Thân chào các bạn,

Queen Ant: Nữ hoàng của loài kiến cư ngụ tại hoang mạc phía Nam Gludio. Truyền thuyết kể rằng Beleth, pháp sư quyền năng nhất tháp ngà, người đã nghiên cứu những ma thuật của người khổng lồ, đã biến cả vùng đất phía Nam Gludio thành 1 nơi hoang tàn, nguyền rủa mọi loài sinh vật tại đây trong đó có Queen Ant. Đồng thời biến nơi này của trở thành cửa ngõ để đi đến HellBound, nơi Beleth đã chạy trốn khỏi sự truy đuổi của các pháp sư tháp Ngà. Queen Ant trú ngụ tại trung tâm của tổ kiến, trách nhiệm của nó là bảo vệ các lava và trứng, bất cứ ai tấn cống đến chúng đều bị Queen Ant tiêu diệt.

L2VN thông báo mở Dungeon Queen Ant.

Option Level 1: MP +9, Poison Resistance/ Atk. Rate +10%, P./ M. Accuracy +1, P./ M. Atk. +4%. The effect doesn't stack if two identical rings are worn. Cannot be enchanted.

Option Level 2: MP +15, Poison Resistance and Atk. Rate +15%, P. /M. Accuracy +2, P. /M. Atk. +6%. The effect doesn't stack if two identical rings are worn. Cannot be enchanted.

Option Level 3: MP +21, Poison Resistance and Atk. Rate +20%, P./ M. Accuracy +3, P./ M. Atk. +7%, P. Critical Damage +10%, M. Critical Damage +5%. The effect doesn't stack if two identical rings are worn. Cannot be enchanted.

Thời gian: 10h ngày 11/09

Nội Dung: Mở Dungeon Queen Ant. Queen Ant Level 80+. Gặp Queen Ant tại Gludio để vào Dungeon. Thời gian giới hạn hoàn thành Dungeon = 180 phút.

Phần thưởng khi giết thành công Queen Ant:

  • Queen Ant Ring tỉ lệ 33%. 
  • Drop trang bị/vũ khí Best B-grade.
  • Enchant B-grade

Lưu ý:

  • Dungeon Queen Ant yêu cầu 27 thành viên channel có Level 76+
  • Thời gian reset vào lại lúc 6h30 ngày 1/11/21 của Tháng.
  • Giết Queen Ant Level 80 thành công là hoàn thành Dungeon. Sau khi đánh xong các bạn nhớ relog nhân vật để thoát khỏi Dungeon.
  • Thất bại sẽ phải đợi lần reset thời gian tiếp theo.

 

L2VN TEAM,