21-06-2021
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

 

Talisman of Insolence

 

 • Đổi và nâng cấp Talisman of Insolence: tại Pona, thị trấn Giran. Để nâng cấp bạn cần 5 loại nguyên liệu bên dưới:
  • Elemental Stone: Mua tại Pona ở Luxury Shop Giran.
  • Energy of Insolence: Săn Elmoreden Lady và Quái Level 65+ ở Tháp Láo Xược.
  • Talisman Crystal: Mua tại Clan Hall.
  • Crystal C-grade có từ phân rã vũ khí C-grade.
  • Gemstone C-grade tại Shop Tạp Hóa.

 

 • Option của 6 cấp Talisman of Insolense:
  • Item 49676.jpg Talisman of Insolence I: P. Atk. +14, M. Atk. +22.
  • Item 49677.jpg Talisman of Insolence II: P. Atk. +27, M. Atk. +44, M. Damage Resistance +2%.
  • Item 49678.jpg Talisman of Insolence III: P. Atk. +41, M. Atk. +66, M. Damage Resistance +4%, Skill Power +1%, Resistance to All Weapons +1%.
  • Item 49679.jpg Talisman of Insolence IV: P. Atk. +68, M. Atk. +109, M. Damage Resistance +6%, Skill Power +2%, Resistance to All Weapons +2%, CON +1, MEN +1.
  • Talisman of Insolence V Talisman of Insolence V: P. Atk. +170, M. Atk. +235, M. Damage Resistance +7%, Skill Power +2%, Resistance to All Weapons +2%, CON +1, MEN +1, STR +1, INT +1. Skill MP Consumption -2%.
  • Item 49681.jpg Talisman of Insolence VI: P. Atk. +200, M. Atk. +275, M. Damage Resistance +8%, Skill Power +3%, Resistance to All Weapons +3%, CON +1, MEN +1, STR +1, INT +1. P./ M. Critical Rate +10. Skill MP Consumption -4%. Dùng ở nhân vật Lv60+.

 

 

 

Item 49676.jpg Talisman of Insolence I (100%)

 Elemental Stone Elemental Stone x1000
Crystal (C-grade)Crystal C-grade x1000
Gemstone (C-grade)Gemstone C-grade x1000
Energy of Insolence Energy of Insolence x5

Item 49676.jpg Talisman of Insolence I (30%)

Hoặc

Item 49677.jpg Talisman of Insolence II (70%)

 

Elemental Stone Elemental Stone x1500
Crystal (C-grade)Crystal C-grade x1500
Gemstone (C-grade)Gem Stone C-grade x1000
Energy of Insolence Energy of Insolence x10
Talisman Crystal Talisman Crystal x50
Talisman of Insolence I Talisman of Insolence I

Item 49677.jpg Talisman of Insolence II (45%)
Hoặc
Item 49678.jpg Talisman of Insolence III (55%)

Elemental Stone Elemental Stone x2000
Crystal (C-grade)Crystal C-grade x2000
Gemstone (C-grade)Gemstone C-grade x1000
Energy of Insolence Energy of Insolence x15
Talisman Crystal Talisman Crystal x70
Talisman of Insolence II Talisman of Insolence II

Item 49677.jpg Talisman of Insolence II (10%)
Hoặc
Item 49678.jpg Talisman of Insolence III (50%)
Hoặc
Item 49679.jpg Talisman of Insolence IV (40%)
Elemental Stone Elemental Stone x2500
Crystal (C-grade)Crystal C-grade x2500
Gemstone (C-grade)Gemstone C-grade x1000
Energy of Insolence Energy of Insolence x20
Talisman Crystal Talisman Crystal x90
Talisman of Insolence III Talisman of Insolence III
Item 49678.jpg Talisman of Insolence III (30%)
Hoặc
Item 49679.jpg Talisman of Insolence IV (50%)
Hoặc
Item 49680.jpg Talisman of Insolence V (20%)
Elemental Stone Elemental Stone x3000
Crystal (C-grade)Crystal C-grade x3000
Gemstone (C-grade)Gemstone C-grade x1000
Energy of Insolence Energy of Insolence x25
Talisman Crystal Talisman Crystal x120
Talisman of Insolence IV Talisman of Insolence IV

 

 

 

L2VN TEAM,

 

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf