[L2H5] Chuyển đổi Coin từ Classic 2023 sang High Five

NEWS
27/05/2024|Tin tức

Thân gửi các bạn,

L2VN xin gửi thông tin chính thức về các quy định chuyển đổi Coin máy chủ Classic 2023 sang máy chủ mới High Five.

Máy chủ Classic 2023: Tỉ lệ chuyển đổi 1-1

Thời gian: 1/6 đến 30/6. Hết thời gian trên L2VN sẽ không tiếp nhận các yêu cầu chuyển đổi Coin từ Classic 2023.

Người chơi liên lạc với Admin Fanpage cung cấp thông tin

  • Tài khoản - Nhân vật giữ Coin tại Classic 2023, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại đăng ký tài khoản, Số Coin cần chuyển đổi.
  • Nhân vật nhận Coin tại High Five (Cùng tài khoản với nhân vật giữ Coin tại Classic 2023).
  • Sau khi xác minh L2VN sẽ tiến hành chuyển đổi Coin.

Chú ý:

- Sau khi chuyển đổi, số L2VN Coin tại máy chủ Classic 2023 sẽ xóa bỏ.

- Tài khoản chứa L2VN Coin tại máy chủ Classic 2023 thì sẽ nhận số Coin chuyển đổi trong chính tài khoản đó ở máy chủ High Five.

- Yêu cầu chuyển đổi phải là chính chủ tài khoản.

Trân trọng,

L2VN TEAM,

Xem tất cả