26-06-2021
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

Bước 1: Nói chuyện với Head Summoner Kinsley tầng 2 Ivory Tower. 

Bước 2: Nói chuyện với Sparky the Cat tầng 3 Ivory Tower. 

Bước 3: Keats bị lời nguyền biến thành cóc và đi về lãnh thổ Aden Territory. Hãy tìm và giúp anh ấy giải lời nguyền (Tìm giữa những bụi cây khu vực cổng nam Aden và Coliseum). 

Bước 4: Săn quái khu vực phía  Đông Nam Aden. Quái vật cần săn: Ice Monster, Spirit of a Drowned, Soul of Cold, Ghost of Solitude, Fiend of Cold, Spirit of Cold. Thu thập đủ Ice Crystal Fragment  — 50 pcs. 

Bước 5: Quay về gặp Cursed Summoner Keats. Anh ấy đang đợi bạn giữa cổng nam Aden và Coliseum. 

Bước 6: Mang thư của Keats đưa cho Sparky the Cat ở Ivory Tower. 

Bước 7:  Kích hoạt Tablet Of Vision phía Nam Tower of Insolence

Bước 8: Guardians of Forbidden Knowledge gần đá Tablet Of Vision thứ 2 có Resonance Amulet thứ 2. Giết chết 20 Guardians of Forbidden Knowledge.

Bước 9: Kích hoạt Tablet Of Vision. 

Bước 10: Vision Guardian Shakiel xuất hiện. Giết nó

Bước 11: Kích hoạt lại Tablet Of Vision. 

Bước 12: Nói chuyện với Summoner Belinda in the Mystic Guild in the Town of Aden. 

Bước 13: Đến Blazing Swamp và săn Swampland Watchman, Flame Drake, Fiery Ifrit, Ikedit. Thu thập đủ Halisha's Badge  — 700 pcs. 

Bước 14: Halisha’s Archon xuất hiện. Giết chết hắn và đoạt lấy tấm bùa (Nếu thất bại, bạn lại phải thu thập đủ 700 Halisha's Badges. Thu thập đủ thì Archon sẽ lại xuất hiện. Xử đẹp hắn)

Bước 15: Kích hoạt  Tablet Of Vision thứ 3 gần Hunters Village.

 

Bước 16: Tablet Of Vision thứ 4 tại Talking Island, Amulet thứ 4 ở gần ngay Tablet. 

Bước 17: Giúp Sparky the Cat giết Kitanis Van Hacken. Sau đó nói chuyện với Sparky.

Bước 18: Kích hoạt Tablet Of Vision cuối cùng.

Bước 19: Quay lại gặp Head Summoner Kinsley ở tầng 2 Ivory Tower. 

Bước 20: Nhiệm vụ chuyển cấp chỉ cho nhân vật từ Level 76. Đừng hủy nhiệm vụ trước khi bạn đã làm xong loạt chuỗi nhiệm vụ.

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf