[L2H5] Cập Nhật GĐ 1 Tiếp Theo 29/05

NEWS
22/05/2024|Tin tức

Primeval Isle

Thân chào các chiến binh,

L2VN thông báo thông tin cập nhật Giai đoạn 1 Phần Tiếp Theo - Top Weapon A-grade.

Lưu ý:

  • Những Vũ Khí / Giáp từ hạng S-grade trở lên có trong Giai đoạn này được xem là Bug sẽ bị tiêu hủy.
  • Tất cả Boss Drop S-grade trở lên sẽ tạm tắt hoặc điều chỉnh tắt Droplist S-grade trở lên.
  • Tạm đóng các Dungeon Drop S-grade trở lên Zaken, Freya v.v

Thời gian: 10h Ngày 29/05/2024

Nội Dung:

Mở giới hạn Level = 75 (Main/Sub)

Mở Map Primeval Isle (Lãnh Thổ Rune). Có nhiệm vụ được Recipe và Marterial Top A-grade.

Mở nhiệm vụ SubClass Level 75 và Boss Sub Class Level 79 tại Tử Cấm Quan, TOI 3, TOI 8, TOI 11 thuộc Lãnh Thổ Aden. Sub Class nhận chứng chỉ Sub Class, học kỹ năng Sub Class.

Mở Nobless và Boss Nobless ở Thung Lũng Những Vị Thánh thuộc Lãnh Thổ Rune.

Mở Đấu giá Clan Hall các làng.

Cash Shop bổ sung một số vật phẩm

Ghi chú:

Giai đoạn 2 Max Level 80 3rd Class - Vũ Khí/Trang bị S80 Icarus - Moirai

L2VN TEAM,

 

 

 

Xem tất cả