect kèm theo các Stand: Fire - Thiêu đốt,Fear, Water - Slow, đóng băng, Wind - Knock Back, Earth - Hold, Holy - Stun, Dark giảm M.Def. Active
Crystal Form Tháo Debuff và bất tử 10s. Active
Magical Charge Gây sát thương lan và nhảy về phía trước, tháo target mục tiêu. Active
Archmage Fire/Water/Wind/Earth
Stance
Fire Stance: M.Atk +20%, Fire Defense +100.
Water Stance: Cooldown skill -10%, Water Defense +100.
Wind Stance: M. Critical Damage +10%, Wind Defense +100.
Earth Stance: P.Def +796, Earth Defense +100.
Dark Stance: Magic Power Skill +10%, Dark Defense +100.
Holy Stance: PvP/PvE Defense +10%, Holy Defense +100.
Bật/Tắt
Soultaker Earth/Dark Stance
Mystic Muse Water/Holy Stance
Storm Screamer Dark/Wind Stance
Soul Hound Fire/Dark Stance
Nhóm Summoner Mark of Weakness
Next Level
Gây sát thương magic với 70/75/80/85/90 Power.
Có tỉ lệ debuff giảm P/M.Def mục tiêu trong 10s.
Active
Mark of Plague
Next Level

Gây sát thương magic với 50/55/60/65/70/75/80/85/90 Power.
Giảm lượng HP nhận vào của kẻ thù 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 0.70.

Active
Servitor Barrier Tăng cấp bất tử đệ tử khi đánh không bị mất. Active
Arcana Lord Feline King Next Level Thêm Level Pet và các thông số tăng theo. Active
Servitor Haste Tăng Atk Spd 10%-20%, Atk từ 5%-10%, Max HP từ 5%-15%, Chính xác từ 2-6. Active
Elemental Master Magnus Next Level Thêm Level Pet và các thông số tăng theo. Active
Servitor Death Whisper P Critical Damage từ 10%-20%, P.Atk từ 5%-10%, Max HP từ 5%-15%, Chính xác từ 2-6. Active
Spectral Master Spectral Lord Thêm Level Pet và các thông số tăng theo. Active
Servitor Might Tăng P.Atk từ 10%-30%, Max HP từ 5%-15%, Chính xác từ 2-6. Active
Nhóm Healer Smmon Tree of Life Triệu hồi thần thụ giúp giải debuff và hồi HP cho nhóm. Tăng thêm Effect ở các level tiếp theo. Active
Giant Favor Tăng thêm P.Def và M.Def ở các level tiếp theo. Cooldown 10 phút. Active
Superior HP Boost Tăng Max HP theo cấp. Passive
Celestial Shield Bất tử đồng minh 10s. Cooldown skill giảm dần theo Level Skill. Active
Celestial Party Protection Bất tử Party trong 10s. Cooldown skill giảm dần theo Level Skill. Active
Brilliant Purge Giải Debuff và miễn nhiễm debuff cho thành viên nhóm trong 7s.  
Cardinal Divinity of Einhasad  Giảm M.Skill MP tiêu hao và tăng 100% Critical khi sử dụng kỹ năng "Greater Battle Heal", "Major Heal" và "Major Group Heal" Active
Eva Saint Tree of Sephiroth Triệu hồi thần thụ giúp giải debuff và hồi HP cho nhóm trong 30s. Thần thụ bất tử. Active
Shillien Saint Rebirth Hồi phục CP/HP/MP Party tăng dần theo level skill. Cooldown 10 phút. Active
Nhóm Enchanter Angel Touch Buff miễn nhiễm debuff 5/7/9/11/13/15 giây cho 1 thành viên nhóm. Active
Death Strike Gây sát thương đơn mục tiêu. Active
Assault Rush Lướt tới mục tiêu Range 600. Active
Superion MP Boost Tăng Max MP theo cấp. Passive
Dominator Paagrio Fist Tăng thêm lượng CP hồi mục và Max CP. Active
Dancer Crippling Dance Tăng P.Atk và P. Power Skill +15% trong 30s cho nhóm. Active
Singer Song of Wisdom Tăng M.Atk và Magic Power skill +15% trong 30s cho nhóm. Active
Doomcryer
Hierophant
Chant of Bison Tăng P/M.Atk +10%, P/M Chính xác +4 trong 10 phút. Active

 

L2VN TEAM,

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf